Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V Soli plánujú vybudovať zberný dvor a kompostovisko

Správy / Obce / V Soli plánujú vybudovať zberný dvor a kompostovisko

Aké sú môžnosti reklamy?

Obec Soľ má ambíciu vybudovať z eurofondov zberný dvor pre dotriedenie a uloženie vyseparovaného odpadu a kompostovisko pre ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu. Prevádzky by sa mali nachádzať v areáli Agrodružstva s tým, že starosta obce Jozef Berta očakáva vypísanie výziev pre obidva projekty koncom septembra, resp. začiatkom budúceho roka. Keďže samospráva nechce nič podceniť, iniciatívne začala s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Jeho súčasťou je aj verejné prerokovanie zámeru, ktoré sa uskutočnilo 5. septembra. „Naši občania nevzniesli proti prevádzkam žiadne námietky, skôr sa zaujímali o to, kedy s výstavbou a budovaním začneme. V súčasnosti končí najmä biologický odpad často na nelegálnych skládkach, ktoré musí obec likvidovať na vlastné náklady,“ zhrnul J. Berta.

Obidva projekty sa nachádzajú v štádiu pred ukončením spracovania kompletnej dokumentácie. V rámci zberného dvora chcú v Soli žiadať o nenávratný finančný príspevok na výstavbu haly, spevnenej plochy, dažďovej kanalizácie, NN prípojky, oplotenia a zakúpenie triediacej linky, hydraulického lisu, rezacieho a miešacieho stroja. „Separovať chceme recyklovateľné odpady ako plasty, kovy, papier, sklo a textil, no domácnosti chceme tiež odbremeniť od nebezpečného odpadu, kde patria akumulátory a ortuťové žiarivky. Môžem povedať, že naši občania sú v tomto smere naozaj zodpovední a so separáciou máme v obci veľmi dobré skúsenosti,“ uviedol J. Berta. 

K vybudovaniu kompostoviska podnietila Soľ aj legislatíva, ktorá od roku 2013 ukladá obciam povinnosť mať tento typ prevádzky na likvidáciu „zeleného“ odpadu. J. Berta sa v tejto súvislosti nebráni ani spolupráci a poskytnutí vlastných kapacít pre okolité obce. Základnou víziou projektu je regulovaná likvidácia biologického odpadu z verejných priestranstiev a podporovanie kompostovania v domácnostiach. „Chceme zvoliť podobný systém ako pri nákupe smetných nádob, ktoré sme dotovali polovicou sumy z ich ceny. Týmto spôsobom plánujeme podporiť tiež výstavbu domácich kompostovísk. Vychádzame z toho, že ak ľudia do nich zainvestujú  aj vlastné finančné prostriedky, budú s nimi manipulovať šetrnejšie. Samozrejme, ak niekto vyprodukuje väčšie množstvo odpadu, za minimálne náklady mu ho odvezieme na obecné kompostovisko, kde budeme viesť evidenciu, podľa ktorej neskôr časť kompostu prerozdelíme občanom na ich pestovateľské účely a zvyšok využijeme na pestovanie verejnej zelene v skleníku,“ vysvetľoval J. Berta. 
 

V Soli plánujú vybudovať zberný dvor a kompostovisko

Správy / Obce / V Soli plánujú vybudovať zberný dvor a kompostovisko

Aké sú môžnosti reklamy?

Obec Soľ má ambíciu vybudovať z eurofondov zberný dvor pre dotriedenie a uloženie vyseparovaného odpadu a kompostovisko pre ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu. Prevádzky by sa mali nachádzať v areáli Agrodružstva s tým, že starosta obce Jozef Berta očakáva vypísanie výziev pre obidva projekty koncom septembra, resp. začiatkom budúceho roka. Keďže samospráva nechce nič podceniť, iniciatívne začala s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Jeho súčasťou je aj verejné prerokovanie zámeru, ktoré sa uskutočnilo 5. septembra. „Naši občania nevzniesli proti prevádzkam žiadne námietky, skôr sa zaujímali o to, kedy s výstavbou a budovaním začneme. V súčasnosti končí najmä biologický odpad často na nelegálnych skládkach, ktoré musí obec likvidovať na vlastné náklady,“ zhrnul J. Berta.

Obidva projekty sa nachádzajú v štádiu pred ukončením spracovania kompletnej dokumentácie. V rámci zberného dvora chcú v Soli žiadať o nenávratný finančný príspevok na výstavbu haly, spevnenej plochy, dažďovej kanalizácie, NN prípojky, oplotenia a zakúpenie triediacej linky, hydraulického lisu, rezacieho a miešacieho stroja. „Separovať chceme recyklovateľné odpady ako plasty, kovy, papier, sklo a textil, no domácnosti chceme tiež odbremeniť od nebezpečného odpadu, kde patria akumulátory a ortuťové žiarivky. Môžem povedať, že naši občania sú v tomto smere naozaj zodpovední a so separáciou máme v obci veľmi dobré skúsenosti,“ uviedol J. Berta. 

K vybudovaniu kompostoviska podnietila Soľ aj legislatíva, ktorá od roku 2013 ukladá obciam povinnosť mať tento typ prevádzky na likvidáciu „zeleného“ odpadu. J. Berta sa v tejto súvislosti nebráni ani spolupráci a poskytnutí vlastných kapacít pre okolité obce. Základnou víziou projektu je regulovaná likvidácia biologického odpadu z verejných priestranstiev a podporovanie kompostovania v domácnostiach. „Chceme zvoliť podobný systém ako pri nákupe smetných nádob, ktoré sme dotovali polovicou sumy z ich ceny. Týmto spôsobom plánujeme podporiť tiež výstavbu domácich kompostovísk. Vychádzame z toho, že ak ľudia do nich zainvestujú  aj vlastné finančné prostriedky, budú s nimi manipulovať šetrnejšie. Samozrejme, ak niekto vyprodukuje väčšie množstvo odpadu, za minimálne náklady mu ho odvezieme na obecné kompostovisko, kde budeme viesť evidenciu, podľa ktorej neskôr časť kompostu prerozdelíme občanom na ich pestovateľské účely a zvyšok využijeme na pestovanie verejnej zelene v skleníku,“ vysvetľoval J. Berta. 
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok