Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove vyhovel sťažnosti riaditeľa OR PZ J. Sabola

Správy / Policajné správy / Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove vyhovel sťažnosti riaditeľa OR PZ J. Sabola

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove vyhovel sťažnosti riaditeľa OR PZ J. Sabola
Aké sú môžnosti reklamy?

V medializovanom prípade odpočúvania policajnej funkcionárky Okresného riaditeľstva policajného zboru vo Vranove nad Topľou informovalo Ministerstvo vnútra SR o vznesenom obvinení z trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Riaditeľ OR PZ vo Vranove nad Topľou Juraj Sabol však podal proti uzneseniu o vznesení obvinenia, ktoré vydal vyšetrovateľ Inšpekčného odboru Východ, sťažnosť a prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove ju uznal ako dôvodnú. Zároveň uložil vyšetrovateľovi vo veci ďalej konať a rozhodnúť.

V máji sa vo viacerých médiách objavila informácia o nasadení sledovacieho a odpočúvacieho zariadenia v kancelárii vedúcej vnútorného oddelenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou. Dôvodom bolo podozrenie z neoprávnenej manipulácie s osobnými vecami a dokumentmi vo viacerých kanceláriách na treťom poschodí mimo pracovnej doby. Toto podozrenie bolo navyše spojené s vierohodnou informáciou z vonkajšieho prostredia o možnom spáchaní vážnejšej protiprávnej činnosti. Dodáme, že prostriedky nástrahovej a zabezpečovacej techniky (PZNT) boli nainštalované aj v kancelárii riaditeľa OR PZ a jeho zástupcu.

Po vznesení obvinenia vyšetrovateľom Inšpekčného odboru Východ podal riaditeľ OR PZ vo Vranove nad Topľou Juraj Sabol sťažnosť a prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove ju uznal ako dôvodnú. Zároveň vzhľadom na rozpor s oficiálnou dokumentáciou, ktorú mal vyšetrovateľ k dispozícii, považuje označenie žiadateľa PZNT, a teda páchateľa skutku, za exces. „Osobne som nebol ani žiadateľom, ani schvaľovateľom v zmysle príslušného nariadenia MV SR o prostriedkoch nástrahovej a zabezpečovacej techniky, pričom som paradoxne bol za vyžiadanie obvinený. Ani skutočný žiadateľ ale nenesie žiadnu právnu zodpovednosť, nakoľko rovnako ako ja, nemal žiaden motív a úmysel niekomu škodiť, či sebe získať nejaký neoprávnený prospech. Jediným cieľom bolo odhaliť a pomôcť objasniť protiprávnu činnosť,“ vysvetľoval riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou Juraj Sabol.

Všetky informácie akéhokoľvek druhu, ktoré boli predmetným utajovaným, ale legálnym nasadením PNZT získané, predstavujú a tvoria utajované skutočnosti v zmysle vyhlášky Národného bezpečnostného úradu SR a podliehajú povinnosti mlčanlivosti. Od 15.marca 2017 nimi však po nezákonnom získaní disponuje vyšetrovateľ inšpekcie MV SR. V súvislosti s postupom vyšetrovateľa pri neoprávnenom získaní týchto dôkazov (všetkých použitých technických prostriedkov a záznamov/informácií na nich), ktoré sú predmetom utajovaných skutočností, ako aj v súvislosti s ich manipuláciou po neoprávnenom získaní, konštatoval prokurátor vo svojom rozhodnutí „hrubé porušenie“ viacerých právnych noriem vyšetrovateľom. Následkom tohto postupu majú takto nezákonne získané dôkazy „absolútnu neúčinnosť“. „Túto nezákonnosť nie je možné v ďalšom priebehu prípravného konania odstrániť...,“ konštatuje prokurátor.

J. Sabol považuje obvinenia za fabuláciu bez právneho podkladu a relevantného dôkazu, preto rozhodnutie prokurátora vníma ako profesionálne a morálne zadosťučinenie. Pripomenul, že prostriedky nástrahovej a zabezpečovacej techniky patria medzi riadne legálne operatívno-pátracie činnosti Policajného zboru. Ďalej doplnil, že utajovaná dokumentácia o použití PNZT obsahuje všetky podrobnosti ohľadom tejto činnosti, teda aj žiadateľa, schvaľovateľa, čas montáže, dôvod, použitý materiál a ostatné detaily, čo sa udialo i v tomto prípade. „Polícia prirodzene vykonáva niektoré činnosti v utajení a tak bolo dosť nešťastné médiami používané pomenovanie – „potajomky špehovaná“, či „tajne odpočúvaná“. Medzi verejnosťou to automaticky navádza dojem, že ide o niečo nelegálne a protizákonné, avšak opak je pravdou. Konkrétnou dokumentáciou disponoval už od začiatku vyšetrovania aj vyšetrovateľ Inšpekčného odboru Východ, preto neviem pochopiť dôvod, prečo sa nedržal údajov v tomto spise a vzniesol mi obvinenie za trestný čin zneužitie právomoci verejného činiteľa za skutok, ktorý sa vôbec nezakladá na pravde a ktorý som nespáchal,“ reagoval J. Sabol.

Celý prípad považuje za snahu zdiskreditovať jeho osobu, pretože sa svojou riadiacou a kontrolnou činnosťou stal pre niektorých podriadených „nepohodlným“. Zároveň poukázal na to, že zámerom následnej medializácie bolo odvrátiť pozornosť od skutočného problému a dôvodu, pre ktorý boli technické prostriedky v priestoroch Okresného riaditeľstva PZ vo Vranove nad Topľou nainštalované. Dodal, že ich neoprávnenou demontážou prakticky došlo k zmareniu cieľa, k akému boli použité. „Od začiatku medializácie kauzy až doposiaľ médiá vysielali a uverejňovali informácie na základe vyjadrení osôb, ktoré o samotnom nasadení prostriedkov nástrahovej techniky nevedeli nič konkrétne a ich tvrdenia boli tendenčné a zavádzajúce, no zároveň nepochybne u verejnosti mienkotvorné. Boli to len vykonštruované nepravdivé tvrdenia osôb, ktorých identita mi nie je známa, v snahe diskreditovať moju osobu v očiach mojich nadriadených a v očiach verejnosti. Dá sa povedať, že sa im to aj vo veľkej miere podarilo. Aj preto som sa rozhodol o veciach prehovoriť v rozsahu, v akom vzhľadom na utajovanú agendu môžem. Ak niekto vie, že hovorí pravdu, aký má problém vystúpiť pred televíznymi divákmi s nezakamuflovanou tvárou aj hlasom? Koho sa takáto osoba bojí? Snáď nie mňa. Je totiž veľmi ľahké hovoriť v televízii nezmysly, keď sa za ne nemusíme nikomu zodpovedať a zostaneme v anonymite,“ zdôraznil J. Sabol.   
 

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove vyhovel sťažnosti riaditeľa OR PZ J. Sabola

Správy / Policajné správy / Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove vyhovel sťažnosti riaditeľa OR PZ J. Sabola

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove vyhovel sťažnosti riaditeľa OR PZ J. Sabola
Aké sú môžnosti reklamy?

V medializovanom prípade odpočúvania policajnej funkcionárky Okresného riaditeľstva policajného zboru vo Vranove nad Topľou informovalo Ministerstvo vnútra SR o vznesenom obvinení z trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Riaditeľ OR PZ vo Vranove nad Topľou Juraj Sabol však podal proti uzneseniu o vznesení obvinenia, ktoré vydal vyšetrovateľ Inšpekčného odboru Východ, sťažnosť a prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove ju uznal ako dôvodnú. Zároveň uložil vyšetrovateľovi vo veci ďalej konať a rozhodnúť.

V máji sa vo viacerých médiách objavila informácia o nasadení sledovacieho a odpočúvacieho zariadenia v kancelárii vedúcej vnútorného oddelenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou. Dôvodom bolo podozrenie z neoprávnenej manipulácie s osobnými vecami a dokumentmi vo viacerých kanceláriách na treťom poschodí mimo pracovnej doby. Toto podozrenie bolo navyše spojené s vierohodnou informáciou z vonkajšieho prostredia o možnom spáchaní vážnejšej protiprávnej činnosti. Dodáme, že prostriedky nástrahovej a zabezpečovacej techniky (PZNT) boli nainštalované aj v kancelárii riaditeľa OR PZ a jeho zástupcu.

Po vznesení obvinenia vyšetrovateľom Inšpekčného odboru Východ podal riaditeľ OR PZ vo Vranove nad Topľou Juraj Sabol sťažnosť a prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove ju uznal ako dôvodnú. Zároveň vzhľadom na rozpor s oficiálnou dokumentáciou, ktorú mal vyšetrovateľ k dispozícii, považuje označenie žiadateľa PZNT, a teda páchateľa skutku, za exces. „Osobne som nebol ani žiadateľom, ani schvaľovateľom v zmysle príslušného nariadenia MV SR o prostriedkoch nástrahovej a zabezpečovacej techniky, pričom som paradoxne bol za vyžiadanie obvinený. Ani skutočný žiadateľ ale nenesie žiadnu právnu zodpovednosť, nakoľko rovnako ako ja, nemal žiaden motív a úmysel niekomu škodiť, či sebe získať nejaký neoprávnený prospech. Jediným cieľom bolo odhaliť a pomôcť objasniť protiprávnu činnosť,“ vysvetľoval riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou Juraj Sabol.

Všetky informácie akéhokoľvek druhu, ktoré boli predmetným utajovaným, ale legálnym nasadením PNZT získané, predstavujú a tvoria utajované skutočnosti v zmysle vyhlášky Národného bezpečnostného úradu SR a podliehajú povinnosti mlčanlivosti. Od 15.marca 2017 nimi však po nezákonnom získaní disponuje vyšetrovateľ inšpekcie MV SR. V súvislosti s postupom vyšetrovateľa pri neoprávnenom získaní týchto dôkazov (všetkých použitých technických prostriedkov a záznamov/informácií na nich), ktoré sú predmetom utajovaných skutočností, ako aj v súvislosti s ich manipuláciou po neoprávnenom získaní, konštatoval prokurátor vo svojom rozhodnutí „hrubé porušenie“ viacerých právnych noriem vyšetrovateľom. Následkom tohto postupu majú takto nezákonne získané dôkazy „absolútnu neúčinnosť“. „Túto nezákonnosť nie je možné v ďalšom priebehu prípravného konania odstrániť...,“ konštatuje prokurátor.

J. Sabol považuje obvinenia za fabuláciu bez právneho podkladu a relevantného dôkazu, preto rozhodnutie prokurátora vníma ako profesionálne a morálne zadosťučinenie. Pripomenul, že prostriedky nástrahovej a zabezpečovacej techniky patria medzi riadne legálne operatívno-pátracie činnosti Policajného zboru. Ďalej doplnil, že utajovaná dokumentácia o použití PNZT obsahuje všetky podrobnosti ohľadom tejto činnosti, teda aj žiadateľa, schvaľovateľa, čas montáže, dôvod, použitý materiál a ostatné detaily, čo sa udialo i v tomto prípade. „Polícia prirodzene vykonáva niektoré činnosti v utajení a tak bolo dosť nešťastné médiami používané pomenovanie – „potajomky špehovaná“, či „tajne odpočúvaná“. Medzi verejnosťou to automaticky navádza dojem, že ide o niečo nelegálne a protizákonné, avšak opak je pravdou. Konkrétnou dokumentáciou disponoval už od začiatku vyšetrovania aj vyšetrovateľ Inšpekčného odboru Východ, preto neviem pochopiť dôvod, prečo sa nedržal údajov v tomto spise a vzniesol mi obvinenie za trestný čin zneužitie právomoci verejného činiteľa za skutok, ktorý sa vôbec nezakladá na pravde a ktorý som nespáchal,“ reagoval J. Sabol.

Celý prípad považuje za snahu zdiskreditovať jeho osobu, pretože sa svojou riadiacou a kontrolnou činnosťou stal pre niektorých podriadených „nepohodlným“. Zároveň poukázal na to, že zámerom následnej medializácie bolo odvrátiť pozornosť od skutočného problému a dôvodu, pre ktorý boli technické prostriedky v priestoroch Okresného riaditeľstva PZ vo Vranove nad Topľou nainštalované. Dodal, že ich neoprávnenou demontážou prakticky došlo k zmareniu cieľa, k akému boli použité. „Od začiatku medializácie kauzy až doposiaľ médiá vysielali a uverejňovali informácie na základe vyjadrení osôb, ktoré o samotnom nasadení prostriedkov nástrahovej techniky nevedeli nič konkrétne a ich tvrdenia boli tendenčné a zavádzajúce, no zároveň nepochybne u verejnosti mienkotvorné. Boli to len vykonštruované nepravdivé tvrdenia osôb, ktorých identita mi nie je známa, v snahe diskreditovať moju osobu v očiach mojich nadriadených a v očiach verejnosti. Dá sa povedať, že sa im to aj vo veľkej miere podarilo. Aj preto som sa rozhodol o veciach prehovoriť v rozsahu, v akom vzhľadom na utajovanú agendu môžem. Ak niekto vie, že hovorí pravdu, aký má problém vystúpiť pred televíznymi divákmi s nezakamuflovanou tvárou aj hlasom? Koho sa takáto osoba bojí? Snáď nie mňa. Je totiž veľmi ľahké hovoriť v televízii nezmysly, keď sa za ne nemusíme nikomu zodpovedať a zostaneme v anonymite,“ zdôraznil J. Sabol.   
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok