Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Región Slanské vrchy navštívili poľskí partneri

Správy / Rozhovory / Región Slanské vrchy navštívili poľskí partneri

 Región Slanské vrchy navštívili poľskí partneri
Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 23. júla 2013 navštívila región Slanské vrchy dvojčlenná delegácia z poľskej Gminy Labowa. Návšteva sa uskutočnila na základe spoločného pozvania obce Zámutov a Združenia Slanské vrchy – východ. Manažéra tohto združenia RNDr. Pavla Kaňucha sme požiadali o bližšie informácie o obsahu a cieľoch návštevy.
- Aký bol zmysel slovensko-poľského stretnutia na pôde nášho regiónu Slanské vrchy?
Od vstupu krajín bývalej východnej a strednej Európy do EÚ sa otvorili nové možnosti medzinárodnej spolupráce pre všetky subjekty, vrátane samosprávy. Dnes už väčšina miest a obcí má nadviazané družobné vzťahy v zahraničí a následne aj skúsenosti s realizáciou tzv. projektov spolupráce v rôznych oblastiach – ochrane životného prostredia, kultúre, športe, aktivít pre deti a mládež apod. Cieľom uskutočnenej návštevy poľských partnerov na Slovensku bolo oboznámiť hostí s novinkami v rozvoji regiónu Slanské vrchy a ponúknuť im aj možnosti trávenia voľného času na slovenskom vidieku.
-Kto sa návštevy zúčastnil za poľskú a slovenskú stranu?

Poľskú Gminu Labowa zastupoval jej najvyšší predstaviteľ – wójt gminy - Marek Janczak a s ním aj riaditeľ kultúrneho strediska tejto gminy Jerzy Chronowski. Gmina Labowa je v našich končinách už známa, keďže v rokoch 2006-2008 bola partnerom obce Juskova Voľa v projekte Po stopách zbojníka Juska a v rokoch 2005-2012 sa uskutočnilo viacero vzájomných pracovných stretnutí zástupcov gminy so starostami obcí a podnikateľskými subjektmi regiónu Slanské vrchy. Za slovenskú stranu sa stretnutia spolu so mnou zúčastnili starosta obce Zámutov Dušan Višňovský, starosta obce Soľ Ing. Jozef Berta a majiteľ penziónu Opál Zámutov Vladimír Michľo. Všetci zároveň zastupujeme Združenie Slanské vrchy – východ, ktoré návštevu organizačne pripravovalo.
- Ktoré miesta vašom kraji ste spoločne navštívili a čo poľských partnerov najviac zaujalo?
Zamerali sme sa najmä na prezentáciu možností trávenia voľného času a turistického potenciálu Slanských vrchov. Prvou zastávkou bola poľovnícka strelnica Blatiny v Zámutove a s touto lokalitou spojená história bývalého grófskeho kaštieľa a parku. Nasledovala návšteva „rodinného“ ranča Záľubová v sprievode jeho majiteľa Petra Bilíka, ktorý priblížil doterajšie skúsenosti a možnosti organizovania spoločenských podujatí. Spoločne sme posedeli pri obede v penzióne Opál a prehliadku turistických stredísk v Zámutove sme zavŕšili krátkou návštevou dokončovaného agropenziónu Kondor. Jeho majiteľ Stanislav Duda nás doslova ohúril dynamikou výstavby (s využitím prevažne poľských materiálov!) a súčasne smelými plánmi rozvoja služieb cestovného ruchu.
Popoludní sme sa lesnou cestou presunuli do Rudlova, kde nás pri horárni Pod Malinou privítal predseda OZ Svatobor PhDr. Štefan Straka. Poľských hostí veľmi zaujal spôsob „terapie prácou“ pri začleňovaní občanov z marginalizovaných skupín do života. Jeden z poľských hostí tu poznamenal, že „kľud tohto miesta a zmysluplná práca na políčkach sú ideálna kombinácia pre revíziu vlastnej duše“. Z Rudlova sme sa presunuli do Hanušoviec nad Topľou, kde nás privítala riaditeľka Vlastivedného múzea PhDr. Mária Kotorová. Okrem stručnej histórie budovania múzea poľským hosťom prezentovala aj vlastné skúsenosti s projektmi spolupráce s partnermi z Poľska a Ukrajiny.
Posledná časť dňa bola venovaná návšteve Pavloviec, ktoré sú popri Zámutove oprávnene považované za ďalšie skutočne rozvinuté stredisko cestovného ruchu v Slanských vrchoch. Miestny nadšenec, milovník koní a priekopník hipoturistiky PhDr. Samuel Bruss očaril poľských hostí svojím rozprávaním o koňoch a ich význame v živote človeka. Úplnou bodkou za náročným a slnečným dňom bola návšteva salaša v Pavlovciach spojená s ochutnávkou ovčích syrov a „kapurkovou“ zo studenej žinčice.
- Aké podnety pre ďalší rozvoj spolupráce priniesla poľská návšteva slovenskej strane?
Poľskí partneri nás napr. oboznámili so svojimi výlučne kladnými skúsenosťami s programom LEADER. Štyri susediace gminy (Labowa, Krynica, Piwniczna a Rytro) vytvorili už v rokoch 2007-2009 silnú „miestnu akčnú skupinu“ a výsledkom sú početné projekty zamerané na rozvoj ich kultúrnej, turistickej a environmentálnej infraštruktúry. V tejto súvislosti odzneli odporúčania na zachovanie súdržnosti a skutočne partnerskej spolupráce v rámci regiónu Slanské vrchy, ktorý má tak s pomocou programu LEADER šancu posilniť svoj ekonomický aj sociálny rast.
Konkrétnym výstupom návštevy je však predovšetkým dojednanie vystúpenia folklórneho súboru Zámutovčan v Poľsku. Tento FS sa dňa 15. septembra 2013 predstaví 60-minútovým reprezentatívnym programom poľskému obecenstvu na tradičnom podujatí Labowská jeseň. Okrem toho prejavili vedúci súboru a zástupcovia Združenia Slanské vrchy - východ záujem stráviť v Poľsku deň navyše, a to prehliadkou kúpeľného mesta Krynica, včelárskeho skanzenu v Kamiannej a ďalších zaujímavostí regiónu Labowa.
Želáme vám, aby táto návšteva bola impulzom pre nové projekty slovensko-poľskej spolupráce.
Ďakujeme za rozhovor.

Región Slanské vrchy navštívili poľskí partneri

Správy / Rozhovory / Región Slanské vrchy navštívili poľskí partneri

 Región Slanské vrchy navštívili poľskí partneri
Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 23. júla 2013 navštívila región Slanské vrchy dvojčlenná delegácia z poľskej Gminy Labowa. Návšteva sa uskutočnila na základe spoločného pozvania obce Zámutov a Združenia Slanské vrchy – východ. Manažéra tohto združenia RNDr. Pavla Kaňucha sme požiadali o bližšie informácie o obsahu a cieľoch návštevy.
- Aký bol zmysel slovensko-poľského stretnutia na pôde nášho regiónu Slanské vrchy?
Od vstupu krajín bývalej východnej a strednej Európy do EÚ sa otvorili nové možnosti medzinárodnej spolupráce pre všetky subjekty, vrátane samosprávy. Dnes už väčšina miest a obcí má nadviazané družobné vzťahy v zahraničí a následne aj skúsenosti s realizáciou tzv. projektov spolupráce v rôznych oblastiach – ochrane životného prostredia, kultúre, športe, aktivít pre deti a mládež apod. Cieľom uskutočnenej návštevy poľských partnerov na Slovensku bolo oboznámiť hostí s novinkami v rozvoji regiónu Slanské vrchy a ponúknuť im aj možnosti trávenia voľného času na slovenskom vidieku.
-Kto sa návštevy zúčastnil za poľskú a slovenskú stranu?

Poľskú Gminu Labowa zastupoval jej najvyšší predstaviteľ – wójt gminy - Marek Janczak a s ním aj riaditeľ kultúrneho strediska tejto gminy Jerzy Chronowski. Gmina Labowa je v našich končinách už známa, keďže v rokoch 2006-2008 bola partnerom obce Juskova Voľa v projekte Po stopách zbojníka Juska a v rokoch 2005-2012 sa uskutočnilo viacero vzájomných pracovných stretnutí zástupcov gminy so starostami obcí a podnikateľskými subjektmi regiónu Slanské vrchy. Za slovenskú stranu sa stretnutia spolu so mnou zúčastnili starosta obce Zámutov Dušan Višňovský, starosta obce Soľ Ing. Jozef Berta a majiteľ penziónu Opál Zámutov Vladimír Michľo. Všetci zároveň zastupujeme Združenie Slanské vrchy – východ, ktoré návštevu organizačne pripravovalo.
- Ktoré miesta vašom kraji ste spoločne navštívili a čo poľských partnerov najviac zaujalo?
Zamerali sme sa najmä na prezentáciu možností trávenia voľného času a turistického potenciálu Slanských vrchov. Prvou zastávkou bola poľovnícka strelnica Blatiny v Zámutove a s touto lokalitou spojená história bývalého grófskeho kaštieľa a parku. Nasledovala návšteva „rodinného“ ranča Záľubová v sprievode jeho majiteľa Petra Bilíka, ktorý priblížil doterajšie skúsenosti a možnosti organizovania spoločenských podujatí. Spoločne sme posedeli pri obede v penzióne Opál a prehliadku turistických stredísk v Zámutove sme zavŕšili krátkou návštevou dokončovaného agropenziónu Kondor. Jeho majiteľ Stanislav Duda nás doslova ohúril dynamikou výstavby (s využitím prevažne poľských materiálov!) a súčasne smelými plánmi rozvoja služieb cestovného ruchu.
Popoludní sme sa lesnou cestou presunuli do Rudlova, kde nás pri horárni Pod Malinou privítal predseda OZ Svatobor PhDr. Štefan Straka. Poľských hostí veľmi zaujal spôsob „terapie prácou“ pri začleňovaní občanov z marginalizovaných skupín do života. Jeden z poľských hostí tu poznamenal, že „kľud tohto miesta a zmysluplná práca na políčkach sú ideálna kombinácia pre revíziu vlastnej duše“. Z Rudlova sme sa presunuli do Hanušoviec nad Topľou, kde nás privítala riaditeľka Vlastivedného múzea PhDr. Mária Kotorová. Okrem stručnej histórie budovania múzea poľským hosťom prezentovala aj vlastné skúsenosti s projektmi spolupráce s partnermi z Poľska a Ukrajiny.
Posledná časť dňa bola venovaná návšteve Pavloviec, ktoré sú popri Zámutove oprávnene považované za ďalšie skutočne rozvinuté stredisko cestovného ruchu v Slanských vrchoch. Miestny nadšenec, milovník koní a priekopník hipoturistiky PhDr. Samuel Bruss očaril poľských hostí svojím rozprávaním o koňoch a ich význame v živote človeka. Úplnou bodkou za náročným a slnečným dňom bola návšteva salaša v Pavlovciach spojená s ochutnávkou ovčích syrov a „kapurkovou“ zo studenej žinčice.
- Aké podnety pre ďalší rozvoj spolupráce priniesla poľská návšteva slovenskej strane?
Poľskí partneri nás napr. oboznámili so svojimi výlučne kladnými skúsenosťami s programom LEADER. Štyri susediace gminy (Labowa, Krynica, Piwniczna a Rytro) vytvorili už v rokoch 2007-2009 silnú „miestnu akčnú skupinu“ a výsledkom sú početné projekty zamerané na rozvoj ich kultúrnej, turistickej a environmentálnej infraštruktúry. V tejto súvislosti odzneli odporúčania na zachovanie súdržnosti a skutočne partnerskej spolupráce v rámci regiónu Slanské vrchy, ktorý má tak s pomocou programu LEADER šancu posilniť svoj ekonomický aj sociálny rast.
Konkrétnym výstupom návštevy je však predovšetkým dojednanie vystúpenia folklórneho súboru Zámutovčan v Poľsku. Tento FS sa dňa 15. septembra 2013 predstaví 60-minútovým reprezentatívnym programom poľskému obecenstvu na tradičnom podujatí Labowská jeseň. Okrem toho prejavili vedúci súboru a zástupcovia Združenia Slanské vrchy - východ záujem stráviť v Poľsku deň navyše, a to prehliadkou kúpeľného mesta Krynica, včelárskeho skanzenu v Kamiannej a ďalších zaujímavostí regiónu Labowa.
Želáme vám, aby táto návšteva bola impulzom pre nové projekty slovensko-poľskej spolupráce.
Ďakujeme za rozhovor.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok