Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Základné školy v okrese Vranov začiatok vyučovania nemenili

Správy / Školstvo / Základné školy v okrese Vranov začiatok vyučovania nemenili

Aké sú môžnosti reklamy?

Novela vyhlášky o základnej škole účinná od 1. septembra umožňuje riaditeľom škôl po prerokovaní s pedagogickou radou a radou školy určiť začiatok vyučovania medzi 7.00 a 9.00 hod. V tejto súvislosti sme oslovili päť ZŠ v okrese Vranov a všade nám potvrdili, že zmeny v tomto smere neplánujú.

Riaditeľka ZŠ Juh vo Vranove Zlatica Halajová vysvetlila, že na desaťročiami zaužívaný začiatok o 8.00 hod. sú zvyknutí nielen žiaci, ale aj ich rodičia. „Treba si uvedomiť, že so začiatkom vyučovania súvisí aj jeho koniec a preto sme nechceli pristúpiť k zmenám, ktoré by sme neprekonzultovali s rodičmi. Nechceli sme ich postaviť pred hotovú vec, lebo na úpravu času, či už smerom hore alebo dole, by sa mnohí museli zariadiť po novom. Ak by sme začínali napr. o deviatej, deti by ostávali doma o hodinu dlhšie, a to už by mohol byť pre niekoho problém. Žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni by zase chodili domov o hodinu neskôr, čím by sme narušili ich stravovacie návyky. Myslím si, že tento systém, ktorý nám v prípade potreby umožňuje určiť aj nulté hodiny, je najvýhodnejší,“ uviedla Z. Halajová.

V ZŠ Kukučínova v mestskej časti Čemerné sú limitovaní autobusovými spojmi, pretože ich žiakmi sú tiež deti z Lomnice, Vechca, Banského a Juskovej Vole. „Už niekoľko rokov začíname vyučovanie o 7.45 hod. Rovnako sme prispôsobili aj rozvrh, vrátane prestávky na obed a krúžkov, aby žiaci stihli autobusové spoje domov. Okrem toho, celá naša škola je posúdená ako v hmotnej núdzi, teda všetci žiaci bez rozdielu na ich sociálne pomery sa môžu v školskej jedálni stravovať zadarmo. Ak chceme vydať obedy 506-tim deťom tak, aby stihli autobus, museli sme upraviť prestávky z desať na dve pätnásťminútové,“ priblížil nám situáciu v ZŠ Kukučínova jej riaditeľ Martin Babiak.

Podobným argumentom súvisiacim s dopravou žiakov na vyučovanie sa pri určení jeho začiatku riadia aj v Základných školách v Sačurove a Soli. Riaditeľka sačurovskej ZŠ Mariana Bančanská zdôvodnila prvú hodinu o 7.45 hod. tým, že školu navštevujú aj žiaci z Davidova, Dlhého Klčova a Kamennej Poruby, pričom požiadavku na zmenu nevzniesli ani ich rodičia. „Do našej školy v Soli chodia deti z Rudlova, Hlinného a Jastrabia. S vyučovaním začíname o 7.50 hod. a aj jeho ukončenie máme nastavené tak, aby deti stíhali autobusové spoje domov. Podobne máme dlhé roky zaužívaný rozvrh prestávok, ktoré po druhej a štvrtej hodine trvajú po pätnásť minút, aby mali žiaci čas naobedovať sa,“ dôvodil riaditeľ ZŠ v Soli Pavol Antol.

ZŠ Hanušovce navštevujú žiaci zo spádovej oblasti z pätnásť obcí, ktoré patria pod organizačné jednotky SAD Humenné a Prešov. Riaditeľ Miroslav Petrov upozornil na kolíziu s cestovaním žiakov na vyučovanie a dodal, že aj názory rodičov sa profilujú podľa toho, kedy a či chodia do zamestnania. „V minulom roku sme posúvali začiatok vyučovania o desať minút na 8.00 a museli sme s autobusovým dopravcom viesť náročné rokovania. Zmenu si môžu dovoliť v Poprade, kde majú vlastný školský autobus a nie sú limitovaní dopravou žiakov na vyučovanie. Naše skúsenosti hovoria o tom, že SAD chce pri zmenách cestovného poriadku finančnú spoluúčasť a preto nevidím ako príliš reálne, aby školy v našom regióne túto možnosť z vyhlášky využívali,“ konštatoval M. Petrov.

Imrich Makó

Základné školy v okrese Vranov začiatok vyučovania nemenili

Správy / Školstvo / Základné školy v okrese Vranov začiatok vyučovania nemenili

Aké sú môžnosti reklamy?

Novela vyhlášky o základnej škole účinná od 1. septembra umožňuje riaditeľom škôl po prerokovaní s pedagogickou radou a radou školy určiť začiatok vyučovania medzi 7.00 a 9.00 hod. V tejto súvislosti sme oslovili päť ZŠ v okrese Vranov a všade nám potvrdili, že zmeny v tomto smere neplánujú.

Riaditeľka ZŠ Juh vo Vranove Zlatica Halajová vysvetlila, že na desaťročiami zaužívaný začiatok o 8.00 hod. sú zvyknutí nielen žiaci, ale aj ich rodičia. „Treba si uvedomiť, že so začiatkom vyučovania súvisí aj jeho koniec a preto sme nechceli pristúpiť k zmenám, ktoré by sme neprekonzultovali s rodičmi. Nechceli sme ich postaviť pred hotovú vec, lebo na úpravu času, či už smerom hore alebo dole, by sa mnohí museli zariadiť po novom. Ak by sme začínali napr. o deviatej, deti by ostávali doma o hodinu dlhšie, a to už by mohol byť pre niekoho problém. Žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni by zase chodili domov o hodinu neskôr, čím by sme narušili ich stravovacie návyky. Myslím si, že tento systém, ktorý nám v prípade potreby umožňuje určiť aj nulté hodiny, je najvýhodnejší,“ uviedla Z. Halajová.

V ZŠ Kukučínova v mestskej časti Čemerné sú limitovaní autobusovými spojmi, pretože ich žiakmi sú tiež deti z Lomnice, Vechca, Banského a Juskovej Vole. „Už niekoľko rokov začíname vyučovanie o 7.45 hod. Rovnako sme prispôsobili aj rozvrh, vrátane prestávky na obed a krúžkov, aby žiaci stihli autobusové spoje domov. Okrem toho, celá naša škola je posúdená ako v hmotnej núdzi, teda všetci žiaci bez rozdielu na ich sociálne pomery sa môžu v školskej jedálni stravovať zadarmo. Ak chceme vydať obedy 506-tim deťom tak, aby stihli autobus, museli sme upraviť prestávky z desať na dve pätnásťminútové,“ priblížil nám situáciu v ZŠ Kukučínova jej riaditeľ Martin Babiak.

Podobným argumentom súvisiacim s dopravou žiakov na vyučovanie sa pri určení jeho začiatku riadia aj v Základných školách v Sačurove a Soli. Riaditeľka sačurovskej ZŠ Mariana Bančanská zdôvodnila prvú hodinu o 7.45 hod. tým, že školu navštevujú aj žiaci z Davidova, Dlhého Klčova a Kamennej Poruby, pričom požiadavku na zmenu nevzniesli ani ich rodičia. „Do našej školy v Soli chodia deti z Rudlova, Hlinného a Jastrabia. S vyučovaním začíname o 7.50 hod. a aj jeho ukončenie máme nastavené tak, aby deti stíhali autobusové spoje domov. Podobne máme dlhé roky zaužívaný rozvrh prestávok, ktoré po druhej a štvrtej hodine trvajú po pätnásť minút, aby mali žiaci čas naobedovať sa,“ dôvodil riaditeľ ZŠ v Soli Pavol Antol.

ZŠ Hanušovce navštevujú žiaci zo spádovej oblasti z pätnásť obcí, ktoré patria pod organizačné jednotky SAD Humenné a Prešov. Riaditeľ Miroslav Petrov upozornil na kolíziu s cestovaním žiakov na vyučovanie a dodal, že aj názory rodičov sa profilujú podľa toho, kedy a či chodia do zamestnania. „V minulom roku sme posúvali začiatok vyučovania o desať minút na 8.00 a museli sme s autobusovým dopravcom viesť náročné rokovania. Zmenu si môžu dovoliť v Poprade, kde majú vlastný školský autobus a nie sú limitovaní dopravou žiakov na vyučovanie. Naše skúsenosti hovoria o tom, že SAD chce pri zmenách cestovného poriadku finančnú spoluúčasť a preto nevidím ako príliš reálne, aby školy v našom regióne túto možnosť z vyhlášky využívali,“ konštatoval M. Petrov.

Imrich Makó

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok