Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Európsky týždeň miestnej demokracie na Obvodnom úrade vo Vranove

Správy / Ostatné / Európsky týždeň miestnej demokracie na Obvodnom úrade vo Vranove

Európsky týždeň miestnej demokracie na Obvodnom úrade vo Vranove
Aké sú môžnosti reklamy?

Európsky týždeň miestnej demokracie (ETMD) sa každoročne koná pri príležitosti podpísania Európskej charty miestnej samosprávy (15. októbra 1985) s tým, že na základe iniciatívy Rady Európy sa do neho zapájajú orgány na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Tento rok boli nosnou témou EDTM „Ľudské práva na miestnej úrovni.“

K Európskeho týždňu miestnej demokracie sa Dňom otvorených dverí pripojil aj Obvodný úrad vo Vranove nad Topľou, kde v priebehu dvoch dní privítala študentov vranovských stredných škôl prednostka Mária Jakubová. Vo svojom príhovore pripomenula, že Slovenská republika je suverénny samostatný štát založený na parlamentnej demokracii, pričom obvodné úrady sú ako výkonná moc štátu zriadené zákonom. „Po zániku okresných úradov vznikla špecializovaná štátna správa a časť z ich agendy prevzali obvodné úrady, ktoré sú najvyšším predstaviteľom štátnej moci na úrovni okresu,“ vysvetlila na úvod M. Jakubová. Po privítaní absolvovali študenti v sprievode vedúcich odborov hodinovú prehliadku ObÚ, počas ktorej sa na jednotlivých oddeleniach zoznámili s kompetenciami a agendou úradu.

Európsky týždeň miestnej demokracie na Obvodnom úrade vo Vranove

Správy / Ostatné / Európsky týždeň miestnej demokracie na Obvodnom úrade vo Vranove

Európsky týždeň miestnej demokracie na Obvodnom úrade vo Vranove
Aké sú môžnosti reklamy?

Európsky týždeň miestnej demokracie (ETMD) sa každoročne koná pri príležitosti podpísania Európskej charty miestnej samosprávy (15. októbra 1985) s tým, že na základe iniciatívy Rady Európy sa do neho zapájajú orgány na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Tento rok boli nosnou témou EDTM „Ľudské práva na miestnej úrovni.“

K Európskeho týždňu miestnej demokracie sa Dňom otvorených dverí pripojil aj Obvodný úrad vo Vranove nad Topľou, kde v priebehu dvoch dní privítala študentov vranovských stredných škôl prednostka Mária Jakubová. Vo svojom príhovore pripomenula, že Slovenská republika je suverénny samostatný štát založený na parlamentnej demokracii, pričom obvodné úrady sú ako výkonná moc štátu zriadené zákonom. „Po zániku okresných úradov vznikla špecializovaná štátna správa a časť z ich agendy prevzali obvodné úrady, ktoré sú najvyšším predstaviteľom štátnej moci na úrovni okresu,“ vysvetlila na úvod M. Jakubová. Po privítaní absolvovali študenti v sprievode vedúcich odborov hodinovú prehliadku ObÚ, počas ktorej sa na jednotlivých oddeleniach zoznámili s kompetenciami a agendou úradu.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok