Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V Hanušovciach bude riešiť spory zmierovacia rada

Správy / Obce / V Hanušovciach bude riešiť spory zmierovacia rada

 V Hanušovciach bude riešiť spory zmierovacia rada
Aké sú môžnosti reklamy?

Kde je vôľa, tam je aj cesta. V Hanušovciach nad Topľou pristúpili k tomuto konštatovaniu novým spôsobom, ktorý by mohol byť inšpiratívny aj pre iné samosprávy. Primátor Štefan Straka chce riešiť témy, ktoré by mohli rozdeľovať občanov, prostredníctvom zmierovacej rady.

Jeden problém a k tomu dve strany, ktoré navrhujú riešenie na základe zdieľaných rozdielnych priorít. Primátori a starostovia stoja často pred úlohou, kedy sa od nich očakáva, že v podobných prípadoch zaujmú jasné stanovisko. Primátor Hanušoviec nad Topľou Štefan Straka sa rozhodol hľadať cestu prostredníctvom kompromisov, preto zvolal 15. januára zmierovaciu radu. „Považujem za dôležité, aby sa v Hanušovciach nad Topľou riešili rôzne spory vecne a ohľaduplne k ich aktérom. Preto som sa rozhodol, že budem vo vybraných situáciách využívať nástroj v podobe zmierovacej rady. Jej zmyslom je vytvorenie priestoru pre rozhovor, ktorý má viesť k hľadaniu ciest k dohode a kompromisom ľudí s odlišnými názormi,“ uviedol na mestskej facebookovej stránke hanušovský primátor Štefan Straka.

Prvýkrát tento inštitút využil v súvislosti s užívaním miestnej komunikácie pod viaduktom, kde sa dostávali do konfrontácie motoristi a sánkujúce sa deti. Na stretnutí boli prítomní Hanušovčania z viacerých mestských častí, poslanci mestského zastupiteľstva a pracovníci mestského úradu. Š. Straka ocenil vecný a konštruktívny priebeh diskusie. „Šoféri zo Širiavy, ale aj z iných ulíc budú do príchodu jari rešpektovať sánkujúcich sa (deti z MŠ, školáci, rodiny,...). Preto v čase ich prítomnosti na kopci (medzi 9.00 – 21.00 hod.) nebudú využívať cestu na prejazd svojimi motorovými vozidlami,“ informoval Š. Straka.

Zároveň predseda komisie pre šport Jozef Knašinský, predseda komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok Martin Ferko v súčinnosti s ďalšími poslancami a primátorom Štefanom Strakom vyberú z viacerých alternatív a zabezpečia realizáciu najlepšieho riešenia, ktoré od zimy 2019/2020 zabezpečí v Hanušovciach nad Topľou bezpečnú dráhu pre sánkujúcich sa. „Mesto Hanušovce nad Topľou sa zaväzuje, že na základe výsledkov diskusie na tému „užívanie miestnej komunikácie pod viaduktom“ zabezpečí od začiatku zimy 2019/2020 zimnú údržbu tejto cesty a tým umožní užívanie tejto cesty na účel, na ktorý je určená, teda na prejazd motorových vozidiel. Účastníci diskusie sa tiež obracajú na sánkujúcich sa s prosbou, aby v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia boli ohľaduplní k iným účastníkom sánkovačky,“ dodal Š. Straka.
 

V Hanušovciach bude riešiť spory zmierovacia rada

Správy / Obce / V Hanušovciach bude riešiť spory zmierovacia rada

 V Hanušovciach bude riešiť spory zmierovacia rada
Aké sú môžnosti reklamy?

Kde je vôľa, tam je aj cesta. V Hanušovciach nad Topľou pristúpili k tomuto konštatovaniu novým spôsobom, ktorý by mohol byť inšpiratívny aj pre iné samosprávy. Primátor Štefan Straka chce riešiť témy, ktoré by mohli rozdeľovať občanov, prostredníctvom zmierovacej rady.

Jeden problém a k tomu dve strany, ktoré navrhujú riešenie na základe zdieľaných rozdielnych priorít. Primátori a starostovia stoja často pred úlohou, kedy sa od nich očakáva, že v podobných prípadoch zaujmú jasné stanovisko. Primátor Hanušoviec nad Topľou Štefan Straka sa rozhodol hľadať cestu prostredníctvom kompromisov, preto zvolal 15. januára zmierovaciu radu. „Považujem za dôležité, aby sa v Hanušovciach nad Topľou riešili rôzne spory vecne a ohľaduplne k ich aktérom. Preto som sa rozhodol, že budem vo vybraných situáciách využívať nástroj v podobe zmierovacej rady. Jej zmyslom je vytvorenie priestoru pre rozhovor, ktorý má viesť k hľadaniu ciest k dohode a kompromisom ľudí s odlišnými názormi,“ uviedol na mestskej facebookovej stránke hanušovský primátor Štefan Straka.

Prvýkrát tento inštitút využil v súvislosti s užívaním miestnej komunikácie pod viaduktom, kde sa dostávali do konfrontácie motoristi a sánkujúce sa deti. Na stretnutí boli prítomní Hanušovčania z viacerých mestských častí, poslanci mestského zastupiteľstva a pracovníci mestského úradu. Š. Straka ocenil vecný a konštruktívny priebeh diskusie. „Šoféri zo Širiavy, ale aj z iných ulíc budú do príchodu jari rešpektovať sánkujúcich sa (deti z MŠ, školáci, rodiny,...). Preto v čase ich prítomnosti na kopci (medzi 9.00 – 21.00 hod.) nebudú využívať cestu na prejazd svojimi motorovými vozidlami,“ informoval Š. Straka.

Zároveň predseda komisie pre šport Jozef Knašinský, predseda komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok Martin Ferko v súčinnosti s ďalšími poslancami a primátorom Štefanom Strakom vyberú z viacerých alternatív a zabezpečia realizáciu najlepšieho riešenia, ktoré od zimy 2019/2020 zabezpečí v Hanušovciach nad Topľou bezpečnú dráhu pre sánkujúcich sa. „Mesto Hanušovce nad Topľou sa zaväzuje, že na základe výsledkov diskusie na tému „užívanie miestnej komunikácie pod viaduktom“ zabezpečí od začiatku zimy 2019/2020 zimnú údržbu tejto cesty a tým umožní užívanie tejto cesty na účel, na ktorý je určená, teda na prejazd motorových vozidiel. Účastníci diskusie sa tiež obracajú na sánkujúcich sa s prosbou, aby v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia boli ohľaduplní k iným účastníkom sánkovačky,“ dodal Š. Straka.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok