Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Príchod Eli Systems s. r. o. do priemyselného parku sa odkladá

Správy / Mesto Vranov / Príchod Eli Systems s. r. o. do priemyselného parku sa odkladá

Príchod Eli Systems s. r. o. do priemyselného parku sa odkladá
Aké sú môžnosti reklamy?

Po júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vranove sme informovali o tom, že do priemyselného parku Ferovo mieri prvý investor – ružomberská firma disponujúca zahraničným kapitálom Eli Systems s. r. o. Podľa slov jej konateľa Júliusa Plavuchu sa malo s výstavbou prevádzky na výrobu stavebnej hmoty spĺňajúcej nízkoenergetické normy Európskej únie začať v auguste 2011. Podľa deklarovanej vízie chcela spoločnosť vo Vranove preinvestovať 10 mil. € s plánom zamestnať do roku 2014 dve stovky zamestnancov. Keďže k začatiu prvých prác nedošlo, vranovská radnica sa zaujímala o to, aký ďalší postup má Eli Systems s. r. o. v pláne. „Zástupca spoločnosti nás informoval, že ich harmonogram sa posunul, pretože potrebujú ešte absolvovať rokovania súvisiace so zabezpečením investícií. Zmenu časového plánu vysvetľovali zlou finančnou situáciou na trhu, ale na svojom zámere vo Vranove trvajú, len nevedeli špecifikovať konkrétny termín začatia výstavby,“ vysvetľoval primátor Vranova Ján Ragan.

Na mŕtvom bode zatiaľ ostáva aj investícia ITES Vranov, s. r. o., ktorá trvá na vysporiadaní pozemkov pod príjazdovou cestou. Ich majitelia však so zriadením vecného bremena nesúhlasia a zároveň neakceptujú ani mestom navrhovanú sumu na odpredaj vo výške 10 € za meter štvorcový. „Škoda, že v priemyselnom parku nie sú všetky pozemky v našom vlastníctve a ani tie, ktoré nám patria, nie sú v celku. Preto vlastníci zneisťujú, najmä našich domácich, investorov. Veľké zahraničné firmy orientujú svoje obchodné stratégie na niekoľko rokov, aby v budúcnosti mohli variabilne reagovať na zmeny na trhu. Menší zamestnávatelia chcú garancie dlhodobého charakteru, čo im v súčasnosti ponúknuť nevieme,“ dodal J. Ragan.

Príchod Eli Systems s. r. o. do priemyselného parku sa odkladá

Správy / Mesto Vranov / Príchod Eli Systems s. r. o. do priemyselného parku sa odkladá

Príchod Eli Systems s. r. o. do priemyselného parku sa odkladá
Aké sú môžnosti reklamy?

Po júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vranove sme informovali o tom, že do priemyselného parku Ferovo mieri prvý investor – ružomberská firma disponujúca zahraničným kapitálom Eli Systems s. r. o. Podľa slov jej konateľa Júliusa Plavuchu sa malo s výstavbou prevádzky na výrobu stavebnej hmoty spĺňajúcej nízkoenergetické normy Európskej únie začať v auguste 2011. Podľa deklarovanej vízie chcela spoločnosť vo Vranove preinvestovať 10 mil. € s plánom zamestnať do roku 2014 dve stovky zamestnancov. Keďže k začatiu prvých prác nedošlo, vranovská radnica sa zaujímala o to, aký ďalší postup má Eli Systems s. r. o. v pláne. „Zástupca spoločnosti nás informoval, že ich harmonogram sa posunul, pretože potrebujú ešte absolvovať rokovania súvisiace so zabezpečením investícií. Zmenu časového plánu vysvetľovali zlou finančnou situáciou na trhu, ale na svojom zámere vo Vranove trvajú, len nevedeli špecifikovať konkrétny termín začatia výstavby,“ vysvetľoval primátor Vranova Ján Ragan.

Na mŕtvom bode zatiaľ ostáva aj investícia ITES Vranov, s. r. o., ktorá trvá na vysporiadaní pozemkov pod príjazdovou cestou. Ich majitelia však so zriadením vecného bremena nesúhlasia a zároveň neakceptujú ani mestom navrhovanú sumu na odpredaj vo výške 10 € za meter štvorcový. „Škoda, že v priemyselnom parku nie sú všetky pozemky v našom vlastníctve a ani tie, ktoré nám patria, nie sú v celku. Preto vlastníci zneisťujú, najmä našich domácich, investorov. Veľké zahraničné firmy orientujú svoje obchodné stratégie na niekoľko rokov, aby v budúcnosti mohli variabilne reagovať na zmeny na trhu. Menší zamestnávatelia chcú garancie dlhodobého charakteru, čo im v súčasnosti ponúknuť nevieme,“ dodal J. Ragan.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok