Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Škola financií sa blíži k záveru

Správy / Mesto Vranov / Škola financií sa blíži k záveru

Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou rozbehlo od apríla 2011 vzdelávanie, ktoré sa zameriava na zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľov prostredníctvom projektu s názvom Ako narábať s peniazmi  – Škola rodinných financií, o ktorom sme vás informovali ešte koncom apríla. Rodiny zo sociálne odkázaných skupín obyvateľov, prevažne z rómskej komunity, pri pomerne nízkych príjmoch majú len malú resp. žiadnu kontrolu nad financiami, čím dochádza k neefektívnym výdavkom a pri následnom nedostatku peňazí k zadlžovaniu a nadmernému úniku peňazí z rodiny. Ako celý projekt pokračuje sme sa zašli opýtať za  Gabrielou Brandoburovou, vedúcou oddelenia komunitnej sociálnej práce.
Kto sa do projektu zapojil?
- Do projektu pod názvom Ako narábať s peniazmi, ktorý sa konal v rámci programu finančného vzdelávania Škola rodinných financií Nadácie pre deti Slovenska sa zapojili rómski obyvatelia z Čemerného, obyvatelia z Rodinnej oblasti, mládež Charitného domu pre mládež vo Vranove nad Topľou a seniori z Denného centra na Rodinnej oblasti.
Naplnil sa predpokladaný záujem uchádzačov?
- Uchádzači boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina, ktorú tvorili obyvatelia rómskej lokality v Čemernom, nebola stabilná. Počas seminárov sa tam vystriedalo celkovo 50 občanov. Celé vzdelávanie pravidelne navštevovali a absolvovali zástupcovia dvoch rodín. Druhú skupinu tvorili už spomínaní chlapci z Charitného domu a jedna obyvateľka z Rodinnej oblasti. Táto skupina pracovala stabilne a aktívne. Všetci šiesti účastníci absolvovali celý seminár.
Ako prebiehala druhá, vzdelávacia časť?
- Vzdelávanie prebiehalo formou prednášok, neformálnych aktivít, rozhovorov a diskusií. Účastníci sa počas štyroch seminárov učili predovšetkým zostaviť rodinný rozpočet, prehodnocovať svoje výdavky z hľadiska potreby a efektívnosti, uvedomiť si riziká v narábaní s peniazmi, ktorými sú v tejto kategórii obyvateľov najmä pôžičky, a spoznať výhody sporenia.  Keďže účastníci projektu sú z obyvateľov v hmotnej núdzi bez zamestnania, v obidvoch skupinách lektorka povzbudzovala k vlastnej osobnej iniciatíve pri hľadaní ďalších možností na zvýšenie príjmov alebo iné prilepšenie do rodinného rozpočtu. Vďaka tomuto projektu jedna rómska rodina z Čemerného prejavila záujem o poľnohospodárske práce a požiadala Mesto o prenajatie pozemku na vytvorenie záhradky. Mestské zastupiteľstvo tejto žiadosti vyhovelo. Účastníci si vyskúšali aj výrobu nenáročnej bižutérie, pletenie predmetov z papiera.
Ako prebiehala tretia, praktická časť?
- V praktickej časti sa aktivita uchádzačov presunula do domácnosti. Získané poznatky si precvičovali a uplatňovali pri vedení svojich rodinných a osobných rozpočtov. Kontrolou a zvažovaním svojich výdavkov mali vytvoriť nasporenú čiastku peňazí. Do aktivity bolo zapojených viacero rodín a jednotlivcov. Kompletnú písomnú evidenciu o hospodárení počas troch mesiacov odovzdali doteraz dvaja účastníci.
Vyskytli sa nejaké problémy alebo komplikácie počas vzdelávacích kurzov?
- V projekte sme predpokladali pravidelnú účasť 6 - 10 osôb v skupine počas všetkých štyroch vzdelávacích seminárov, aby účastníci mohli prijať celý stanovený obsah základov finančnej gramotnosti a pochopiť základné princípy rozumného narábania s peniazmi. V rómskej komunite sme okrem dvoch osôb zaznamenali neustálu výmenu účastníkov aj odchod účastníkov v priebehu seminára. Náročným sa ukázalo byť aj dôsledné zaznamenávanie príjmov a výdavkov. Táto činnosť si vyžaduje častú a systematickú podporu a kontrolu zvonku napríklad formou návštevy sociálneho pracovníka v rodine.
Čo bude účastníkov kurzu ešte čakať?
- Po vyhodnotení odovzdaných výsledkov čaká úspešných účastníkov finančná odmena, ktorá bude uložená na vkladnú knižku spolu s nasporenou čiastkou peňazí.
Je úspešnosť v kurze nejako hodnotená?
- Úspešnosť v kurze je hodnotená z dvoch hľadísk. Po teoretickej stránke je úspešným účastníkom ten, kto príjme celý obsah vzdelávania účasťou na všetkých seminároch. Formou hodnotenia je udelenie certifikátu, ktorý prijalo celkovo 8 účastníkov. V praktickej časti je úspešným účastníkom ten, kto preukáže v písomnej podobe hospodárenie so svojimi peniazmi počas troch mesiacov s nasporenou finančnou čiastkou, ktorú môže uložiť na vkladnú knižku. Formou hodnotenia je finančná odmena.

Škola financií sa blíži k záveru

Správy / Mesto Vranov / Škola financií sa blíži k záveru

Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou rozbehlo od apríla 2011 vzdelávanie, ktoré sa zameriava na zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľov prostredníctvom projektu s názvom Ako narábať s peniazmi  – Škola rodinných financií, o ktorom sme vás informovali ešte koncom apríla. Rodiny zo sociálne odkázaných skupín obyvateľov, prevažne z rómskej komunity, pri pomerne nízkych príjmoch majú len malú resp. žiadnu kontrolu nad financiami, čím dochádza k neefektívnym výdavkom a pri následnom nedostatku peňazí k zadlžovaniu a nadmernému úniku peňazí z rodiny. Ako celý projekt pokračuje sme sa zašli opýtať za  Gabrielou Brandoburovou, vedúcou oddelenia komunitnej sociálnej práce.
Kto sa do projektu zapojil?
- Do projektu pod názvom Ako narábať s peniazmi, ktorý sa konal v rámci programu finančného vzdelávania Škola rodinných financií Nadácie pre deti Slovenska sa zapojili rómski obyvatelia z Čemerného, obyvatelia z Rodinnej oblasti, mládež Charitného domu pre mládež vo Vranove nad Topľou a seniori z Denného centra na Rodinnej oblasti.
Naplnil sa predpokladaný záujem uchádzačov?
- Uchádzači boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina, ktorú tvorili obyvatelia rómskej lokality v Čemernom, nebola stabilná. Počas seminárov sa tam vystriedalo celkovo 50 občanov. Celé vzdelávanie pravidelne navštevovali a absolvovali zástupcovia dvoch rodín. Druhú skupinu tvorili už spomínaní chlapci z Charitného domu a jedna obyvateľka z Rodinnej oblasti. Táto skupina pracovala stabilne a aktívne. Všetci šiesti účastníci absolvovali celý seminár.
Ako prebiehala druhá, vzdelávacia časť?
- Vzdelávanie prebiehalo formou prednášok, neformálnych aktivít, rozhovorov a diskusií. Účastníci sa počas štyroch seminárov učili predovšetkým zostaviť rodinný rozpočet, prehodnocovať svoje výdavky z hľadiska potreby a efektívnosti, uvedomiť si riziká v narábaní s peniazmi, ktorými sú v tejto kategórii obyvateľov najmä pôžičky, a spoznať výhody sporenia.  Keďže účastníci projektu sú z obyvateľov v hmotnej núdzi bez zamestnania, v obidvoch skupinách lektorka povzbudzovala k vlastnej osobnej iniciatíve pri hľadaní ďalších možností na zvýšenie príjmov alebo iné prilepšenie do rodinného rozpočtu. Vďaka tomuto projektu jedna rómska rodina z Čemerného prejavila záujem o poľnohospodárske práce a požiadala Mesto o prenajatie pozemku na vytvorenie záhradky. Mestské zastupiteľstvo tejto žiadosti vyhovelo. Účastníci si vyskúšali aj výrobu nenáročnej bižutérie, pletenie predmetov z papiera.
Ako prebiehala tretia, praktická časť?
- V praktickej časti sa aktivita uchádzačov presunula do domácnosti. Získané poznatky si precvičovali a uplatňovali pri vedení svojich rodinných a osobných rozpočtov. Kontrolou a zvažovaním svojich výdavkov mali vytvoriť nasporenú čiastku peňazí. Do aktivity bolo zapojených viacero rodín a jednotlivcov. Kompletnú písomnú evidenciu o hospodárení počas troch mesiacov odovzdali doteraz dvaja účastníci.
Vyskytli sa nejaké problémy alebo komplikácie počas vzdelávacích kurzov?
- V projekte sme predpokladali pravidelnú účasť 6 - 10 osôb v skupine počas všetkých štyroch vzdelávacích seminárov, aby účastníci mohli prijať celý stanovený obsah základov finančnej gramotnosti a pochopiť základné princípy rozumného narábania s peniazmi. V rómskej komunite sme okrem dvoch osôb zaznamenali neustálu výmenu účastníkov aj odchod účastníkov v priebehu seminára. Náročným sa ukázalo byť aj dôsledné zaznamenávanie príjmov a výdavkov. Táto činnosť si vyžaduje častú a systematickú podporu a kontrolu zvonku napríklad formou návštevy sociálneho pracovníka v rodine.
Čo bude účastníkov kurzu ešte čakať?
- Po vyhodnotení odovzdaných výsledkov čaká úspešných účastníkov finančná odmena, ktorá bude uložená na vkladnú knižku spolu s nasporenou čiastkou peňazí.
Je úspešnosť v kurze nejako hodnotená?
- Úspešnosť v kurze je hodnotená z dvoch hľadísk. Po teoretickej stránke je úspešným účastníkom ten, kto príjme celý obsah vzdelávania účasťou na všetkých seminároch. Formou hodnotenia je udelenie certifikátu, ktorý prijalo celkovo 8 účastníkov. V praktickej časti je úspešným účastníkom ten, kto preukáže v písomnej podobe hospodárenie so svojimi peniazmi počas troch mesiacov s nasporenou finančnou čiastkou, ktorú môže uložiť na vkladnú knižku. Formou hodnotenia je finančná odmena.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok