Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vianočný rudlovský šlapáčik

Šport / Ďalšie športy / Vianočný rudlovský šlapáčik

Vianočný rudlovský šlapáčik
Aké sú môžnosti reklamy?

Obec Rudlov, ZŠ Rudlov a MŠ Rudlov Vás srdečne pozýva na podujatie 
"Vianočný rudlovský šlapáčik – 4. ročník"

Termín konania: 10.12.2018 (pondelok)
Čas: 10:00 hod.
Prezentácia: Obecný úrad Rudlov od 09:00 do 09:45 hod.
Trať: Asfaltový povrch cestnej komunikácie
Štart a cieľ: Pred budovou OcÚ Rudlov alebo podľa pokynov usporiadateľov
Šatne: V budove OcÚ Rudlov
Vyhodnotenie: Po skončení pretekov a spracovaní výsledkov
Ceny: Vecné ceny pre prvých troch v kat. a sladká odmena pre každého

Kategórie súťaže:

30 metrov:
D1 (Dievčatá) - 2015 a mladšie
Ch1 (Chlapci) - 2015 a mladší

50 metrov:   
D2 (Dievčatá) - 2013 – 2014     
Ch2 (Chlapci) - 2013 – 2014

100 metrov:   
D3 (Dievčatá) - 2011 – 2012
Ch3 (Chlapci) - 2011 – 2012

200 metrov:
D4 (Dievčatá) - 2009 – 2010    
Ch4 (Chlapci) - 2009 – 2010   

300 metrov
D5 (Dievčatá) - 2007 - 2008    
CH5 (Chlapci) - 2007 - 2008   

Prihlášky posielať na  zsrudlov@gmail.com
Informácie: 0917 091 781, Zuzana Stanovčáková – ZŠ Rudlov

Vianočný rudlovský šlapáčik

Šport / Ďalšie športy / Vianočný rudlovský šlapáčik

Vianočný rudlovský šlapáčik
Aké sú môžnosti reklamy?

Obec Rudlov, ZŠ Rudlov a MŠ Rudlov Vás srdečne pozýva na podujatie 
"Vianočný rudlovský šlapáčik – 4. ročník"

Termín konania: 10.12.2018 (pondelok)
Čas: 10:00 hod.
Prezentácia: Obecný úrad Rudlov od 09:00 do 09:45 hod.
Trať: Asfaltový povrch cestnej komunikácie
Štart a cieľ: Pred budovou OcÚ Rudlov alebo podľa pokynov usporiadateľov
Šatne: V budove OcÚ Rudlov
Vyhodnotenie: Po skončení pretekov a spracovaní výsledkov
Ceny: Vecné ceny pre prvých troch v kat. a sladká odmena pre každého

Kategórie súťaže:

30 metrov:
D1 (Dievčatá) - 2015 a mladšie
Ch1 (Chlapci) - 2015 a mladší

50 metrov:   
D2 (Dievčatá) - 2013 – 2014     
Ch2 (Chlapci) - 2013 – 2014

100 metrov:   
D3 (Dievčatá) - 2011 – 2012
Ch3 (Chlapci) - 2011 – 2012

200 metrov:
D4 (Dievčatá) - 2009 – 2010    
Ch4 (Chlapci) - 2009 – 2010   

300 metrov
D5 (Dievčatá) - 2007 - 2008    
CH5 (Chlapci) - 2007 - 2008   

Prihlášky posielať na  zsrudlov@gmail.com
Informácie: 0917 091 781, Zuzana Stanovčáková – ZŠ Rudlov

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok