Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Dožinkové slávnosti v Sečovskej Polianke prilákali viac ako päťsto návštevníkov

Správy / Obce / Dožinkové slávnosti v Sečovskej Polianke prilákali viac ako päťsto návštevníkov

Aké sú môžnosti reklamy?

Tradícia dožinkových slávností pri príležitosti ukončenia žatvy mala v minulosti v regiónoch so silným poľnohospodárskym zázemím svoje pevné miesto. V mnohých európskych aj mimoeurópskych krajinách má dodnes náboženský charakter. Jej súčasťou bolo odváženie posledného snopu z poľa, predanie dožinkového venca a vinšovanie hospodárovi. Veniec sa schovával v hospodárstve do Vianoc alebo až do nasledujúcej žatvy. V Sečovskej Polianke sa tento sviatok rozhodli opäť oživiť, pretože ako uviedol starosta obce Marián Fedor, ľudia nie sú živí iba prácou, ale aj kultúrou a zábavou. „Starší občania si ešte dožinky pamätajú, no mladej generácii už tak veľa nehovoria. V našej obci sme sa rozhodli pre prenesený význam, ktorý nesymbolizuje iba zber úrody na poliach, ale tiež žatvu duševnej úrody. Ľudia sú dnes uponáhľaní a preto sme chceli, aby sa stretli rodiny, priatelia, známi a spolu sa zabavili. Teší nás, že cestu na futbalové ihrisko si našlo viac ako 500 návštevníkov, medzi ktorými nechýbali ani naši rodáci žijúci na Morave,“ uviedol M. Fedor.

Pozvanie Obecného úradu v Sečovskej Polianke prijali aj obyvatelia susedných obcí z Dlhého Klčova, Cabova a Sačurova. V programe vystúpili spevácke skupiny Rovina, Sačurovské nevesty, ľudový zabávač Jožko Jožka, či domáci folkloristi z Bukovinky a Bukoviny. „Samozrejme, nezabudli sme ani na dožinkový veniec. Program sme pripravili tak, aby v ňom nechýbalo nič z pôvodných tradícií od upletenia venca, cez jeho odovzdanie gazdovi až po zvykoslovie pri ďakovaní za úrodu,“ predstavil priebeh slávnosti M. Fedor.

Dožinkové slávností neboli podľa slov starostu Sečovskej Polianky poslednou kultúrno-spoločenskou akciou v obci. Ako dodal, ľudia svojou účasťou jasne deklarovali, že o podujatia tohto typu majú záujem a preto bude samospráva v nastúpenom trende pokračovať aj v budúcnosti. „Všetko závisí od financií, ale na úrade sme kvôli tomu, aby sme hľadali možnosti, aby sa podobných akcií v našej obci mohlo uskutočniť viac. Už dnes môžem povedať, že v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom pripravíme okresné kolo súťaže Spieva celá rodina a záujem je aj o varenie lekváru, ktoré v minulosti malo u nás svoju tradíciu,“ načrtol plány do budúcnosti M. Fedor.

Imrich Makó

Dožinkové slávnosti v Sečovskej Polianke prilákali viac ako päťsto návštevníkov

Správy / Obce / Dožinkové slávnosti v Sečovskej Polianke prilákali viac ako päťsto návštevníkov

Aké sú môžnosti reklamy?

Tradícia dožinkových slávností pri príležitosti ukončenia žatvy mala v minulosti v regiónoch so silným poľnohospodárskym zázemím svoje pevné miesto. V mnohých európskych aj mimoeurópskych krajinách má dodnes náboženský charakter. Jej súčasťou bolo odváženie posledného snopu z poľa, predanie dožinkového venca a vinšovanie hospodárovi. Veniec sa schovával v hospodárstve do Vianoc alebo až do nasledujúcej žatvy. V Sečovskej Polianke sa tento sviatok rozhodli opäť oživiť, pretože ako uviedol starosta obce Marián Fedor, ľudia nie sú živí iba prácou, ale aj kultúrou a zábavou. „Starší občania si ešte dožinky pamätajú, no mladej generácii už tak veľa nehovoria. V našej obci sme sa rozhodli pre prenesený význam, ktorý nesymbolizuje iba zber úrody na poliach, ale tiež žatvu duševnej úrody. Ľudia sú dnes uponáhľaní a preto sme chceli, aby sa stretli rodiny, priatelia, známi a spolu sa zabavili. Teší nás, že cestu na futbalové ihrisko si našlo viac ako 500 návštevníkov, medzi ktorými nechýbali ani naši rodáci žijúci na Morave,“ uviedol M. Fedor.

Pozvanie Obecného úradu v Sečovskej Polianke prijali aj obyvatelia susedných obcí z Dlhého Klčova, Cabova a Sačurova. V programe vystúpili spevácke skupiny Rovina, Sačurovské nevesty, ľudový zabávač Jožko Jožka, či domáci folkloristi z Bukovinky a Bukoviny. „Samozrejme, nezabudli sme ani na dožinkový veniec. Program sme pripravili tak, aby v ňom nechýbalo nič z pôvodných tradícií od upletenia venca, cez jeho odovzdanie gazdovi až po zvykoslovie pri ďakovaní za úrodu,“ predstavil priebeh slávnosti M. Fedor.

Dožinkové slávností neboli podľa slov starostu Sečovskej Polianky poslednou kultúrno-spoločenskou akciou v obci. Ako dodal, ľudia svojou účasťou jasne deklarovali, že o podujatia tohto typu majú záujem a preto bude samospráva v nastúpenom trende pokračovať aj v budúcnosti. „Všetko závisí od financií, ale na úrade sme kvôli tomu, aby sme hľadali možnosti, aby sa podobných akcií v našej obci mohlo uskutočniť viac. Už dnes môžem povedať, že v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom pripravíme okresné kolo súťaže Spieva celá rodina a záujem je aj o varenie lekváru, ktoré v minulosti malo u nás svoju tradíciu,“ načrtol plány do budúcnosti M. Fedor.

Imrich Makó

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok