Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Polícia venovala zvýšenú pozornosť bezpečnosti detí

Správy / Policajné správy / Polícia venovala zvýšenú pozornosť bezpečnosti detí

Aké sú môžnosti reklamy?

So začiatkom nového školského roku pribudlo na našich cestách viac motorových, ako aj nemotorových účastníkov cestnej premávky, najmä detí.

Za účelom zvýšenia ich bezpečnosti, predchádzania nehôd a úrazov detí súvisiacich s cestnou premávkou sa v týždni od 21. septembra 2015 do 23. septembra 2015 uskutočnili v okrese Vranov nad Topľou preventívne aktivity zamerané na zvýšenú pozornosť predovšetkým deťom, t. j. na bezpečnú cestu do školy a domov s tým, že deti, hlavne prváčikovia, ktorí tohto roku zasadli prvý krát do lavíc boli oboznámené zo strany polície so základnými pravidlami cestnej premávky, ako aj na povinnosť nosenia reflexného odevu a reflexných prvkov.
Do preventívnych aktivít boli zapojené Základná škola Bernolákova Vranov nad Topľou, Základná škola Nižný Hrabovec, Základná škola

Sídlisko II Vranov nad Topľou, Základná škola Vyšný Žipov, Základná škola Slovenská Kajňa, Základná škola Juh Vranov nad Topľou. Celkom sa do uvedených aktivít zapojilo 13 tried s celkovým počtom 269 žiakov.

plk. Mgr. Juraj Sabol, riaditeľ

Polícia venovala zvýšenú pozornosť bezpečnosti detí

Správy / Policajné správy / Polícia venovala zvýšenú pozornosť bezpečnosti detí

Aké sú môžnosti reklamy?

So začiatkom nového školského roku pribudlo na našich cestách viac motorových, ako aj nemotorových účastníkov cestnej premávky, najmä detí.

Za účelom zvýšenia ich bezpečnosti, predchádzania nehôd a úrazov detí súvisiacich s cestnou premávkou sa v týždni od 21. septembra 2015 do 23. septembra 2015 uskutočnili v okrese Vranov nad Topľou preventívne aktivity zamerané na zvýšenú pozornosť predovšetkým deťom, t. j. na bezpečnú cestu do školy a domov s tým, že deti, hlavne prváčikovia, ktorí tohto roku zasadli prvý krát do lavíc boli oboznámené zo strany polície so základnými pravidlami cestnej premávky, ako aj na povinnosť nosenia reflexného odevu a reflexných prvkov.
Do preventívnych aktivít boli zapojené Základná škola Bernolákova Vranov nad Topľou, Základná škola Nižný Hrabovec, Základná škola

Sídlisko II Vranov nad Topľou, Základná škola Vyšný Žipov, Základná škola Slovenská Kajňa, Základná škola Juh Vranov nad Topľou. Celkom sa do uvedených aktivít zapojilo 13 tried s celkovým počtom 269 žiakov.

plk. Mgr. Juraj Sabol, riaditeľ

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok