Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto Vranov nad Topľou hospodárilo s historickým prebytkom

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov nad Topľou hospodárilo s historickým prebytkom

Mesto Vranov nad Topľou hospodárilo s historickým prebytkom

Vranovskí poslanci schválili návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2018. Zároveň schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 434 154,44 €, čím jeho celkový zostatok dosiahol sumu 554 770,54 €.

Mesto Vranov nad Topľou hospodárilo v roku 2018 s prebytkom 1 067 000 €. Ako upozornil vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý, ide o historicky najvyšší prebytok rozpočtového hospodárenia s tým, že prvýkrát táto suma prekonala hranicu 1 mil. eur. „Tak ako bol trend v uplynulých rokoch, aj v roku 2018 sme hospodárili veľmi zodpovedne. Nielenže sme hospodárili s prebytkom, ale som rád, že sa nám podarilo vyčleniť aj pomerne veľký objem finančných prostriedkov do rezervného fondu. Myslím si, že je to dobrý signál smerom k verejnosti, aj bankovým inštitúciám,“ doplnil primátor Ján Ragan.

Zároveň poslanci schválili použitie finančných prostriedkov v prípade Základnej školy Kukučínova na rekonštrukciu sociálnych zariadení (65 000 €) a dostavbu prístavby (75 000 €). Rekonštrukcia Materskej školy Okulka bude dofinancovaná sumou 50 000 €, v Materskej škole Kukučínova sa na výmenu okien použije 65 000 €, na výmenu okien a dverí v Materskej školy JUH je vyčlenených 75 000 € a na odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Bernolákova je určených 60 000 €.
 

Mesto Vranov nad Topľou hospodárilo s historickým prebytkom

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov nad Topľou hospodárilo s historickým prebytkom

Mesto Vranov nad Topľou hospodárilo s historickým prebytkom

Vranovskí poslanci schválili návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2018. Zároveň schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 434 154,44 €, čím jeho celkový zostatok dosiahol sumu 554 770,54 €.

Mesto Vranov nad Topľou hospodárilo v roku 2018 s prebytkom 1 067 000 €. Ako upozornil vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý, ide o historicky najvyšší prebytok rozpočtového hospodárenia s tým, že prvýkrát táto suma prekonala hranicu 1 mil. eur. „Tak ako bol trend v uplynulých rokoch, aj v roku 2018 sme hospodárili veľmi zodpovedne. Nielenže sme hospodárili s prebytkom, ale som rád, že sa nám podarilo vyčleniť aj pomerne veľký objem finančných prostriedkov do rezervného fondu. Myslím si, že je to dobrý signál smerom k verejnosti, aj bankovým inštitúciám,“ doplnil primátor Ján Ragan.

Zároveň poslanci schválili použitie finančných prostriedkov v prípade Základnej školy Kukučínova na rekonštrukciu sociálnych zariadení (65 000 €) a dostavbu prístavby (75 000 €). Rekonštrukcia Materskej školy Okulka bude dofinancovaná sumou 50 000 €, v Materskej škole Kukučínova sa na výmenu okien použije 65 000 €, na výmenu okien a dverí v Materskej školy JUH je vyčlenených 75 000 € a na odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Bernolákova je určených 60 000 €.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok