Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

J. Sabol: Nie je pravdou, že PNZT boli nainštalované na môj „pokyn“, či „vyžiadanie“

Správy / Policajné správy / J. Sabol: Nie je pravdou, že PNZT boli nainštalované na môj „pokyn“, či „vyžiadanie“

 J. Sabol: Nie je pravdou, že PNZT boli nainštalované na môj „pokyn“, či „vyžiadanie“
Aké sú môžnosti reklamy?

Ešte v máji tohto roku sme informovali o prípade, kedy na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru vo Vranove nad Topľou odpočúvali policajnú funkcionárku. Ako v minulých dňoch informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Andrea Dobiášová, vyšetrovateľ Inšpekcie Ministerstva vnútra obvinil jednu osobu z trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa.
Pripomenieme, že policajná funkcionárka, ktorá má ako vedúca vnútorného oddelenia na starosti administratívny chod riaditeľstva vo Vranove, mala v kancelárii namontované sledovacie aj odpočúvacie zariadenie.
O vyjadrenie k medializovanému nasadeniu prostriedkov nástrahovej a zabezpečovacej techniky sme požiadali aj riaditeľa OR PZ vo Vranove nad Topľou Plk. Mgr. Juraja Sabola. Jeho stanovisko uverejňujeme v plnom znení.

Celé medializované nasadenie prostriedkov nástrahovej a zabezpečovacej techniky (Ďalej len „PNZT“)bolo realizované na základe oficiálnej a legálnej písomnej dokumentácie - spisu, ktorá má príslušný stupeň utajenia a s tým súvisí aj povinnosť mlčanlivosti, ktorou sú zároveň viazaní všetci zainteresovaní policajti zo všetkých zložiek, ktoré sa na tom podieľali. Zbavení mlčanlivosti o konkrétnostiach s tým súvisiacich, ktoré sú v predmetnom utajovanom spise uvedené, sme boli ministrom vnútra SR len pre účely trestného konania a to pred orgánmi činnými v trestnom konaní, preto ich nesiem až do ich odtajnenia uvádzať napríklad pred médiami. Už samotné zadokumentovanie celej akcie v spise vyvracia podozrenie, že sme niečo chceli urobiť nelegálne, lebo by sme tým vyrobili proti sebe dôkaz. Som toho názoru, že celá realizácia nasadenia PNZT bola riadne v súlade so všeobecne záväznými a internými predpismi. V samotnej dokumentácii je samozrejme uvedený aj dôvod nasadenia PNZT, teda ten teraz uviesť nesmiem, ale prehlasujem, že dôvodom nebolo žiadne špehovanie, ani konšpirovanie, ani odpočúvanie policajtky, ktorá v kancelárii prostriedky mala, ako to doposiaľ uvádzali rôzne médiá. Vôbec nebolo cieľom a dôvodom skúmať jej osobné záležitosti, vzťahy, ani rozhovory. Nebola to ani ochrana jej osoby, ako bolo zavádzajúco medializované a komentované osobou s kamuflovaným hlasom v reportáži TV JOJ. A osobitne zdôrazňujem, že dôvodom nebol žiaden útok na Odborový zväz Polície na Slovensku, ako sa to niekto snaží pred médiami prezentovať.
Podotýkam, že monitoro­vanú kanceláriu som mal súčasne aj ja sám a to presne z rovnakého dôvodu, ako vedúca vnútorného oddelenia. Poviem len to, že všetkému predchádzalo neoprávnené manipulovanie s osobnými vecami a dokumentmi vo viacerých kanceláriách na treťom poschodí mimo pracovnej doby a vierohodná informácia z vonkajšieho prostredia o možnom spáchaní vážnejšej protiprávnej činnosti, ktorú zatiaľ konkretizovať nemôžem.
Ako riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ vo Vranove nad Topľou som v zmysle interného predpisu zodpovedný za fyzickú aj technickú ochranu objektov, preto som bol povinný konať a obrátil som sa na vecného gestora tejto agendy. Práve môj opačný postup – nekonanie, by svedčil o mojej nekompetentnosti.
Vôbec nie je pravdou, ako doteraz uvádzali médiá, že PNZT boli nainštalované na môj „pokyn“, či „vyžiadanie“, lebo ja osobne ani takúto právomoc nemám a zároveň nie je pravdou ani to, že som mal záznamy z nahrávacieho zariadenia, ktoré sú predmetom utajovaných skutočností, šíriť medzi tretie osoby, čo sa mi kladie za vinu. Nemohol som zneužiť právomoc, ktorú ani nemám...
Uznesenie vyšetrovateľa Inšpekčného odboru Východ, ktorým mi bolo vznesené obvinenie, je z môjho pohľadu ničím nepodložené, skutok sa vôbec nezakladá na pravde, jeho odôvodnenie neobsahuje žiaden dôkaz, ani ich výpočet. Proti tomuto uzneseniu som si v zákonom stanovenej lehote podal sťažnosť, o ktorej rozhodne prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove a teda uznesenie nie je v súčasnosti ešte právoplatné. Jediné, o čo sa vyšetrovateľ opiera, je výpoveď a v nej obsiahnuté dohady a domnienky mojej podriadenej, ktoré si nekriticky osvojil a nekonfrontoval ich so žiadnym iným dôkazom a tvrdeniami ostatných vypočutých osôb.
Od začiatku prepuknutia kauzy tak čelím mediálnemu tlaku a to aj s posmešnými poznámkami, že držím „bobríka mlčanlivosti“, pričom iba dodržiavam zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti o konkrétnostiach prípadu .
Rozhodol som sa preto podať toto vyjadrenie, nakoľko už nechcem byť len bezmocným pozorovateľom snahy o moju spoločenskú aj profesionálnu diskreditáciu, znemožňovanie a likvidáciu.
Ak mi bude moja vina za skutok, za ktorý mi bolo vznesené obvinenie, preukázaná právoplatným rozsudkom súdu, potom sa pokorne všetkým dotknutým osobám verejne ospravedlním a prijmem uložený trest, ale dovtedy aj u mňa tak, ako u každého občana tohto štátu, platí prezumpcia neviny. Chcem iba možnosť zákonne sa brániť.         

 

J. Sabol: Nie je pravdou, že PNZT boli nainštalované na môj „pokyn“, či „vyžiadanie“

Správy / Policajné správy / J. Sabol: Nie je pravdou, že PNZT boli nainštalované na môj „pokyn“, či „vyžiadanie“

 J. Sabol: Nie je pravdou, že PNZT boli nainštalované na môj „pokyn“, či „vyžiadanie“
Aké sú môžnosti reklamy?

Ešte v máji tohto roku sme informovali o prípade, kedy na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru vo Vranove nad Topľou odpočúvali policajnú funkcionárku. Ako v minulých dňoch informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Andrea Dobiášová, vyšetrovateľ Inšpekcie Ministerstva vnútra obvinil jednu osobu z trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa.
Pripomenieme, že policajná funkcionárka, ktorá má ako vedúca vnútorného oddelenia na starosti administratívny chod riaditeľstva vo Vranove, mala v kancelárii namontované sledovacie aj odpočúvacie zariadenie.
O vyjadrenie k medializovanému nasadeniu prostriedkov nástrahovej a zabezpečovacej techniky sme požiadali aj riaditeľa OR PZ vo Vranove nad Topľou Plk. Mgr. Juraja Sabola. Jeho stanovisko uverejňujeme v plnom znení.

Celé medializované nasadenie prostriedkov nástrahovej a zabezpečovacej techniky (Ďalej len „PNZT“)bolo realizované na základe oficiálnej a legálnej písomnej dokumentácie - spisu, ktorá má príslušný stupeň utajenia a s tým súvisí aj povinnosť mlčanlivosti, ktorou sú zároveň viazaní všetci zainteresovaní policajti zo všetkých zložiek, ktoré sa na tom podieľali. Zbavení mlčanlivosti o konkrétnostiach s tým súvisiacich, ktoré sú v predmetnom utajovanom spise uvedené, sme boli ministrom vnútra SR len pre účely trestného konania a to pred orgánmi činnými v trestnom konaní, preto ich nesiem až do ich odtajnenia uvádzať napríklad pred médiami. Už samotné zadokumentovanie celej akcie v spise vyvracia podozrenie, že sme niečo chceli urobiť nelegálne, lebo by sme tým vyrobili proti sebe dôkaz. Som toho názoru, že celá realizácia nasadenia PNZT bola riadne v súlade so všeobecne záväznými a internými predpismi. V samotnej dokumentácii je samozrejme uvedený aj dôvod nasadenia PNZT, teda ten teraz uviesť nesmiem, ale prehlasujem, že dôvodom nebolo žiadne špehovanie, ani konšpirovanie, ani odpočúvanie policajtky, ktorá v kancelárii prostriedky mala, ako to doposiaľ uvádzali rôzne médiá. Vôbec nebolo cieľom a dôvodom skúmať jej osobné záležitosti, vzťahy, ani rozhovory. Nebola to ani ochrana jej osoby, ako bolo zavádzajúco medializované a komentované osobou s kamuflovaným hlasom v reportáži TV JOJ. A osobitne zdôrazňujem, že dôvodom nebol žiaden útok na Odborový zväz Polície na Slovensku, ako sa to niekto snaží pred médiami prezentovať.
Podotýkam, že monitoro­vanú kanceláriu som mal súčasne aj ja sám a to presne z rovnakého dôvodu, ako vedúca vnútorného oddelenia. Poviem len to, že všetkému predchádzalo neoprávnené manipulovanie s osobnými vecami a dokumentmi vo viacerých kanceláriách na treťom poschodí mimo pracovnej doby a vierohodná informácia z vonkajšieho prostredia o možnom spáchaní vážnejšej protiprávnej činnosti, ktorú zatiaľ konkretizovať nemôžem.
Ako riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ vo Vranove nad Topľou som v zmysle interného predpisu zodpovedný za fyzickú aj technickú ochranu objektov, preto som bol povinný konať a obrátil som sa na vecného gestora tejto agendy. Práve môj opačný postup – nekonanie, by svedčil o mojej nekompetentnosti.
Vôbec nie je pravdou, ako doteraz uvádzali médiá, že PNZT boli nainštalované na môj „pokyn“, či „vyžiadanie“, lebo ja osobne ani takúto právomoc nemám a zároveň nie je pravdou ani to, že som mal záznamy z nahrávacieho zariadenia, ktoré sú predmetom utajovaných skutočností, šíriť medzi tretie osoby, čo sa mi kladie za vinu. Nemohol som zneužiť právomoc, ktorú ani nemám...
Uznesenie vyšetrovateľa Inšpekčného odboru Východ, ktorým mi bolo vznesené obvinenie, je z môjho pohľadu ničím nepodložené, skutok sa vôbec nezakladá na pravde, jeho odôvodnenie neobsahuje žiaden dôkaz, ani ich výpočet. Proti tomuto uzneseniu som si v zákonom stanovenej lehote podal sťažnosť, o ktorej rozhodne prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove a teda uznesenie nie je v súčasnosti ešte právoplatné. Jediné, o čo sa vyšetrovateľ opiera, je výpoveď a v nej obsiahnuté dohady a domnienky mojej podriadenej, ktoré si nekriticky osvojil a nekonfrontoval ich so žiadnym iným dôkazom a tvrdeniami ostatných vypočutých osôb.
Od začiatku prepuknutia kauzy tak čelím mediálnemu tlaku a to aj s posmešnými poznámkami, že držím „bobríka mlčanlivosti“, pričom iba dodržiavam zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti o konkrétnostiach prípadu .
Rozhodol som sa preto podať toto vyjadrenie, nakoľko už nechcem byť len bezmocným pozorovateľom snahy o moju spoločenskú aj profesionálnu diskreditáciu, znemožňovanie a likvidáciu.
Ak mi bude moja vina za skutok, za ktorý mi bolo vznesené obvinenie, preukázaná právoplatným rozsudkom súdu, potom sa pokorne všetkým dotknutým osobám verejne ospravedlním a prijmem uložený trest, ale dovtedy aj u mňa tak, ako u každého občana tohto štátu, platí prezumpcia neviny. Chcem iba možnosť zákonne sa brániť.         

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok