Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V Nižnom Hrušove slávnostne posvätili storočný Klebanov kríž

Správy / Obce / V Nižnom Hrušove slávnostne posvätili storočný Klebanov kríž

Aké sú môžnosti reklamy?

V Nižnom Hrušove v sobotu slávnostne posvätili storočný Klebanov kríž, ktorý nechal 10. septembra 1911 postaviť vdp. kňaz Ján Matuščák na mieste, kde pri prechádzke zomrela jeho matka. Práve z tohto dôvodu mala posviacka symbolický podtitul Úcta detí k rodičom. Pre rekonštrukciu Klebanovho kríža spojenú s úpravou jeho okolia sa členovia Jednoty dôchodcov v spolupráci s obecným úradom a rímskokatolíckym farským úradom rozhodli pred troma rokmi. Keďže stav konštrukcie sakrálnej pamiatky zhotovenej z českého mramoru si vyžadoval aj odborný zásah, s opravou vypomohol reštaurátor Mgr. art. J. Fečo. „Túto svätú omšu obetujem za všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o toto dielo, jeho opravu a myšlienku, aby sme rástli v úcte a láske k rodičom“, prihovoril sa takmer dvom stovkám veriacich miestny farár vdp. Stanislav Ferčák.

S prednáškou o histórii kríža vystúpil prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zdôraznil, že kríž nebol vždy uctievaný ako symbol kresťanskej viery, no od čias sv. Heleny mu patrí v dejinách dominantné a nespochybniteľné miesto. „Kríže staviame v prírode, na veže kostolov alebo si ich vešiame doma do príbytkov, aby sme mali pred očami, že na kríži zomrel Kristus a že sme kresťania. J. Matuščák prišiel ako vyzretý človek do N. Hrušova v roku 1909 a priviedol si so sebou aj svoju matku, ktorá však o dva roky odišla na tomto mieste do neba. Keďže nebol jej jediným synom, spolu s ostanými súrodencami nechali na kríž napísať Požehnanej mamičke vďačné deti,“ uviedol Peter Zubko.

Iniciátorom myšlienky od opravenia kríža, cez úpravu jeho okolia až po posvätenie bol predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku – základná organizácia Nižný Hrušov Juraj Barkóci. „Pri jednej bezvýznamnej pochôdzke starých pánov, dôchodcov, sme sa pred troma rokmi zastavili na tomto mieste, ktoré bolo zarastené a kríž sa rozpadal. Nápad opraviť ho, očistiť a dodať mu väčšiu úctu v nás vzbĺkol veľmi rýchlo. Dohodli sme sa, že prídeme štyria, piati, no nakoniec sme sa zišli sedemnásti. Odmenou za vykonanú prácu pre nás bude, ak sa ľudia prídu k tomuto krížu pomodliť a pomeditovať,“ zaprial si J. Barkóci.

Imrich Makó

Súvisiace fotogalérie

V Nižnom Hrušove slávnostne posvätili storočný Klebanov kríž

Správy / Obce / V Nižnom Hrušove slávnostne posvätili storočný Klebanov kríž

Aké sú môžnosti reklamy?

V Nižnom Hrušove v sobotu slávnostne posvätili storočný Klebanov kríž, ktorý nechal 10. septembra 1911 postaviť vdp. kňaz Ján Matuščák na mieste, kde pri prechádzke zomrela jeho matka. Práve z tohto dôvodu mala posviacka symbolický podtitul Úcta detí k rodičom. Pre rekonštrukciu Klebanovho kríža spojenú s úpravou jeho okolia sa členovia Jednoty dôchodcov v spolupráci s obecným úradom a rímskokatolíckym farským úradom rozhodli pred troma rokmi. Keďže stav konštrukcie sakrálnej pamiatky zhotovenej z českého mramoru si vyžadoval aj odborný zásah, s opravou vypomohol reštaurátor Mgr. art. J. Fečo. „Túto svätú omšu obetujem za všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o toto dielo, jeho opravu a myšlienku, aby sme rástli v úcte a láske k rodičom“, prihovoril sa takmer dvom stovkám veriacich miestny farár vdp. Stanislav Ferčák.

S prednáškou o histórii kríža vystúpil prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zdôraznil, že kríž nebol vždy uctievaný ako symbol kresťanskej viery, no od čias sv. Heleny mu patrí v dejinách dominantné a nespochybniteľné miesto. „Kríže staviame v prírode, na veže kostolov alebo si ich vešiame doma do príbytkov, aby sme mali pred očami, že na kríži zomrel Kristus a že sme kresťania. J. Matuščák prišiel ako vyzretý človek do N. Hrušova v roku 1909 a priviedol si so sebou aj svoju matku, ktorá však o dva roky odišla na tomto mieste do neba. Keďže nebol jej jediným synom, spolu s ostanými súrodencami nechali na kríž napísať Požehnanej mamičke vďačné deti,“ uviedol Peter Zubko.

Iniciátorom myšlienky od opravenia kríža, cez úpravu jeho okolia až po posvätenie bol predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku – základná organizácia Nižný Hrušov Juraj Barkóci. „Pri jednej bezvýznamnej pochôdzke starých pánov, dôchodcov, sme sa pred troma rokmi zastavili na tomto mieste, ktoré bolo zarastené a kríž sa rozpadal. Nápad opraviť ho, očistiť a dodať mu väčšiu úctu v nás vzbĺkol veľmi rýchlo. Dohodli sme sa, že prídeme štyria, piati, no nakoniec sme sa zišli sedemnásti. Odmenou za vykonanú prácu pre nás bude, ak sa ľudia prídu k tomuto krížu pomodliť a pomeditovať,“ zaprial si J. Barkóci.

Imrich Makó

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok