Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Pozvánka na jesennú cyklotúru

Správy / Obce / Pozvánka na jesennú cyklotúru

Pozvánka na jesennú cyklotúru
Aké sú môžnosti reklamy?

Obdobie babieho leta je ideálne pre pešie aj cyklistické výlety a pobyt v prírode. S ponukou jesennej cyklotúry vranovským regiónom prichádza Združenie Slanské vrchy – východ, v spolupráci s ďalšími regionálnymi združeniami a klubmi (Združenie obcí pod hradom Čičva, Klub slovenských turistov Opál Vranov n. T. a cykloklub Bike Team Vranov n. T.)

Cyklotúra sa uskutoční 9. októbra 2011 (nedeľa) so štartom o 9.00 hod., v prípade veľmi nepriaznivého počasia je náhradným termínom 16. október 2011 (nedeľa). Zámerom cyklotúry je poznávanie a propagácia južnej časti regiónu Vranov n. T. (Slanské vrchy, okolie Tople a Ondavy), s osobitným zreteľom na turisticky menej známe alebo rozvíjajúce sa miesta oddychu a rekreácie (napr. hať na Topli pri Sečovskej Polianke, prístavisko na Ondave pri Kladzanoch apod.).

Trasa cyklotúry v celkovej dĺžke 53 km a s prevýšením 145 m je pestrá a prechádza viacerými zaujímavými lokalitami: Z centra Vranova n. T. sa cyklistický pelotón vydá cez celé mesto po Dlhej ul., na jej konci prejde ponad železnicu a cez cestný obchvat mesta a poľnou cestou bude smerovať na Ortáše a Lomnicu. Odtiaľ je to už na skok do Kamennej Poruby, kde bude prvá zastávka na krátke občerstvenie a zoskupenie cyklistického poľa. Po nej sa cyklisti vydajú po asfaltovej ceste do Davidova a po prekonaní najvyššie položeného bodu na trase (253 m) do Cabova (2. zastávka) a potom cez celú Sečovskú Polianku až k hati na Topli (3. zastávka). Po hrádzi Tople bude cyklotúra pokračovať na juh do Božčíc, kde sa po prejazde Tople mostom „Apollo“ (najnižšie miesto na trase, 108 m) stočí späť na sever a poľnou cestou bude smerovať do Dlhého Klčova (4. zastávka).  Ďalej vedie trasa už výlučne po tvrdých komunikáciách do Hencoviec a Kladzian, kde bude dlhšia prestávka spojená s podávaním teplého občerstvenia. Záverečná časť cyklotúry povedie do Podčičvy, Sedlísk a cez Majerovce späť do centra Vranova n. T.

V obciach, ktorými bude viesť trasa cyklotúry, uvítajú účastníkov starostovia resp. iní zástupcovia obcí a okrem drobného občerstvenia im poskytnú vlastné propagačné materiály (suveníry, tlačoviny). V duchu poznávaco-propagačného zámeru cyklotúry starostovia tiež oboznámia účastníkov s turistickými zaujímavosťami vo svojom okolí. 

Ak teda chcete prežiť nedeľu v sedle bicykla, v spoločnosti turistických a športových nadšencov, a navyše spoznať pre vás neznáme kúty vranovského regiónu, tak neváhajte a zúčastnite sa v nedeľu 9. októbra tejto zaujímavej cykloturistickej akcie. Zraz je o 9.00 hod. pri fontáne na Nám. slobody pred budovou ObÚ, predpokladaný príjazd pelotónu späť do Vranova n. T. je plánovaný na 15.00 hod. Účasť na akcii je pre všetkých zdarma. Bližšie informácie: Pavol Kaňuch, manažér Združenia Slanské vrchy – východ, tel. 0905 223562.
 

Pozvánka na jesennú cyklotúru

Správy / Obce / Pozvánka na jesennú cyklotúru

Pozvánka na jesennú cyklotúru
Aké sú môžnosti reklamy?

Obdobie babieho leta je ideálne pre pešie aj cyklistické výlety a pobyt v prírode. S ponukou jesennej cyklotúry vranovským regiónom prichádza Združenie Slanské vrchy – východ, v spolupráci s ďalšími regionálnymi združeniami a klubmi (Združenie obcí pod hradom Čičva, Klub slovenských turistov Opál Vranov n. T. a cykloklub Bike Team Vranov n. T.)

Cyklotúra sa uskutoční 9. októbra 2011 (nedeľa) so štartom o 9.00 hod., v prípade veľmi nepriaznivého počasia je náhradným termínom 16. október 2011 (nedeľa). Zámerom cyklotúry je poznávanie a propagácia južnej časti regiónu Vranov n. T. (Slanské vrchy, okolie Tople a Ondavy), s osobitným zreteľom na turisticky menej známe alebo rozvíjajúce sa miesta oddychu a rekreácie (napr. hať na Topli pri Sečovskej Polianke, prístavisko na Ondave pri Kladzanoch apod.).

Trasa cyklotúry v celkovej dĺžke 53 km a s prevýšením 145 m je pestrá a prechádza viacerými zaujímavými lokalitami: Z centra Vranova n. T. sa cyklistický pelotón vydá cez celé mesto po Dlhej ul., na jej konci prejde ponad železnicu a cez cestný obchvat mesta a poľnou cestou bude smerovať na Ortáše a Lomnicu. Odtiaľ je to už na skok do Kamennej Poruby, kde bude prvá zastávka na krátke občerstvenie a zoskupenie cyklistického poľa. Po nej sa cyklisti vydajú po asfaltovej ceste do Davidova a po prekonaní najvyššie položeného bodu na trase (253 m) do Cabova (2. zastávka) a potom cez celú Sečovskú Polianku až k hati na Topli (3. zastávka). Po hrádzi Tople bude cyklotúra pokračovať na juh do Božčíc, kde sa po prejazde Tople mostom „Apollo“ (najnižšie miesto na trase, 108 m) stočí späť na sever a poľnou cestou bude smerovať do Dlhého Klčova (4. zastávka).  Ďalej vedie trasa už výlučne po tvrdých komunikáciách do Hencoviec a Kladzian, kde bude dlhšia prestávka spojená s podávaním teplého občerstvenia. Záverečná časť cyklotúry povedie do Podčičvy, Sedlísk a cez Majerovce späť do centra Vranova n. T.

V obciach, ktorými bude viesť trasa cyklotúry, uvítajú účastníkov starostovia resp. iní zástupcovia obcí a okrem drobného občerstvenia im poskytnú vlastné propagačné materiály (suveníry, tlačoviny). V duchu poznávaco-propagačného zámeru cyklotúry starostovia tiež oboznámia účastníkov s turistickými zaujímavosťami vo svojom okolí. 

Ak teda chcete prežiť nedeľu v sedle bicykla, v spoločnosti turistických a športových nadšencov, a navyše spoznať pre vás neznáme kúty vranovského regiónu, tak neváhajte a zúčastnite sa v nedeľu 9. októbra tejto zaujímavej cykloturistickej akcie. Zraz je o 9.00 hod. pri fontáne na Nám. slobody pred budovou ObÚ, predpokladaný príjazd pelotónu späť do Vranova n. T. je plánovaný na 15.00 hod. Účasť na akcii je pre všetkých zdarma. Bližšie informácie: Pavol Kaňuch, manažér Združenia Slanské vrchy – východ, tel. 0905 223562.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok