Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Starnúť začíname v mladosti

Správy / Ostatné / Starnúť začíname v mladosti

Aké sú môžnosti reklamy?

Život každého z nás má určité obdobia vývoja: od narodenia cez detstvo, obdobie dospievania, obdobie plnej životnej zrelosti, ale žiaľ aj starobu.
Starnutie je prirodzený  fyziologický  proces zmien v organizme, ktorý v podstate trvá celý ľudský vek, teda starnúť začíname už v mladosti.  V procese starnutia prekonáva náš organizmus rôzne zmeny, niektoré viditeľné, iné menej.
Či už je to v oblasti biologickej, psychickej alebo sociálnej, zjednodušene môžeme povedať, že všetky zmeny, ktoré so starnutím súvisia, idú ruka v ruke s  progredujúcou „stratou“.   Najčastejšie si ju uvedomujeme až keď je veľmi nápadná, a to práve s pribúdajúcimi rokmi, vo veku nad 65 rokov.
K biologickému starnutiu patrí zhoršovanie funkcie telesných orgánov, k psychickému starnutiu zas zhoršovanie pamäti, koncentrácie a niekedy aj zmena osobnostných rysov.
Odchodom do dôchodku sa mení aj naše postavenie v spoločnosti, znižuje sa životný štandard a mení sa aj celý náš životný plán.  
To, ako sa s týmito zmenami vieme vyrovnať je veľmi individuálne. Preto slovo senior, ktorým označujeme staršieho človeka, nie je nikdy jednoznačné!
Všimnime si, že tak, ako sa od seba líšia tridsiatnici, tak sú rozdielni aj starší ľudia.
Z histórie sú známe príklady vedcov a umelcov, ktorí vytvorili vynikajúce  a vrcholné diela vo svojom vysokom veku (Goethe napísal Fausta ako 80-ročný, Michelangelo  tvorivo pracoval do 90 rokov a pod.). Rozhoduje o tom teda vek funkčný  -  schopnosť tela aj ducha fungovať, a tá nie je ohraničená rokmi.
Posledné storočie prinieslo so sebou obrovské zmeny v životnom štýle obyvateľov priemyselných krajín.  Dnes je už všeobecne známe, že sa ľudský vek predlžuje, klesá pôrodnosť, a tým vzniká stav narastania počtu starších ľudí  a znižovanie počtu produktívneho obyvateľstva.  Hovoríme, že populácia starne. Priemerný vek v EÚ stúpol na 75 rokov  pre mužov a 81 rokov pre ženy (u nás 71 rokov M a 78 rokov Ž). Spôsob starnutia závisí od mnohých faktorov, a to hlavne od životného prostredia a sociálnych okolnosti.
Kým je človek mladý a plný sily, problémy staroby až tak veľmi nevníma. Moderná spoločnosť je dnes, zdá sa, posadnutá mladosťou a strachom so staroby. Je nutné si ale uvedomiť, že plody sa zbierajú na jeseň  a starnúť sa začína v mladosti.  Aktívny a plnohodnotný život v seniorskom veku sa najlepšie vychutná, ak je človek zdravý. Ak sa niekto usiloval žiť celý život zdravým životným štýlom, mal by byť v starobe vo výhode. 
A čo už  s nami staršími?  Prevencia a zasa prevencia.  V medicíne síce celkom neplatí , že nikdy nie je neskoro, ale ešte aj vo veku nad 60 rokov sa dá riziko niektorých chorôb  spájaných s vysokým vekom (kardiovaskulárne ochorenie, vysoký krvný tlak, diabetes mellitus II typ, osteoporóza) kontrolovať a znížiť. 
Samozrejme liekmi, ale aj úpravou životného štýlu.  Znamená to,  zdravo jesť, nefajčiť, nepiť alkohol, primerane veku sa pohybovať a naplniť si život  pozitívnou  duševnou a duchovnou činnosťou.
Skutočne len od nás závisí, či naším rokom dodáme život. Riaďme sa teda heslom: starý a fit!
Lebo: ničím nestarne človek rýchlejšie, ako ustavičným myslením na to, že starne.  

MUDr. Kvetoslava Pižemová
RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou

Starnúť začíname v mladosti

Správy / Ostatné / Starnúť začíname v mladosti

Aké sú môžnosti reklamy?

Život každého z nás má určité obdobia vývoja: od narodenia cez detstvo, obdobie dospievania, obdobie plnej životnej zrelosti, ale žiaľ aj starobu.
Starnutie je prirodzený  fyziologický  proces zmien v organizme, ktorý v podstate trvá celý ľudský vek, teda starnúť začíname už v mladosti.  V procese starnutia prekonáva náš organizmus rôzne zmeny, niektoré viditeľné, iné menej.
Či už je to v oblasti biologickej, psychickej alebo sociálnej, zjednodušene môžeme povedať, že všetky zmeny, ktoré so starnutím súvisia, idú ruka v ruke s  progredujúcou „stratou“.   Najčastejšie si ju uvedomujeme až keď je veľmi nápadná, a to práve s pribúdajúcimi rokmi, vo veku nad 65 rokov.
K biologickému starnutiu patrí zhoršovanie funkcie telesných orgánov, k psychickému starnutiu zas zhoršovanie pamäti, koncentrácie a niekedy aj zmena osobnostných rysov.
Odchodom do dôchodku sa mení aj naše postavenie v spoločnosti, znižuje sa životný štandard a mení sa aj celý náš životný plán.  
To, ako sa s týmito zmenami vieme vyrovnať je veľmi individuálne. Preto slovo senior, ktorým označujeme staršieho človeka, nie je nikdy jednoznačné!
Všimnime si, že tak, ako sa od seba líšia tridsiatnici, tak sú rozdielni aj starší ľudia.
Z histórie sú známe príklady vedcov a umelcov, ktorí vytvorili vynikajúce  a vrcholné diela vo svojom vysokom veku (Goethe napísal Fausta ako 80-ročný, Michelangelo  tvorivo pracoval do 90 rokov a pod.). Rozhoduje o tom teda vek funkčný  -  schopnosť tela aj ducha fungovať, a tá nie je ohraničená rokmi.
Posledné storočie prinieslo so sebou obrovské zmeny v životnom štýle obyvateľov priemyselných krajín.  Dnes je už všeobecne známe, že sa ľudský vek predlžuje, klesá pôrodnosť, a tým vzniká stav narastania počtu starších ľudí  a znižovanie počtu produktívneho obyvateľstva.  Hovoríme, že populácia starne. Priemerný vek v EÚ stúpol na 75 rokov  pre mužov a 81 rokov pre ženy (u nás 71 rokov M a 78 rokov Ž). Spôsob starnutia závisí od mnohých faktorov, a to hlavne od životného prostredia a sociálnych okolnosti.
Kým je človek mladý a plný sily, problémy staroby až tak veľmi nevníma. Moderná spoločnosť je dnes, zdá sa, posadnutá mladosťou a strachom so staroby. Je nutné si ale uvedomiť, že plody sa zbierajú na jeseň  a starnúť sa začína v mladosti.  Aktívny a plnohodnotný život v seniorskom veku sa najlepšie vychutná, ak je človek zdravý. Ak sa niekto usiloval žiť celý život zdravým životným štýlom, mal by byť v starobe vo výhode. 
A čo už  s nami staršími?  Prevencia a zasa prevencia.  V medicíne síce celkom neplatí , že nikdy nie je neskoro, ale ešte aj vo veku nad 60 rokov sa dá riziko niektorých chorôb  spájaných s vysokým vekom (kardiovaskulárne ochorenie, vysoký krvný tlak, diabetes mellitus II typ, osteoporóza) kontrolovať a znížiť. 
Samozrejme liekmi, ale aj úpravou životného štýlu.  Znamená to,  zdravo jesť, nefajčiť, nepiť alkohol, primerane veku sa pohybovať a naplniť si život  pozitívnou  duševnou a duchovnou činnosťou.
Skutočne len od nás závisí, či naším rokom dodáme život. Riaďme sa teda heslom: starý a fit!
Lebo: ničím nestarne človek rýchlejšie, ako ustavičným myslením na to, že starne.  

MUDr. Kvetoslava Pižemová
RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok