Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Základná škola na Sídlisku II. sa opäť zapojila do Dňa jablka

Správy / Školstvo / Základná škola na Sídlisku II. sa opäť zapojila do Dňa jablka

 Základná škola na Sídlisku II. sa opäť zapojila do Dňa jablka

Do výzvy Ligy boja proti rakovine, ktorá od 17. do 21. októbra 2011 vyhlásila Týždeň proti rakovine, sa v spolupráci Občianskym združením Narcis zapojila aj Základná škola na Sídlisku II. vo Vranove nad Topľou. V rovnakých dňoch vedenie školy, žiaci a rodičia pripravili Týždeň zdravej výživy, pričom všetky aktivity vyvrcholili v piatok Dňom jablka. „Jablko je možno nenápadné tuzemské ovocie, no ukrýva v sebe veľa bohatstva. Všetky aktivity sme pripravovali zážitkovou formou, aby sa žiaci nenúteným spôsobom dozvedeli čo najviac nielen o jablkách, ale i ďalších druhoch ovocia a význame vitamínov,“ vysvetľovala zástupkyňa riaditeľa Helena Kajlová.

Na I. stupni ponúkali triedy svoj košík s jablkami a popri tom formou básni, piesní, dramatických scénok, či výtvarných kresieb prezentovali všetko, čo o jablku vedia. Pre žiakov II. stupňa boli pripravené rôzne zaujímavé hry a všetci žiaci sa mohli zapojiť do súťaže, kedy odpovedali na otázku vyhlásenú v školskom rozhlase. „Deň jablka má na našej škole bohatú tradíciu. Spontánne sa do jednotlivých aktivít zapájajú učitelia, žiaci, žiacky parlament a pomocnú ruku nám podali i rodičia. Každý ukázal veľkú dávku vlastnej tvorivosti. Žiaci sa najviac tešia z toho, ako si vyzdobili triedy a s radosťou ich ukazujú aj ostatným spolužiakom,“ dodala H. Kajlová.

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Základná škola na Sídlisku II. sa opäť zapojila do Dňa jablka

Správy / Školstvo / Základná škola na Sídlisku II. sa opäť zapojila do Dňa jablka

 Základná škola na Sídlisku II. sa opäť zapojila do Dňa jablka

Do výzvy Ligy boja proti rakovine, ktorá od 17. do 21. októbra 2011 vyhlásila Týždeň proti rakovine, sa v spolupráci Občianskym združením Narcis zapojila aj Základná škola na Sídlisku II. vo Vranove nad Topľou. V rovnakých dňoch vedenie školy, žiaci a rodičia pripravili Týždeň zdravej výživy, pričom všetky aktivity vyvrcholili v piatok Dňom jablka. „Jablko je možno nenápadné tuzemské ovocie, no ukrýva v sebe veľa bohatstva. Všetky aktivity sme pripravovali zážitkovou formou, aby sa žiaci nenúteným spôsobom dozvedeli čo najviac nielen o jablkách, ale i ďalších druhoch ovocia a význame vitamínov,“ vysvetľovala zástupkyňa riaditeľa Helena Kajlová.

Na I. stupni ponúkali triedy svoj košík s jablkami a popri tom formou básni, piesní, dramatických scénok, či výtvarných kresieb prezentovali všetko, čo o jablku vedia. Pre žiakov II. stupňa boli pripravené rôzne zaujímavé hry a všetci žiaci sa mohli zapojiť do súťaže, kedy odpovedali na otázku vyhlásenú v školskom rozhlase. „Deň jablka má na našej škole bohatú tradíciu. Spontánne sa do jednotlivých aktivít zapájajú učitelia, žiaci, žiacky parlament a pomocnú ruku nám podali i rodičia. Každý ukázal veľkú dávku vlastnej tvorivosti. Žiaci sa najviac tešia z toho, ako si vyzdobili triedy a s radosťou ich ukazujú aj ostatným spolužiakom,“ dodala H. Kajlová.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok