Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Matejské borenie ľadu s posolstvom pomoci Bibke Rákociovej

Správy / Ostatné / Matejské borenie ľadu s posolstvom pomoci Bibke Rákociovej

Matejské borenie ľadu s posolstvom pomoci Bibke Rákociovej
Aké sú môžnosti reklamy?

„Iba horúcim srdcom roztopíš ľad...“ Motto OZ Ľadoborci Slovensko nesie v sebe oveľa viac, ako len pozvánku k otužovaniu a zdravému životnému štýlu. V prenesenom význame znamená aj návod, ako prekonávať bariéry a prekážky. Pridržiavajúc sa tejto filozofie spojili členovia tohto občianskeho združenia tradičné podujatie Matejské borenie ľadu, ktoré sa bude konať 23. februára 2019, s charitatívnym posolstvom. Ani tento rok nezabudli na tých, ktorí potrebujú pomoc iných, preto vyhlásili verejnú zbierku. Jej výťažok bude venovaný mladej Vranovčanke Bibiáne Rákociovej  na pokrytie nákladov spojených s jej náročnou rehabilitáciou.

Život vtedy 18-ročnej Bibky Rákociovej sa zmenil 13. januára 2017 v okamihu, kedy sa dostala do kolízie so smetiarskym vozidlom. Výsledkom tohto nešťastného momentu bolo 27 (!) zlomenín a sympatická študentka sa, okrem iného, ocitla v bdelej kóme. Pozitívne naladená mladá baba však s podporou rodiny a najbližších zabojovala. Mama Marcela kvôli dcére vystúpila z práce a spolu robia úžasné pokroky. Postupne, trpezlivo, krok za krokom s mimoriadnou statočnosťou bojujú a aj lekárska obec žasne nad tým, aký kus cesty za ten čas prešla. Práve mentálna sila Bibky a jej okolia nenechala chladnými ani členov OZ Ľadoborci Slovensko. „Ty, aj ja môžeme teraz vstať a objať svojho blízkeho. Zajtra pôjdeme do práce, kde budeme riešiť svoje problémy. No, dnes ich už radšej ani nenazvem problémami. Hrdinka tohto príbehu Bibka však vstať nemôže. Zatiaľ,“ reagoval na Bibkin príbeh zakladateľ OZ Ľadoborci Slovensko Michal Lakatoš.

Spôsob, akým Bibka s nepriazňou osudu zabojovala, ho oslovil natoľko, že spolu s ostatnými Ľadoborcami sa rozhodli zorganizovať pre ňu verejnú zbierku, ktorej výťažok bude venovaný na pokrytie nákladov spojených s jej rehabilitáciou. M. Lakatoš v tejto súvislosti pripomenul jeho heslo „Strong MIND - Strong BODY - Strong PEOPLE“, čo v preklade znamená „Silná MYSEĽ - Silné TELO - Silný ČLOVEK“. Zároveň zdôraznil fakt, že mnohí majú svoje šťastie a pohodu vo vlastných rukách. Stačí sa len postaviť a prekročiť komfortnú zónu, no aj tak nie všetci nájdu dostatok motivácie, aby na sebe pracovali, hoci im v tom žiadne objektívne prekážky nebránia. „Bibka chce na sebe veľmi pracovať. Vie, že ak sa chce raz postaviť na vlastné nohy a urobiť pár krokov, tak aj musí. No v jej prípade to nezáleží na jej rozhodnutí. Veľmi by sa chcela postaviť na vlastné nohy, no ona NEMÔŽE. Nemôže sama. Ona sa musí spoliehať na pomoc dobrých ľudí. Bez ich pomoci jednoducho ani jej obrovská vôľa, sebazaprenie a trpezlivosť nestačí.  Bez odbornej pomoci sa nepohne z miesta. A bez pomoci dobrých ľudí sa jej nedostane dostatočnej odbornej pomoci,“ uviedol Michal Lakatoš.

Verejná zbierka bude vykonávaná v rámci podujatia „Matejské borenie ľadu“, ktoré sa bude konať 23. februára 2019 v RO Domaša – Dobrá, prostredníctvom dobrovoľného príspevku do zapečatených pokladničiek a sponzorských darov sústredením finančných prostriedkov na osobitný účet OZ ĽadoBorci Slovensko v Prima Banke číslo IBAN SK 8656000 0000 06890689002.

Verejná zbierka je zaregistrovaná na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou pod číslom OU-VT-OVVS-2018/001782-02 a v Registri verejných zbierok pod číslom 709-2019-001782. Verejná zbierka trvá od 25. januára do 25. februára 2019. 
 

Matejské borenie ľadu s posolstvom pomoci Bibke Rákociovej

Správy / Ostatné / Matejské borenie ľadu s posolstvom pomoci Bibke Rákociovej

Matejské borenie ľadu s posolstvom pomoci Bibke Rákociovej
Aké sú môžnosti reklamy?

„Iba horúcim srdcom roztopíš ľad...“ Motto OZ Ľadoborci Slovensko nesie v sebe oveľa viac, ako len pozvánku k otužovaniu a zdravému životnému štýlu. V prenesenom význame znamená aj návod, ako prekonávať bariéry a prekážky. Pridržiavajúc sa tejto filozofie spojili členovia tohto občianskeho združenia tradičné podujatie Matejské borenie ľadu, ktoré sa bude konať 23. februára 2019, s charitatívnym posolstvom. Ani tento rok nezabudli na tých, ktorí potrebujú pomoc iných, preto vyhlásili verejnú zbierku. Jej výťažok bude venovaný mladej Vranovčanke Bibiáne Rákociovej  na pokrytie nákladov spojených s jej náročnou rehabilitáciou.

Život vtedy 18-ročnej Bibky Rákociovej sa zmenil 13. januára 2017 v okamihu, kedy sa dostala do kolízie so smetiarskym vozidlom. Výsledkom tohto nešťastného momentu bolo 27 (!) zlomenín a sympatická študentka sa, okrem iného, ocitla v bdelej kóme. Pozitívne naladená mladá baba však s podporou rodiny a najbližších zabojovala. Mama Marcela kvôli dcére vystúpila z práce a spolu robia úžasné pokroky. Postupne, trpezlivo, krok za krokom s mimoriadnou statočnosťou bojujú a aj lekárska obec žasne nad tým, aký kus cesty za ten čas prešla. Práve mentálna sila Bibky a jej okolia nenechala chladnými ani členov OZ Ľadoborci Slovensko. „Ty, aj ja môžeme teraz vstať a objať svojho blízkeho. Zajtra pôjdeme do práce, kde budeme riešiť svoje problémy. No, dnes ich už radšej ani nenazvem problémami. Hrdinka tohto príbehu Bibka však vstať nemôže. Zatiaľ,“ reagoval na Bibkin príbeh zakladateľ OZ Ľadoborci Slovensko Michal Lakatoš.

Spôsob, akým Bibka s nepriazňou osudu zabojovala, ho oslovil natoľko, že spolu s ostatnými Ľadoborcami sa rozhodli zorganizovať pre ňu verejnú zbierku, ktorej výťažok bude venovaný na pokrytie nákladov spojených s jej rehabilitáciou. M. Lakatoš v tejto súvislosti pripomenul jeho heslo „Strong MIND - Strong BODY - Strong PEOPLE“, čo v preklade znamená „Silná MYSEĽ - Silné TELO - Silný ČLOVEK“. Zároveň zdôraznil fakt, že mnohí majú svoje šťastie a pohodu vo vlastných rukách. Stačí sa len postaviť a prekročiť komfortnú zónu, no aj tak nie všetci nájdu dostatok motivácie, aby na sebe pracovali, hoci im v tom žiadne objektívne prekážky nebránia. „Bibka chce na sebe veľmi pracovať. Vie, že ak sa chce raz postaviť na vlastné nohy a urobiť pár krokov, tak aj musí. No v jej prípade to nezáleží na jej rozhodnutí. Veľmi by sa chcela postaviť na vlastné nohy, no ona NEMÔŽE. Nemôže sama. Ona sa musí spoliehať na pomoc dobrých ľudí. Bez ich pomoci jednoducho ani jej obrovská vôľa, sebazaprenie a trpezlivosť nestačí.  Bez odbornej pomoci sa nepohne z miesta. A bez pomoci dobrých ľudí sa jej nedostane dostatočnej odbornej pomoci,“ uviedol Michal Lakatoš.

Verejná zbierka bude vykonávaná v rámci podujatia „Matejské borenie ľadu“, ktoré sa bude konať 23. februára 2019 v RO Domaša – Dobrá, prostredníctvom dobrovoľného príspevku do zapečatených pokladničiek a sponzorských darov sústredením finančných prostriedkov na osobitný účet OZ ĽadoBorci Slovensko v Prima Banke číslo IBAN SK 8656000 0000 06890689002.

Verejná zbierka je zaregistrovaná na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou pod číslom OU-VT-OVVS-2018/001782-02 a v Registri verejných zbierok pod číslom 709-2019-001782. Verejná zbierka trvá od 25. januára do 25. februára 2019. 
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok