Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Priateľská návšteva seniorov na Považí

Správy / Ostatné / Priateľská návšteva seniorov na Považí

Priateľská návšteva seniorov na Považí
Aké sú môžnosti reklamy?

Seniori predstavujú v dnešnej spoločnosti významnú skupinu obyvateľov, ktorá sa tiež potrebuje realizovať a navzájom motivovať v rôznych oblastiach spoločenského života. S cieľom výmeny poznatkov a skúseností ako aj obohatenie svojho života, aby bol krajší a plnohodnotnejší, prišli aj zástupcovia okresnej organizácii Jednoty dôchodcov Vranov nad Topľou na priateľskú návštevu do Považskej Bystrice na športovú olympiádu seniorov. Podujatie sa uskutočnilo ako mnoho iných pod záštitou honorárneho konzula Ukrajiny Stanislava Obického.

Je štvrtok, 3. september 2015 pekné, slnečné ráno. Skupinky seniorov oblečených do športového výstroja smerujú do malebného prostredia Rekreačného strediska Podskaly. Tam je totiž miesto stretnutia druhého ročníka okresnej športovej olympiády seniorov Považskej Bystrice. Rekreačné stredisko sa rýchlo zaplnilo množstvom seniorov oblečených v oranžových, bielych, červených a zelených tričkách.

Gestorom tohto vydareného podujatia bol Okresný úrad v Považskej Bystrici za pomoci spoluorganizátorov obecných úradov a sponzorov, ktoré bolo na vysokej organizačnej úrovni. Oficiálna časť športového súťaženia sa začala štátnou hymnou, vypustením poštových holubov a symbolickým zapálením olympijského ohňa prezidentom športovej olympiády Jozefom Golonkom. Účastníkov privítal prednosta OU pán Jozef Smatana. Podujatie poctili svojou prítomnosťou – honorárny konzul Ukrajiny Stanislav Obický, predseda trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas a ďalších hostí. Zvlášť privítal súťažiace družstvá, o.i. i súťažné družstvá z Vranova nad Topľou. Účastníkov pozdravil aj honorárny konzul Ukrajiny Stanislav Obický. Ocenil spontánnosť stretnutia a jeho priateľskú atmosféru. Dodal: „všetci sme na jednej lodi, plávajúcu v 3. tisícročí. Preto každodennými postojmi vytvárajme spoločnú domovinu, milovanú vlasť, šťastné Slovensko, pre všetkých, teda aj pre seniorov. Považujem za šťastné byť seniorom a zdravým mladistvého ducha.“

Po slávnostnom otvorení a za doprovodu šlágrov populárneho Dušana Grúňa sa pustilo 280 súťažiacich seniorov, ktoré reprezentovali 23 základných organizácií do súťaže o olympijské body. Medzi nimi bolo aj družstvo Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Vranov nad Topľou, zložené z ZO JDS Sedliská a Vyšného Kazimíra, ktoré sa s nadšením zúčastnili tohto podujatia. Okresnú organizáciu reprezentovali Helena Kollárová, Anna Ondrejkovičová, Marta Palková, Peter Gajdoš, Jozef Behajla, Ján Trecák, František Múrin a Tibor Gajdoš. Deväťčlenné družstvá si zmerali sily v týchto disciplínach: rýchla chôdza na 100m, beh s fúrikom, streľba zo vzduchovky, hod guľou do diaľky, hod loptou do basketbalového koša, hod loptičkou na cieľ, kopanie do futbalovej bránky a lukostreľba.

Počas sčítavania bodov rozhod­cami sa o zábavu prítomných postaral svojim vystúpením spevák Dušan Grúň, ktorý rozveseľoval seniorov nie len populárnymi piesňami, ale aj humorným slovom. Úspešne sa predstavili aj naši vranovskí heligonkári ľudovými piesňami, ktoré tešili a dodnes tešia dušu človeka. Vždy dodávajú silu a životný optimizmus. Potvrdili, že hudba nás ladí, lieči, ale aj spája. Po sčítaní bodov boli vyhlásené športové výsledky. Za nášho družstva Marta Palková obsadila v rýchlej chôdzi na 100m pekné 3.miesto a Peter Gajdoš v hode guľou do diaľky 1. miesto, čo je pekný úspech.

Priateľská návšteva bola vyda­rená, splnila naše očakávania. Načerpali sme nové poznatky o.i., že také masové podujatie dá sa organizovať v úzkej súčinnosti so štátnou aj verejnou správou, podnikateľským prostredím i občianskym združením, čo v podmienkach nášho okresu žiaľ doposiaľ nepoznáme. Boli sme oficiálne prijatí prednostom OÚ Jozefom Smatanom, predsedom predstavenstva HANT- BA a.s. Antonom Haviarom a ďalšími členmi organizačného štábu.

Slová chvály a úprimnej vďaky vyslovila aj pani Anna Ondrejkovičová slovami: „Spoluprácu, priateľstvo chceme naďalej rozvíjať a tešíme sa na ďalšie stretnutie.“

Za všetkých účastníkov priateľského stretnutia ďakujem honorárnemu konzulovi Stanislavovi Obickému, predsedovi OÚ Jozefovi Smatanovi, predsedovi predstavenstva HANT- BA a.s. Antonovi Haviarovi, ako aj všetkým, ktorí sa na tomto šľachetnom podujatí podieľali.

PaedDr. Ján Popaďák
predseda OO JDS

Priateľská návšteva seniorov na Považí

Správy / Ostatné / Priateľská návšteva seniorov na Považí

Priateľská návšteva seniorov na Považí
Aké sú môžnosti reklamy?

Seniori predstavujú v dnešnej spoločnosti významnú skupinu obyvateľov, ktorá sa tiež potrebuje realizovať a navzájom motivovať v rôznych oblastiach spoločenského života. S cieľom výmeny poznatkov a skúseností ako aj obohatenie svojho života, aby bol krajší a plnohodnotnejší, prišli aj zástupcovia okresnej organizácii Jednoty dôchodcov Vranov nad Topľou na priateľskú návštevu do Považskej Bystrice na športovú olympiádu seniorov. Podujatie sa uskutočnilo ako mnoho iných pod záštitou honorárneho konzula Ukrajiny Stanislava Obického.

Je štvrtok, 3. september 2015 pekné, slnečné ráno. Skupinky seniorov oblečených do športového výstroja smerujú do malebného prostredia Rekreačného strediska Podskaly. Tam je totiž miesto stretnutia druhého ročníka okresnej športovej olympiády seniorov Považskej Bystrice. Rekreačné stredisko sa rýchlo zaplnilo množstvom seniorov oblečených v oranžových, bielych, červených a zelených tričkách.

Gestorom tohto vydareného podujatia bol Okresný úrad v Považskej Bystrici za pomoci spoluorganizátorov obecných úradov a sponzorov, ktoré bolo na vysokej organizačnej úrovni. Oficiálna časť športového súťaženia sa začala štátnou hymnou, vypustením poštových holubov a symbolickým zapálením olympijského ohňa prezidentom športovej olympiády Jozefom Golonkom. Účastníkov privítal prednosta OU pán Jozef Smatana. Podujatie poctili svojou prítomnosťou – honorárny konzul Ukrajiny Stanislav Obický, predseda trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas a ďalších hostí. Zvlášť privítal súťažiace družstvá, o.i. i súťažné družstvá z Vranova nad Topľou. Účastníkov pozdravil aj honorárny konzul Ukrajiny Stanislav Obický. Ocenil spontánnosť stretnutia a jeho priateľskú atmosféru. Dodal: „všetci sme na jednej lodi, plávajúcu v 3. tisícročí. Preto každodennými postojmi vytvárajme spoločnú domovinu, milovanú vlasť, šťastné Slovensko, pre všetkých, teda aj pre seniorov. Považujem za šťastné byť seniorom a zdravým mladistvého ducha.“

Po slávnostnom otvorení a za doprovodu šlágrov populárneho Dušana Grúňa sa pustilo 280 súťažiacich seniorov, ktoré reprezentovali 23 základných organizácií do súťaže o olympijské body. Medzi nimi bolo aj družstvo Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Vranov nad Topľou, zložené z ZO JDS Sedliská a Vyšného Kazimíra, ktoré sa s nadšením zúčastnili tohto podujatia. Okresnú organizáciu reprezentovali Helena Kollárová, Anna Ondrejkovičová, Marta Palková, Peter Gajdoš, Jozef Behajla, Ján Trecák, František Múrin a Tibor Gajdoš. Deväťčlenné družstvá si zmerali sily v týchto disciplínach: rýchla chôdza na 100m, beh s fúrikom, streľba zo vzduchovky, hod guľou do diaľky, hod loptou do basketbalového koša, hod loptičkou na cieľ, kopanie do futbalovej bránky a lukostreľba.

Počas sčítavania bodov rozhod­cami sa o zábavu prítomných postaral svojim vystúpením spevák Dušan Grúň, ktorý rozveseľoval seniorov nie len populárnymi piesňami, ale aj humorným slovom. Úspešne sa predstavili aj naši vranovskí heligonkári ľudovými piesňami, ktoré tešili a dodnes tešia dušu človeka. Vždy dodávajú silu a životný optimizmus. Potvrdili, že hudba nás ladí, lieči, ale aj spája. Po sčítaní bodov boli vyhlásené športové výsledky. Za nášho družstva Marta Palková obsadila v rýchlej chôdzi na 100m pekné 3.miesto a Peter Gajdoš v hode guľou do diaľky 1. miesto, čo je pekný úspech.

Priateľská návšteva bola vyda­rená, splnila naše očakávania. Načerpali sme nové poznatky o.i., že také masové podujatie dá sa organizovať v úzkej súčinnosti so štátnou aj verejnou správou, podnikateľským prostredím i občianskym združením, čo v podmienkach nášho okresu žiaľ doposiaľ nepoznáme. Boli sme oficiálne prijatí prednostom OÚ Jozefom Smatanom, predsedom predstavenstva HANT- BA a.s. Antonom Haviarom a ďalšími členmi organizačného štábu.

Slová chvály a úprimnej vďaky vyslovila aj pani Anna Ondrejkovičová slovami: „Spoluprácu, priateľstvo chceme naďalej rozvíjať a tešíme sa na ďalšie stretnutie.“

Za všetkých účastníkov priateľského stretnutia ďakujem honorárnemu konzulovi Stanislavovi Obickému, predsedovi OÚ Jozefovi Smatanovi, predsedovi predstavenstva HANT- BA a.s. Antonovi Haviarovi, ako aj všetkým, ktorí sa na tomto šľachetnom podujatí podieľali.

PaedDr. Ján Popaďák
predseda OO JDS

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok