Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Šaliansky Maťko 2017

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Šaliansky Maťko 2017

 Šaliansky Maťko 2017
Aké sú môžnosti reklamy?

Vo štvrtok 19. januára zorganizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko, na ktorom sa stretlo vyše 120 žiakov a pedagógov. Súťaž sa uskutočnila v spolupráci s Mestom Vranov nad Topľou a Oblastným pracoviskom Matice slovenskej.

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského je celoslovenská súťaž v prednese slovenských povestí a vznikla na počesť J. C. Hronského, ktorý je známym autorom tohto literárneho žánru. Šaliansky Maťko má svojim rozsahom veľký význam pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie. Vyprofilovala sa na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí.

Príjemnú ľudovú atmosféru navodila talentovaná speváčka ľudových piesní Ninka Mrusková zo ZŠ Sídlisko II.

Pozvanie do súťaže prijalo 54 recitátorov z 23 škôl vranovského a humenského regiónu. Tohtoročná súťaž bola výnimočná tým, že sa do nej zapojili aj školy humenského regiónu.

Zastúpenie mali tieto školy vranovského regiónu: ZŠ Juh Vranov, ZŠ Sídlisko II, ZŠ Bernolákova, ZŠ Lúčna, Cirkevná spojená škola Vranov, ZŠ Bystré, ZŠ Holčíkovce, ZŠ Hanušovce nad Topľou, ZŠ Sedliská, ZŠ Rudlov, ZŠ Žalobín, ZŠ Sečovská Polianka, ZŠ Ondavské Matiašovce, ZŠ Tovarné.

Humenský región reprezentovali: ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, ZŠ Kudlovská Humenné, ZŠ Laborecká Humenné, ZŠ Pugačeva Humenné, ZŠ Švermu Humenné, ZŠ Hrnčiarska Humenné, ZŠ Kamenica nad Cirochou, ZŠ Papín, ZŠ Udavské.

Na súťaži sa stretli recitátori s pedagógmi, ktorí sa im v tejto oblasti venujú, aby svojím prednesom poukázali na krásu našich povestí.

Kultúru jazykového prejavu a úroveň umeleckého prednesu hodnotili odborné poroty:
1.kategória: Mgr. Ľubica Liptáková z Prešova, Mgr. Renáta Mikčová, Andrea Maďarová.
2.kategória : PhDr. Alžbeta Verešpejová z Prešova, Mgr. Emília Antolíková, Mgr. Katarína Gajdošová. 3.kategória: Mgr. Marta Skalková z Prešova, Mgr. Lívia Godová, Mgr. Beáta Ocilková.

Skôr, ako si víťazi odniesli ocenenia, poďakovali predsedníčky porôt všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, zvlášť pedagógom za ich snahu venovať sa recitácii detí. Povzbudili ich, že deti, ktoré prišli súťažiť, sú veľmi talentované a zaslúžia si ich pozornosť, aj čas, ktorý im venujú. Poskytli malým recitátorom a učiteľom niekoľko rád, ako zdokonaliť kultúru reči detí, ako ich viesť k poznávaniu umeleckých textov a literatúry vôbec, aj ako cibriť u detí estetický vkus. Porota skonštatovala, že tohto roku boli kvalitné prednesy, vhodne využité výrazové prostriedky i gestá. Spisovateľka a dramaturgička Alžbeta Verešpejová na hodnotiacom seminári povedala: „Technické nedostatky boli nahradené silou osobnosti a recitačnými schopnosťami. Recitátor potrebuje uchopiť príbeh vnútornou energiou a tá zasiahne poslucháča. Ponorí sa do príbehu, ktorý počúva.“ Porota ocenili aj to, že deti čítajú knihy, že rozumejú textu, stotožnia sa s ním a idú na takéto súťaže. Recitátori si vybrali ukážky z diela: B. Čulmanovej, Š. Moravčíka, A. Marca, A. Habovštiaka, J. Tatára, M. Ďuríčkovej a ďalších slovenských spisovateľov.

Vranovský región budú na krajskom kole reprezentovať: 1. kategória: Katarína Kačerová, ZŠ Sídlisko II, 2. kategória Alexandra Dudášová, ZŠ Tovarné, 3. kategória Norbert Jakubek, ZŠ Bernolákova.
Humenský región budú reprezentovať: 1. kategória: Ľudmila Kvašná, ZŠ Hrnčiarska, 2. kategória Kristián Feškanič, ZŠ Kudlovská, 3. kategória Liana Capová, ZŠ Hrnčiarska.

Ďalšie ceny si zo súťaže odniesli:
1.kategória: Michal Janošov, ZŠ Humenné, Marianna Štefanovová, ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou. 2. kategória: Miroslava Kuconová, ZŠ Jána Švermu, Humenné, Erika Barlová , ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou. 3. kategória: Eva Štiberová, ZŠ Námestie Jána Pavla II., Vranov nad Topľou, Kristína Krajňáková, Cirkevná spojená škola, Vranov nad Topľou.
Cenu diváka získali: Ľudmila Kvašná, ZŠ Hrnčiarska Humenné, Alexandra Dudášová, ZŠ Tovarné, Ľubomír Krištan, ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou.

Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 14. februára 2017 na ZŠ Prostejovská 38 v Prešove.

Beáta Ocilková, HK

Šaliansky Maťko 2017

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Šaliansky Maťko 2017

 Šaliansky Maťko 2017
Aké sú môžnosti reklamy?

Vo štvrtok 19. januára zorganizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko, na ktorom sa stretlo vyše 120 žiakov a pedagógov. Súťaž sa uskutočnila v spolupráci s Mestom Vranov nad Topľou a Oblastným pracoviskom Matice slovenskej.

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského je celoslovenská súťaž v prednese slovenských povestí a vznikla na počesť J. C. Hronského, ktorý je známym autorom tohto literárneho žánru. Šaliansky Maťko má svojim rozsahom veľký význam pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie. Vyprofilovala sa na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí.

Príjemnú ľudovú atmosféru navodila talentovaná speváčka ľudových piesní Ninka Mrusková zo ZŠ Sídlisko II.

Pozvanie do súťaže prijalo 54 recitátorov z 23 škôl vranovského a humenského regiónu. Tohtoročná súťaž bola výnimočná tým, že sa do nej zapojili aj školy humenského regiónu.

Zastúpenie mali tieto školy vranovského regiónu: ZŠ Juh Vranov, ZŠ Sídlisko II, ZŠ Bernolákova, ZŠ Lúčna, Cirkevná spojená škola Vranov, ZŠ Bystré, ZŠ Holčíkovce, ZŠ Hanušovce nad Topľou, ZŠ Sedliská, ZŠ Rudlov, ZŠ Žalobín, ZŠ Sečovská Polianka, ZŠ Ondavské Matiašovce, ZŠ Tovarné.

Humenský región reprezentovali: ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, ZŠ Kudlovská Humenné, ZŠ Laborecká Humenné, ZŠ Pugačeva Humenné, ZŠ Švermu Humenné, ZŠ Hrnčiarska Humenné, ZŠ Kamenica nad Cirochou, ZŠ Papín, ZŠ Udavské.

Na súťaži sa stretli recitátori s pedagógmi, ktorí sa im v tejto oblasti venujú, aby svojím prednesom poukázali na krásu našich povestí.

Kultúru jazykového prejavu a úroveň umeleckého prednesu hodnotili odborné poroty:
1.kategória: Mgr. Ľubica Liptáková z Prešova, Mgr. Renáta Mikčová, Andrea Maďarová.
2.kategória : PhDr. Alžbeta Verešpejová z Prešova, Mgr. Emília Antolíková, Mgr. Katarína Gajdošová. 3.kategória: Mgr. Marta Skalková z Prešova, Mgr. Lívia Godová, Mgr. Beáta Ocilková.

Skôr, ako si víťazi odniesli ocenenia, poďakovali predsedníčky porôt všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, zvlášť pedagógom za ich snahu venovať sa recitácii detí. Povzbudili ich, že deti, ktoré prišli súťažiť, sú veľmi talentované a zaslúžia si ich pozornosť, aj čas, ktorý im venujú. Poskytli malým recitátorom a učiteľom niekoľko rád, ako zdokonaliť kultúru reči detí, ako ich viesť k poznávaniu umeleckých textov a literatúry vôbec, aj ako cibriť u detí estetický vkus. Porota skonštatovala, že tohto roku boli kvalitné prednesy, vhodne využité výrazové prostriedky i gestá. Spisovateľka a dramaturgička Alžbeta Verešpejová na hodnotiacom seminári povedala: „Technické nedostatky boli nahradené silou osobnosti a recitačnými schopnosťami. Recitátor potrebuje uchopiť príbeh vnútornou energiou a tá zasiahne poslucháča. Ponorí sa do príbehu, ktorý počúva.“ Porota ocenili aj to, že deti čítajú knihy, že rozumejú textu, stotožnia sa s ním a idú na takéto súťaže. Recitátori si vybrali ukážky z diela: B. Čulmanovej, Š. Moravčíka, A. Marca, A. Habovštiaka, J. Tatára, M. Ďuríčkovej a ďalších slovenských spisovateľov.

Vranovský región budú na krajskom kole reprezentovať: 1. kategória: Katarína Kačerová, ZŠ Sídlisko II, 2. kategória Alexandra Dudášová, ZŠ Tovarné, 3. kategória Norbert Jakubek, ZŠ Bernolákova.
Humenský región budú reprezentovať: 1. kategória: Ľudmila Kvašná, ZŠ Hrnčiarska, 2. kategória Kristián Feškanič, ZŠ Kudlovská, 3. kategória Liana Capová, ZŠ Hrnčiarska.

Ďalšie ceny si zo súťaže odniesli:
1.kategória: Michal Janošov, ZŠ Humenné, Marianna Štefanovová, ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou. 2. kategória: Miroslava Kuconová, ZŠ Jána Švermu, Humenné, Erika Barlová , ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou. 3. kategória: Eva Štiberová, ZŠ Námestie Jána Pavla II., Vranov nad Topľou, Kristína Krajňáková, Cirkevná spojená škola, Vranov nad Topľou.
Cenu diváka získali: Ľudmila Kvašná, ZŠ Hrnčiarska Humenné, Alexandra Dudášová, ZŠ Tovarné, Ľubomír Krištan, ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou.

Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 14. februára 2017 na ZŠ Prostejovská 38 v Prešove.

Beáta Ocilková, HK

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok