Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Hľadá sa líder – vizinionár – manažér na post v „štvrtej cenovej“

Správy / Mesto Vranov / Hľadá sa líder – vizinionár – manažér na post v „štvrtej cenovej“

Funkciu primátora Vranova a poslanca Mestského zastupiteľstva vo Vranove by som neprial ani najväčšiemu nepriateľovi. Tlačiť pred sebou viacero balvanov a mať ruky zviazané ekonomickými možnosťami, či zmluvnými záväzkami pripomína legendárne pracovné tábory – gulagy. Posledné zasadnutie MsZ však ukázalo ďalší strategický moment – Vranovu chýba líder, vizionár, manažér.

Nespochybniteľným príkladom pre toto tvrdenie je prístup kompetentných (vedenia mesta a poslancov) k otázke preplatkov spojených so službami za bývanie za rok 2010. Marek Fedor prirovnal priebeh rokovania MsZ ku kabaretným číslam, Lýdia Ondrušová k realitnej kancelárii a mne zase bod Rôzne pripomínal debatu v „štvrtej cenovej“.

Fakty. Mestská rada nepovažovala za dôležité zaradiť na rokovanie zastupiteľstva bod týkajúci sa Mestského bytového podniku, a. s., poslanec Ján Lapčák sa bez odozvy kolegov pokúsil o zmenu programu v úvode rokovania MsZ, no nakoniec ho na scénu vrátil aspoň v bode Rôzne  a primátor Ján Ragan sa rozhovoril o morálnej povinnosti zaujať k tejto téme zásadné stanovisko s tým, že postupne sa k nemu pridali s niekoľkými iniciatívami aj ďalší poslanci.  

O konkurze v MsBP sa hovorí od mája, o osude preplatkov podobne dlho. Každému leží osud Vranovčanov na srdci, no len škoda, že sa nenašiel nikto, kto by pripravil na zastupiteľstvo materiál, kde by boli jasne definované možnosti opierajúce sa o finančné a legislatívne analýzy. Keďže poslanci nakoniec mútili prázdnu slamu, rozišli sa bez prijatia konkrétneho uznesenia, presne ako partia od piva v „štvrtej cenovej“.

Napriek tomu, stojac na tomto tenkom ľade sa dá diskutovať o tom, či materiál z objektívnych dôvodov mohol alebo nemohol byť pripravený. No za neodpustiteľné považujem, že sa opäť nenašiel nikto, kto by ľuďom, ktorým patria preplatky, včas povedal – uplatnite si svoje pohľadávky v konkurze. K debate o súcite motivovanom časovou tiesňou a ponuke mesta, že pripravia informačno-právny servis ani nemalo dôjsť. Komunikácia s verejnosťou mala prísť minimálne s nástupom správcu konkurznej podstaty - 20. augusta. Ak sa poslanci dokázali stretnúť na mimoriadnom rokovaní venovanom jarmoku v Čemernom, rovnako mali postupovať aj v tomto prípade. Keď vedelo mesto zvolať tlačovku ku koseniu trávy, malo pozvať a informovať cez novinárov aj v tomto prípade. Hľadať vo vzťahu ku konkurzu riešenie 14. septembra je, aj podľa primátora a poslancov, neskoro.

Práve preto sa žiada obsadiť post lídra, vizionára, manažéra, aby primátorovi, mestskému úradu a poslancom pomohol podobné situácie zmanažovať. Pod lídrom – vizionárom – manažérom myslíme osobu, ktorá (úprimnú alebo populistickú) snahu o riešenie problému v predstihu premení do prípravy konkrétnych riešení a s tým súvisiacim zadaním konkrétnych úloh odborníkom. 

V otázke preplatkov čaká Vranov, s najväčšou pravdepodobnosťou, politické rozhodnutie. Posledné slovo bude mať MsZ, ktoré povie, akou formou a či vôbec sa ľudia k svojim eurám dostanú. Tento horúci zemiak sa nedá odhodiť do vysokej trávy. Otázkou ostáva, či primátorom avizovaný návrat k tejto téme skončí ako v „štvrtej cenovej“ alebo sa stane súčasťou seriózneho rokovania postavenom na sérii nepriestrelných argumentov.
 

Zelená Lagúna Lenka Stieber Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Hľadá sa líder – vizinionár – manažér na post v „štvrtej cenovej“

Správy / Mesto Vranov / Hľadá sa líder – vizinionár – manažér na post v „štvrtej cenovej“

Funkciu primátora Vranova a poslanca Mestského zastupiteľstva vo Vranove by som neprial ani najväčšiemu nepriateľovi. Tlačiť pred sebou viacero balvanov a mať ruky zviazané ekonomickými možnosťami, či zmluvnými záväzkami pripomína legendárne pracovné tábory – gulagy. Posledné zasadnutie MsZ však ukázalo ďalší strategický moment – Vranovu chýba líder, vizionár, manažér.

Nespochybniteľným príkladom pre toto tvrdenie je prístup kompetentných (vedenia mesta a poslancov) k otázke preplatkov spojených so službami za bývanie za rok 2010. Marek Fedor prirovnal priebeh rokovania MsZ ku kabaretným číslam, Lýdia Ondrušová k realitnej kancelárii a mne zase bod Rôzne pripomínal debatu v „štvrtej cenovej“.

Fakty. Mestská rada nepovažovala za dôležité zaradiť na rokovanie zastupiteľstva bod týkajúci sa Mestského bytového podniku, a. s., poslanec Ján Lapčák sa bez odozvy kolegov pokúsil o zmenu programu v úvode rokovania MsZ, no nakoniec ho na scénu vrátil aspoň v bode Rôzne  a primátor Ján Ragan sa rozhovoril o morálnej povinnosti zaujať k tejto téme zásadné stanovisko s tým, že postupne sa k nemu pridali s niekoľkými iniciatívami aj ďalší poslanci.  

O konkurze v MsBP sa hovorí od mája, o osude preplatkov podobne dlho. Každému leží osud Vranovčanov na srdci, no len škoda, že sa nenašiel nikto, kto by pripravil na zastupiteľstvo materiál, kde by boli jasne definované možnosti opierajúce sa o finančné a legislatívne analýzy. Keďže poslanci nakoniec mútili prázdnu slamu, rozišli sa bez prijatia konkrétneho uznesenia, presne ako partia od piva v „štvrtej cenovej“.

Napriek tomu, stojac na tomto tenkom ľade sa dá diskutovať o tom, či materiál z objektívnych dôvodov mohol alebo nemohol byť pripravený. No za neodpustiteľné považujem, že sa opäť nenašiel nikto, kto by ľuďom, ktorým patria preplatky, včas povedal – uplatnite si svoje pohľadávky v konkurze. K debate o súcite motivovanom časovou tiesňou a ponuke mesta, že pripravia informačno-právny servis ani nemalo dôjsť. Komunikácia s verejnosťou mala prísť minimálne s nástupom správcu konkurznej podstaty - 20. augusta. Ak sa poslanci dokázali stretnúť na mimoriadnom rokovaní venovanom jarmoku v Čemernom, rovnako mali postupovať aj v tomto prípade. Keď vedelo mesto zvolať tlačovku ku koseniu trávy, malo pozvať a informovať cez novinárov aj v tomto prípade. Hľadať vo vzťahu ku konkurzu riešenie 14. septembra je, aj podľa primátora a poslancov, neskoro.

Práve preto sa žiada obsadiť post lídra, vizionára, manažéra, aby primátorovi, mestskému úradu a poslancom pomohol podobné situácie zmanažovať. Pod lídrom – vizionárom – manažérom myslíme osobu, ktorá (úprimnú alebo populistickú) snahu o riešenie problému v predstihu premení do prípravy konkrétnych riešení a s tým súvisiacim zadaním konkrétnych úloh odborníkom. 

V otázke preplatkov čaká Vranov, s najväčšou pravdepodobnosťou, politické rozhodnutie. Posledné slovo bude mať MsZ, ktoré povie, akou formou a či vôbec sa ľudia k svojim eurám dostanú. Tento horúci zemiak sa nedá odhodiť do vysokej trávy. Otázkou ostáva, či primátorom avizovaný návrat k tejto téme skončí ako v „štvrtej cenovej“ alebo sa stane súčasťou seriózneho rokovania postavenom na sérii nepriestrelných argumentov.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok