Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mládež spieva 2015

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Mládež spieva 2015

 Mládež spieva 2015
Aké sú môžnosti reklamy?

Krásne slnečné predpoludnie 22.4.2015 nám svojim spevom spríjemnili účastníci krajskej súťažnej prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2015.

Svoje umenie ukázalo 5 speváckych zborov - domáci detský spevácky zbor Spievame pre radosť – ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou, detský spevácky zbor Lienka –SZUŠ Múza Humenné, detský spevácky zbor Slniečko- SZUŠ Bardejov, komorný spevácky zbor YOUNG VOISES - SZUŠ Múza Humenné a Dúha - detský spevácky zbor z Levoče.

Podmienkou pre akceptáciu v súťaži bolo splnenie dramaturgie, predovšetkým nacvičenie povinnej skladby. Poradný zbor pre zborový spev pri NOC určil ako povinnú skladbu na Mládež spieva 2015 slovenskú ľudovú pieseň Kázala mi mati v úprave Ondreja Francisciho. Okrem toho odporučil zborom do súťažného repertoáru zaradiť polyfónnu skladbu (kanón), skladbu slovenského autora a úpravu ľudovej piesne.

Ako v každej súťaži aj na Mládež spieva dohliadala odborná porota, ktorú tvorili Mgr. Tatiana Švajková PhD, Mgr. Ľubomír Varínsky a Rudolf Hentšel.

Zúčastnené spevácke zbory okrem Dúhy z Levoče patrili k úplným nováčikom v našej súťaži. Podľa vyjadrenia poroty predviedli veľmi pekné výkony a po zvážení sa rozhodli zbory oceniť takto:
Za Prešovský samosprávny kraj sa celoštátnej prehliadky zúčastnia 2 spevácke zbory.
Strieborné pásmo s priamym postupom do celoštátnej súťaže získal Detský spevácky zbor Dúha z Levoče pod vedením Petra Kolesára. Ocenenie za kultúru hlasového prejavu a návrh na postup do celoštátnej súťaže získal Detský spevácky zbor Slniečko z Bardejova
Tri spevácke zbory ocenili takto:
- Ocenenie za úspešné uvádzanie kompozícií mladých slovenských skladateľov získal Detský spevácky zbor Lienka z Humenného
- Ocenenie za popularizáciu zborových úprav skladby z oblasti vyššieho populáru získal Detský spevácky zbor Spievame pre radosť z Vranov nad Topľou
- Ocenenie za vnášanie populárnych prvkov do zborovej kultúry získal Komorný spevácky zbor YOUNG VOISES z Humenného
Celá súťažná prehliadka sa konala s finančnou podporou MK SR.

HZOS Vranov nad Topľou

Mládež spieva 2015

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Mládež spieva 2015

 Mládež spieva 2015
Aké sú môžnosti reklamy?

Krásne slnečné predpoludnie 22.4.2015 nám svojim spevom spríjemnili účastníci krajskej súťažnej prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2015.

Svoje umenie ukázalo 5 speváckych zborov - domáci detský spevácky zbor Spievame pre radosť – ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou, detský spevácky zbor Lienka –SZUŠ Múza Humenné, detský spevácky zbor Slniečko- SZUŠ Bardejov, komorný spevácky zbor YOUNG VOISES - SZUŠ Múza Humenné a Dúha - detský spevácky zbor z Levoče.

Podmienkou pre akceptáciu v súťaži bolo splnenie dramaturgie, predovšetkým nacvičenie povinnej skladby. Poradný zbor pre zborový spev pri NOC určil ako povinnú skladbu na Mládež spieva 2015 slovenskú ľudovú pieseň Kázala mi mati v úprave Ondreja Francisciho. Okrem toho odporučil zborom do súťažného repertoáru zaradiť polyfónnu skladbu (kanón), skladbu slovenského autora a úpravu ľudovej piesne.

Ako v každej súťaži aj na Mládež spieva dohliadala odborná porota, ktorú tvorili Mgr. Tatiana Švajková PhD, Mgr. Ľubomír Varínsky a Rudolf Hentšel.

Zúčastnené spevácke zbory okrem Dúhy z Levoče patrili k úplným nováčikom v našej súťaži. Podľa vyjadrenia poroty predviedli veľmi pekné výkony a po zvážení sa rozhodli zbory oceniť takto:
Za Prešovský samosprávny kraj sa celoštátnej prehliadky zúčastnia 2 spevácke zbory.
Strieborné pásmo s priamym postupom do celoštátnej súťaže získal Detský spevácky zbor Dúha z Levoče pod vedením Petra Kolesára. Ocenenie za kultúru hlasového prejavu a návrh na postup do celoštátnej súťaže získal Detský spevácky zbor Slniečko z Bardejova
Tri spevácke zbory ocenili takto:
- Ocenenie za úspešné uvádzanie kompozícií mladých slovenských skladateľov získal Detský spevácky zbor Lienka z Humenného
- Ocenenie za popularizáciu zborových úprav skladby z oblasti vyššieho populáru získal Detský spevácky zbor Spievame pre radosť z Vranov nad Topľou
- Ocenenie za vnášanie populárnych prvkov do zborovej kultúry získal Komorný spevácky zbor YOUNG VOISES z Humenného
Celá súťažná prehliadka sa konala s finančnou podporou MK SR.

HZOS Vranov nad Topľou

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok