Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Prváčikov privítal do nového školského roku primátor mesta

Správy / Mesto Vranov / Prváčikov privítal do nového školského roku primátor mesta

Prváčikov privítal do nového školského roku primátor mesta
Aké sú môžnosti reklamy?

Uplynulý piatok privítal primátor mesta Ján Ragan v Obradnej sieni vo Vranove nad Topľou všetkých prvákov, ktorí navštevujú základné školy v našom meste. Primátor privítal dokopy 306 žiakov prvého ročníka a 16 učiteľov zo šiestich základných škôl, ktoré ležia na území nášho mesta. Hneď v úvode sa prvákom prihovoril krátkym príhovorom: „Teraz si aj ja pripadám ako žiak, ktorý bol vyvolaný a má niečo povedať pri tabuli. Tak aj ja chcem povedať pár slov k vám. V tejto sieni, tak ako vám bolo povedané, prijímam významných ľudí, alebo prijímam ľudí, ktorí majú významný deň v živote. Dnešný deň je významný pre vás, pretože dnešným dňom si spolu s vami a vašimi učiteľkami potvrdíme, že ste už ozajstnými žiakmi našich mestských škôl. Už je tomu asi tri týždne, kedy ste začali chodiť do škôl a váš život sa naozaj riadne zmenil. Odišli ste z materských škôlok, kde ste trávili veľa času hrami. Teraz od vás chceme, aby ste pozorne sedeli v laviciach a učili sa. Ja vám želám, aby sa vám vo vašom učení naozaj darilo, aby ste robili veľkú radosť svojim rodičom. Aby vo vašich žiackych knižkách boli samé jednotky, aby ste radi chodili do školy, aby z vás mali radosť vaši učitelia, aby z vás vyrástli dobrí ľudia pre naše mesto Vranov nad Topľou.“ Po príhovore odovzdal primátor mesta Ján Ragan osobne všetkým prváčikom detské fotorámčeky, aby si do nich mohli vložiť nejakú peknú fotografiu, ktorá im bude pripomínať ich prvý deň v škole. Pri odovzdávaní im samozrejme potriasol rukou a poprial veľa šťastia a úspechov v škole. Podľa úsmevov na tvárach sa im privítanie u primátora nášho mesta veľmi páčilo. Triednym učiteľkám odovzdal kvet spolu s knihou o našom meste a zároveň sa za celú triedu podpísali do kroniky mesta.

Prváčikov privítal do nového školského roku primátor mesta

Správy / Mesto Vranov / Prváčikov privítal do nového školského roku primátor mesta

Prváčikov privítal do nového školského roku primátor mesta
Aké sú môžnosti reklamy?

Uplynulý piatok privítal primátor mesta Ján Ragan v Obradnej sieni vo Vranove nad Topľou všetkých prvákov, ktorí navštevujú základné školy v našom meste. Primátor privítal dokopy 306 žiakov prvého ročníka a 16 učiteľov zo šiestich základných škôl, ktoré ležia na území nášho mesta. Hneď v úvode sa prvákom prihovoril krátkym príhovorom: „Teraz si aj ja pripadám ako žiak, ktorý bol vyvolaný a má niečo povedať pri tabuli. Tak aj ja chcem povedať pár slov k vám. V tejto sieni, tak ako vám bolo povedané, prijímam významných ľudí, alebo prijímam ľudí, ktorí majú významný deň v živote. Dnešný deň je významný pre vás, pretože dnešným dňom si spolu s vami a vašimi učiteľkami potvrdíme, že ste už ozajstnými žiakmi našich mestských škôl. Už je tomu asi tri týždne, kedy ste začali chodiť do škôl a váš život sa naozaj riadne zmenil. Odišli ste z materských škôlok, kde ste trávili veľa času hrami. Teraz od vás chceme, aby ste pozorne sedeli v laviciach a učili sa. Ja vám želám, aby sa vám vo vašom učení naozaj darilo, aby ste robili veľkú radosť svojim rodičom. Aby vo vašich žiackych knižkách boli samé jednotky, aby ste radi chodili do školy, aby z vás mali radosť vaši učitelia, aby z vás vyrástli dobrí ľudia pre naše mesto Vranov nad Topľou.“ Po príhovore odovzdal primátor mesta Ján Ragan osobne všetkým prváčikom detské fotorámčeky, aby si do nich mohli vložiť nejakú peknú fotografiu, ktorá im bude pripomínať ich prvý deň v škole. Pri odovzdávaní im samozrejme potriasol rukou a poprial veľa šťastia a úspechov v škole. Podľa úsmevov na tvárach sa im privítanie u primátora nášho mesta veľmi páčilo. Triednym učiteľkám odovzdal kvet spolu s knihou o našom meste a zároveň sa za celú triedu podpísali do kroniky mesta.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok