Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Hniezdo záchrany je pre dieťa nádejou na lepší život

Správy / Rozhovory / Hniezdo záchrany je pre dieťa nádejou na lepší život

Hniezdo záchrany je pre dieťa nádejou na lepší život
Aké sú môžnosti reklamy?

Občianske združenie Šanca pre nechcených začalo v roku 2004 na Slovensku iniciovať zriaďovanie Hniezd záchrany, verejných inkubátorov, na odloženie nechcených bábätiek. Do dnešného dňa ich funguje 16, v ktorých sa zachránilo 34 detí. Od vzniku Hniezd záchrany sa rapídne znížila štatistika pohodených a usmrtených bábätiek. Pred ich vznikom ich bolo až 10 ročne. V súčasnej dobe sú to v priemere 2 ročne. Aby sa neustále darilo znižovať výskyt mŕtvych novorodencov, je nutné rozšíriť rozmiestnenie Hniezd záchrany ešte o ďalšie lokality. Jednou z takých lokalít bude v roku 2012 aj mesto Vranov n/T. Keďže sa zriaďovanie nového Hniezda záchrany týka nášho mesta, požiadali sme o rozhovor prezidentku občianskeho združenia Šanca pre nechcených, Annu Ghannamovú.

* Prvou mojou, dá sa povedať základnou otázkou je, kedy by malo Hniezdo záchrany začať vo Vranove n/T fungovať?
- Najneskôr začiatkom prázdnin. Nové hniezda by sme chceli otvárať v mesiaci jún. Verím, že to stihneme.
* Ako vlastne Hniezda záchrany fungujú? Aké osoby ho môžu využívať?
- Hniezdo je krízové riešenie krízovej situácie. Je určené ženám, ktoré zväčša veľmi taja tehotenstvo a pôrod a boja sa využiť dokonca štatút utajeného pôrodu v nemocnici. Buď ide o ženy vydaté, ktoré majú dieťa s iným než so svojim partnerom a nechcú sa vzdať rodiny. Alebo o ženy, ktoré nemajú financie na starostlivosť o dieťa a niektoré ani strechu nad hlavou. Hniezdo vzniklo, aby tu bola aj krajná možnosť na záchranu života nechceného bábätka. Faktom totiž je, že od vzniku hniezd rapídne klesol počet nájdených mŕtvych novorodencov. Z priemerných 10 ročne na v priemere 2 ročne, pod čo sa však zväčša podpisuje popôrodná depresia či laktačná psychóza.
* Prečo ste sa rozhodli práve pre mesto Vranov n/T?
- Východné Slovensko je najčastejším výskytom detí v Hniezdach záchrany. A práve v tomto regióne máme nepokryté tri oblasti: najvýchodnejšiu časť, sever východného Slovenska a juh východného Slovenska. Navyše sa nám sám prihlásil sponzor, ktorý chcel prispieť na hniezdo na východe. Volili sme medzi Humenným a Vranovom nad Topľou. Chceli by sme tento rok ešte prípadne Svidník, ale z tadiaľ nemáme ešte definitívne stanovisko nemocnice ani sponzora.
* Je vek matky, ktorá sa odhodlá odložiť svoje dieťa do Hniezda záchrany nejako určený?
- Keďže matka je anonymná a my aj nemocnica je povinná držať ju v anonymite, aj keby vedeli jej identitu (čo ale väčšinou naozaj nevedia a ani my), tak netušíme aký vek mala matka, čo dala dieťa do hniezda. Faktom ale je, že sa už raz na nás obrátila matka15-ročnej dcéry, ktorá otehotnela so spolužiakom a dieťatko nechcela. Po porade s pracovníkmi sociálneho odboru v ich meste a primárkou jednej z nemocníc sme jej odporučili utajený pôrod. Samozrejme, až potom, čo sme vylúčili zneužívanie maloletej. Rodičom sme aj tak odporúčali podať trestné oznámenie, ale odmietli to a chlapec a jeho rodičia tiež nemali o dieťa záujem. V takýchto situáciách je to aj pre nás veľmi ťažké. Lebo sa snažíme dotyčnú matku presvedčiť, aby si dieťa nechala, ale keď vidíme, že sa nám to nepodarí, musíme to vzdať. Pre záujem samotného dieťaťa.
* Je Hniezdo záchrany určené len pre novorodencov?
- Áno, hniezda sú určené len pre novorodencov a iba na túto skupinu detí sa vzťahuje beztrestnosť za odloženie v hniezde. Teda, ak by dal niekto do hniezda dieťa nad vek novorodenca, dopúšťa sa trestného činu a bude voči nemu vyvodzovaná zodpovednosť.
* Aké máte skúsenosti s fungovaním Hniezd záchrany na Slovensku?
- Po 4 rokoch fungovania hniezd, v roku 2008 som zosumarizovala skúsenosti, spísala som aj malé nedokonalosti, ktoré nám prax ukázala a iniciovala som trojrezortné rokovanie so zástupcami Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva spravodlivosti. Výsledkom bolo „Odborné usmernenie o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti deťom odloženým v Hniezde záchrany“, ktoré vydal vtedajší Minister zdravotníctva ako dokument, ktorým sa nemocnice, kde sú Hniezda záchrany riadia. Napríklad podľa tohto usmernenia sa musí každé dieťa, ktoré sa v hniezde našlo považovať za anonymné a teda právne voľné, a to aj v prípade, že sa pri ňom našli nejaké dokumenty. Je tam zakotvené aj to, že pracovníci nemocnice hlásia nález dieťaťa na sociálnom odbore toho Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pod ktorý spadá nemocnica, kde sa dieťaťa v hniezde našlo. Napriek tomu, že prípadne list, či iný doklad pri dieťati hovoril, že sa narodilo v inom meste. Takto sme eliminovali možnosť chaosu so sociálnom kompetenciou k deťom a v evidencii týchto detí, čo sa predtým občas stalo. V usmernení je napríklad zakotvená aj povinnosť nemocníc informovať nás o náleze v hniezde, keďže sme jediný kto tento projekt koordinuje a kto vedie štatistiku o odložených deťoch. Čo sa ale týka skúseností s témou ako takou, tak dnes môžem po 7 - rokoch relevantne povedať, že skupina žien, ktoré využívajú hniezda je síce rôznorodá: od odchovankýň z detského domova, ktoré nemajú strechu nad hlavou a ani prácu, až po solventné ženy, ktoré majú napríklad dieťa s iným mužom, než je ich partner, ale spája ich spoločné - svoje tehotenstvo taja a hniezdo je riešením ich zlej situácie a pre dieťa nádejou na lepší život.
* Aký osud čaká deti zachránené v Hniezde záchrany?
- Deti z Hniezd záchrany sú okamžite právne voľné, keďže rodičia sú neznámi a sú zaradené do adopčného procesu, ktorý koordinuje štát cez sociálne odbory príslušných úradov práce. My na to nemáme žiaden vplyv. A ani nechceme. Na sociálnych odboroch pracujú skúsení ľudia, ktorí vedia vybrať pre deti skvelých rodičov.
* Môžu sa matky neskôr pre svoje dieťa vrátiť? Ak áno, je stanovená nejaká lehota dokedy tak môžu urobiť?
- Matka sa po dieťa môže vrátiť do času, kým nenadobudol rozsudok o adopcii právoplatnosť. Dovtedy je proces zvratný. Potom už nie. Podľa našich skúseností, ak sa ženy k dieťaťu vrátili bolo to na druhý - maximálne piaty deň. Pritom adopčný proces trvá samozrejme dlhšie, takže žena má reálnu šancu, že jej dieťa vrátia, ak sa prihlási včas. O tom, či to tak bude však rozhoduje sudca, lebo aj keď sa preukáže, že je matkou dieťaťa, tak súd jej dieťa ešte nemusí dať do opatery. Práve teraz riešim aktuálny príbeh muža, ktorý sa prihlásil o svoje otcovské práva, lebo nesúhlasí s tým, že sa jeho priateľka dieťaťa vzdala a chce sa o dieťa starať sám. Takže aj otec sa môže k dieťaťu prihlásiť, ale musí s najväčšou pravdepodobnosťou - po rozhodnutí sudcu - absolvovať genetický test.

Hniezdo záchrany je pre dieťa nádejou na lepší život

Správy / Rozhovory / Hniezdo záchrany je pre dieťa nádejou na lepší život

Hniezdo záchrany je pre dieťa nádejou na lepší život
Aké sú môžnosti reklamy?

Občianske združenie Šanca pre nechcených začalo v roku 2004 na Slovensku iniciovať zriaďovanie Hniezd záchrany, verejných inkubátorov, na odloženie nechcených bábätiek. Do dnešného dňa ich funguje 16, v ktorých sa zachránilo 34 detí. Od vzniku Hniezd záchrany sa rapídne znížila štatistika pohodených a usmrtených bábätiek. Pred ich vznikom ich bolo až 10 ročne. V súčasnej dobe sú to v priemere 2 ročne. Aby sa neustále darilo znižovať výskyt mŕtvych novorodencov, je nutné rozšíriť rozmiestnenie Hniezd záchrany ešte o ďalšie lokality. Jednou z takých lokalít bude v roku 2012 aj mesto Vranov n/T. Keďže sa zriaďovanie nového Hniezda záchrany týka nášho mesta, požiadali sme o rozhovor prezidentku občianskeho združenia Šanca pre nechcených, Annu Ghannamovú.

* Prvou mojou, dá sa povedať základnou otázkou je, kedy by malo Hniezdo záchrany začať vo Vranove n/T fungovať?
- Najneskôr začiatkom prázdnin. Nové hniezda by sme chceli otvárať v mesiaci jún. Verím, že to stihneme.
* Ako vlastne Hniezda záchrany fungujú? Aké osoby ho môžu využívať?
- Hniezdo je krízové riešenie krízovej situácie. Je určené ženám, ktoré zväčša veľmi taja tehotenstvo a pôrod a boja sa využiť dokonca štatút utajeného pôrodu v nemocnici. Buď ide o ženy vydaté, ktoré majú dieťa s iným než so svojim partnerom a nechcú sa vzdať rodiny. Alebo o ženy, ktoré nemajú financie na starostlivosť o dieťa a niektoré ani strechu nad hlavou. Hniezdo vzniklo, aby tu bola aj krajná možnosť na záchranu života nechceného bábätka. Faktom totiž je, že od vzniku hniezd rapídne klesol počet nájdených mŕtvych novorodencov. Z priemerných 10 ročne na v priemere 2 ročne, pod čo sa však zväčša podpisuje popôrodná depresia či laktačná psychóza.
* Prečo ste sa rozhodli práve pre mesto Vranov n/T?
- Východné Slovensko je najčastejším výskytom detí v Hniezdach záchrany. A práve v tomto regióne máme nepokryté tri oblasti: najvýchodnejšiu časť, sever východného Slovenska a juh východného Slovenska. Navyše sa nám sám prihlásil sponzor, ktorý chcel prispieť na hniezdo na východe. Volili sme medzi Humenným a Vranovom nad Topľou. Chceli by sme tento rok ešte prípadne Svidník, ale z tadiaľ nemáme ešte definitívne stanovisko nemocnice ani sponzora.
* Je vek matky, ktorá sa odhodlá odložiť svoje dieťa do Hniezda záchrany nejako určený?
- Keďže matka je anonymná a my aj nemocnica je povinná držať ju v anonymite, aj keby vedeli jej identitu (čo ale väčšinou naozaj nevedia a ani my), tak netušíme aký vek mala matka, čo dala dieťa do hniezda. Faktom ale je, že sa už raz na nás obrátila matka15-ročnej dcéry, ktorá otehotnela so spolužiakom a dieťatko nechcela. Po porade s pracovníkmi sociálneho odboru v ich meste a primárkou jednej z nemocníc sme jej odporučili utajený pôrod. Samozrejme, až potom, čo sme vylúčili zneužívanie maloletej. Rodičom sme aj tak odporúčali podať trestné oznámenie, ale odmietli to a chlapec a jeho rodičia tiež nemali o dieťa záujem. V takýchto situáciách je to aj pre nás veľmi ťažké. Lebo sa snažíme dotyčnú matku presvedčiť, aby si dieťa nechala, ale keď vidíme, že sa nám to nepodarí, musíme to vzdať. Pre záujem samotného dieťaťa.
* Je Hniezdo záchrany určené len pre novorodencov?
- Áno, hniezda sú určené len pre novorodencov a iba na túto skupinu detí sa vzťahuje beztrestnosť za odloženie v hniezde. Teda, ak by dal niekto do hniezda dieťa nad vek novorodenca, dopúšťa sa trestného činu a bude voči nemu vyvodzovaná zodpovednosť.
* Aké máte skúsenosti s fungovaním Hniezd záchrany na Slovensku?
- Po 4 rokoch fungovania hniezd, v roku 2008 som zosumarizovala skúsenosti, spísala som aj malé nedokonalosti, ktoré nám prax ukázala a iniciovala som trojrezortné rokovanie so zástupcami Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva spravodlivosti. Výsledkom bolo „Odborné usmernenie o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti deťom odloženým v Hniezde záchrany“, ktoré vydal vtedajší Minister zdravotníctva ako dokument, ktorým sa nemocnice, kde sú Hniezda záchrany riadia. Napríklad podľa tohto usmernenia sa musí každé dieťa, ktoré sa v hniezde našlo považovať za anonymné a teda právne voľné, a to aj v prípade, že sa pri ňom našli nejaké dokumenty. Je tam zakotvené aj to, že pracovníci nemocnice hlásia nález dieťaťa na sociálnom odbore toho Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pod ktorý spadá nemocnica, kde sa dieťaťa v hniezde našlo. Napriek tomu, že prípadne list, či iný doklad pri dieťati hovoril, že sa narodilo v inom meste. Takto sme eliminovali možnosť chaosu so sociálnom kompetenciou k deťom a v evidencii týchto detí, čo sa predtým občas stalo. V usmernení je napríklad zakotvená aj povinnosť nemocníc informovať nás o náleze v hniezde, keďže sme jediný kto tento projekt koordinuje a kto vedie štatistiku o odložených deťoch. Čo sa ale týka skúseností s témou ako takou, tak dnes môžem po 7 - rokoch relevantne povedať, že skupina žien, ktoré využívajú hniezda je síce rôznorodá: od odchovankýň z detského domova, ktoré nemajú strechu nad hlavou a ani prácu, až po solventné ženy, ktoré majú napríklad dieťa s iným mužom, než je ich partner, ale spája ich spoločné - svoje tehotenstvo taja a hniezdo je riešením ich zlej situácie a pre dieťa nádejou na lepší život.
* Aký osud čaká deti zachránené v Hniezde záchrany?
- Deti z Hniezd záchrany sú okamžite právne voľné, keďže rodičia sú neznámi a sú zaradené do adopčného procesu, ktorý koordinuje štát cez sociálne odbory príslušných úradov práce. My na to nemáme žiaden vplyv. A ani nechceme. Na sociálnych odboroch pracujú skúsení ľudia, ktorí vedia vybrať pre deti skvelých rodičov.
* Môžu sa matky neskôr pre svoje dieťa vrátiť? Ak áno, je stanovená nejaká lehota dokedy tak môžu urobiť?
- Matka sa po dieťa môže vrátiť do času, kým nenadobudol rozsudok o adopcii právoplatnosť. Dovtedy je proces zvratný. Potom už nie. Podľa našich skúseností, ak sa ženy k dieťaťu vrátili bolo to na druhý - maximálne piaty deň. Pritom adopčný proces trvá samozrejme dlhšie, takže žena má reálnu šancu, že jej dieťa vrátia, ak sa prihlási včas. O tom, či to tak bude však rozhoduje sudca, lebo aj keď sa preukáže, že je matkou dieťaťa, tak súd jej dieťa ešte nemusí dať do opatery. Práve teraz riešim aktuálny príbeh muža, ktorý sa prihlásil o svoje otcovské práva, lebo nesúhlasí s tým, že sa jeho priateľka dieťaťa vzdala a chce sa o dieťa starať sám. Takže aj otec sa môže k dieťaťu prihlásiť, ale musí s najväčšou pravdepodobnosťou - po rozhodnutí sudcu - absolvovať genetický test.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok