Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Občania si môžu svoje preplatky uplatniť do 3. októbra v konkurze

Správy / Mesto Vranov / Občania si môžu svoje preplatky uplatniť do 3. októbra v konkurze

Aké sú môžnosti reklamy?

Správu v Mestskom bytovom podniku, a. s. vo Vranove vykonáva od 20. augusta správca konkurznej podstaty. Informáciu o rokovaniach s ním predniesol na zasadnutí mestského zastupiteľstva prednosta mestského úradu Andrej Krišanda.  

Samostatnou kapitolou súvisiacou s konkurzom v MsBP, a. s. je vyplatenie preplatkov za služby spojené s bývaním za rok 2010. V hre je suma 66 tis. EUR pre viac ako tri stovky nájomníkov. Správca konkurznej podstaty vzniesol požiadavku, aby tieto pohľadávky prebralo na seba mesto. Podľa existujúcich právnych stanovísk však táto alternatíva neprichádza do úvahy. 

Faktom ostáva, že občania si môžu svoje pohľadávky uplatniť  u správcu konkurznej podstaty. Svoje žiadosti však musia na Okresný súd v Prešove a správcovi doručiť najneskôr do 3. októbra 2011, avizoval opakovane poslanec Ján Lapčák. Ďalej pripomenul, že správca bude zrejme uspokojovať pohľadávky pomerne. Podľa Martina Strmeňa sa nič nepokazí, ak smerom k verejnosti pôjde odporúčanie, aby si pohľadávky uplatnili u správcu a pokiaľ by sa z právneho hľadiska otvorila aj iná možnosť, môže sa dodatočne postupovať podľa nej. „Žiadam, aby v médiách bolo jednoznačne vysvetlené, kto tento problém spôsobil a ako ho riešiť. Za nikoho hlavu na klát dávať nebudem. Ľudia si za služby platili a preto majú právo poznať odpovede,“ zdôraznil Miron Blaščák. Venovať tejto otázke samostatné zasadnutie MsZ bez kabaretných čísel navrhol Marek Fedor s tým, že MsÚ by uložil, aby našlo spôsob ako občanov odškodniť. Michal Mudrák chcel vyjsť ľuďom v ústrety tým, že mesto pre nich pripraví vzory tlačív, ktoré by len vyplnili.        

Lýdia Ondrušová a Štefan Topľanský sa priklonili k verzii, aby mesto hľadalo prostriedky vo svojich rezervách. Predseda finančnej komisie navrhol, aby preplatky kompenzovali formou zníženia nájmu a výpadok v mestskom rozpočte by sa vykryl z rezervy, ktorú poslanci schválili na júnovom zasadnutí. „Na základe rozhodnutia MsZ sa znížením bežných výdajov MsÚ vo výške 3 % vytvorila rezerva 178 tis. EUR práve na  základe návrhu finančnej komisie. Od pracovníkov MsÚ očakávam, že pripravia kvalifikované riešenie, aby sme spomínané prostriedky mohli použiť na vykrytie preplatkov, ktoré ľuďom dlhujeme a na ktoré majú morálne právo,“ prezentoval svoj názor Š. Topľanský. Vedúca finančného odboru Anna Liberková kontrovala, že so spomínanou ušetrenou rezervou počíta mesto na vykrytie výpadku príjmu z podielových daní. 

S ideou, aby záväzky občanov prevzalo mesto vystúpil Milan Tkáč. „Správca si uplatnil pohľadávky voči neplatičom nájomného a verím, že časť s nich sa mu podarí vymôcť. Pokiaľ by mesto prevzalo na seba záväzky občanov, v rade veriteľov by malo väčšiu šancu uplatniť svoje nároky ako keby to mali urobiť všetci jednotlivo,“ uviedol M. Tkáč.

Na pravidelnej piatkovej tlačovke primátor Ján Ragan opäť zdôraznil, že mesto sa zodpovednosti za vývoj situácie v MsBP, a. s., zbavovať nechce a preto bude hľadať možnosti, ako legitímne nároky občanov uspokojiť. Zároveň ponúkol administratívnu pomoc mestských úradníkov pri vyplňovaní a podávaní žiadostí na uplatnenie si pohľadávok u správcu konkurznej podstaty. „Mrzí ma, že zastupiteľstvo nezaujalo k otázke preplatkov jednoznačné stanovisko. Snažil som sa, aby sme prijali konkrétne uznesenie, no napriek mojím viacerým výzvam som mal pocit, ako keby poslanci otvárali iné témy zámerne. Jediné, čo môžem občanom momentálne odporučiť je, aby si svoje pohľadávky uplatnili v konkurze a uvidíme, ako sa k nim správca postaví. Mám však vážne obavy, aby súd a správca ich žiadosti nezamietli, lebo ide o administratívne náročný proces. Tému preplatkov však  za uzavretú nepovažujem a určite sa s k nej s cieľom nájsť riešenie, aby ľudia neboli poškodení, ešte vrátime,“ konštatoval J. Ragan.

Občania si môžu svoje preplatky uplatniť do 3. októbra v konkurze

Správy / Mesto Vranov / Občania si môžu svoje preplatky uplatniť do 3. októbra v konkurze

Aké sú môžnosti reklamy?

Správu v Mestskom bytovom podniku, a. s. vo Vranove vykonáva od 20. augusta správca konkurznej podstaty. Informáciu o rokovaniach s ním predniesol na zasadnutí mestského zastupiteľstva prednosta mestského úradu Andrej Krišanda.  

Samostatnou kapitolou súvisiacou s konkurzom v MsBP, a. s. je vyplatenie preplatkov za služby spojené s bývaním za rok 2010. V hre je suma 66 tis. EUR pre viac ako tri stovky nájomníkov. Správca konkurznej podstaty vzniesol požiadavku, aby tieto pohľadávky prebralo na seba mesto. Podľa existujúcich právnych stanovísk však táto alternatíva neprichádza do úvahy. 

Faktom ostáva, že občania si môžu svoje pohľadávky uplatniť  u správcu konkurznej podstaty. Svoje žiadosti však musia na Okresný súd v Prešove a správcovi doručiť najneskôr do 3. októbra 2011, avizoval opakovane poslanec Ján Lapčák. Ďalej pripomenul, že správca bude zrejme uspokojovať pohľadávky pomerne. Podľa Martina Strmeňa sa nič nepokazí, ak smerom k verejnosti pôjde odporúčanie, aby si pohľadávky uplatnili u správcu a pokiaľ by sa z právneho hľadiska otvorila aj iná možnosť, môže sa dodatočne postupovať podľa nej. „Žiadam, aby v médiách bolo jednoznačne vysvetlené, kto tento problém spôsobil a ako ho riešiť. Za nikoho hlavu na klát dávať nebudem. Ľudia si za služby platili a preto majú právo poznať odpovede,“ zdôraznil Miron Blaščák. Venovať tejto otázke samostatné zasadnutie MsZ bez kabaretných čísel navrhol Marek Fedor s tým, že MsÚ by uložil, aby našlo spôsob ako občanov odškodniť. Michal Mudrák chcel vyjsť ľuďom v ústrety tým, že mesto pre nich pripraví vzory tlačív, ktoré by len vyplnili.        

Lýdia Ondrušová a Štefan Topľanský sa priklonili k verzii, aby mesto hľadalo prostriedky vo svojich rezervách. Predseda finančnej komisie navrhol, aby preplatky kompenzovali formou zníženia nájmu a výpadok v mestskom rozpočte by sa vykryl z rezervy, ktorú poslanci schválili na júnovom zasadnutí. „Na základe rozhodnutia MsZ sa znížením bežných výdajov MsÚ vo výške 3 % vytvorila rezerva 178 tis. EUR práve na  základe návrhu finančnej komisie. Od pracovníkov MsÚ očakávam, že pripravia kvalifikované riešenie, aby sme spomínané prostriedky mohli použiť na vykrytie preplatkov, ktoré ľuďom dlhujeme a na ktoré majú morálne právo,“ prezentoval svoj názor Š. Topľanský. Vedúca finančného odboru Anna Liberková kontrovala, že so spomínanou ušetrenou rezervou počíta mesto na vykrytie výpadku príjmu z podielových daní. 

S ideou, aby záväzky občanov prevzalo mesto vystúpil Milan Tkáč. „Správca si uplatnil pohľadávky voči neplatičom nájomného a verím, že časť s nich sa mu podarí vymôcť. Pokiaľ by mesto prevzalo na seba záväzky občanov, v rade veriteľov by malo väčšiu šancu uplatniť svoje nároky ako keby to mali urobiť všetci jednotlivo,“ uviedol M. Tkáč.

Na pravidelnej piatkovej tlačovke primátor Ján Ragan opäť zdôraznil, že mesto sa zodpovednosti za vývoj situácie v MsBP, a. s., zbavovať nechce a preto bude hľadať možnosti, ako legitímne nároky občanov uspokojiť. Zároveň ponúkol administratívnu pomoc mestských úradníkov pri vyplňovaní a podávaní žiadostí na uplatnenie si pohľadávok u správcu konkurznej podstaty. „Mrzí ma, že zastupiteľstvo nezaujalo k otázke preplatkov jednoznačné stanovisko. Snažil som sa, aby sme prijali konkrétne uznesenie, no napriek mojím viacerým výzvam som mal pocit, ako keby poslanci otvárali iné témy zámerne. Jediné, čo môžem občanom momentálne odporučiť je, aby si svoje pohľadávky uplatnili v konkurze a uvidíme, ako sa k nim správca postaví. Mám však vážne obavy, aby súd a správca ich žiadosti nezamietli, lebo ide o administratívne náročný proces. Tému preplatkov však  za uzavretú nepovažujem a určite sa s k nej s cieľom nájsť riešenie, aby ľudia neboli poškodení, ešte vrátime,“ konštatoval J. Ragan.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok