Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Výška hladiny Domaše je kriticky nízka

Správy / Ostatné / Výška hladiny Domaše je kriticky nízka

Výška hladiny Domaše je kriticky nízka
Aké sú môžnosti reklamy?

Z troch vodných nádrží na východnom Slovensku evidujú vodohospodári najnižšiu hladinu v Domaši. Jej naplnenosť je na úrovni 36 percent, pričom Zemplínska Šírava má 65 percent a Starina 63 percent. Dodáme, že voľná kapacita zásobného priestoru v Domaši predstavuje 87,43 mil. m3.

Ako vysvetlil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Marián Bocák, podľa snehových zásob na základe hlásenia SHMU k 11. februáru 2019 by sa nad Domašou malo v snehu nachádzať 73 mil. m3 vody. Zároveň vychádzajúc z doterajších skúseností konštatoval, že z celkových snehových zásob v prípade bežného topenia snehu dotečie, pri oteplení počas dňa a mierne záporných teplôt v nočných hodinách, do vodných nádrží cca 20 až 25 % celkových zásob. „Zvyšok vodnej kapacity sa odparí a hlavne vsakuje do podzemných vôd. Avšak v prípade tekutých zrážok a pretrvávajúcich teplôt nad bodom mrazu počas celých 24 hodín sa môže tento pomer výrazne zmeniť a vodné zásoby sa realizujú povrchovým odtokom,“ vysvetlil hovorca SVP, š.p. Marián Bocák.

V prípade Domaše prebieha v súčasnosti manipulácia podľa platného manipulačného poriadku. To znamená, že od 1. novembra 2018 je hodnota zaručeného odtoku upravená na 3,5 m3/s, ktorý bude udržiavaný pri terajšej úrovni hladiny do 31.3.2019. Pokiaľ by hladina, vplyvom topenia snehu, stúpla skôr na kótu 160,5 m.n.m, zaručený odtok bude upravený opäť na 4,9 m3/s. „Iná manipulácia s vodnou hladinou podľa schváleného a platného manipulačného poriadku v súčasnosti nie je možná. Zaručený odtok z Domaše je stanovený na takej úrovni, aby zabezpečil všetky funkcie vodného toku Ondava pod Domašou, či už z kvalitatívneho resp. kvantitatívneho hľadiska,“ uviedol vedúci Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov Miroslav Benko.

Nízka hladina nie je počas aktuálnej zimy iba doménou Domaše, pretože aj na vodárenskej nádrži Starina bola 1. februára zaznamenaná historicky najnižšia úroveň hladiny od jej uvedenia do prevádzky v roku 1989. Kým tu sa problém s naplnenosťou neočakáva, v súvislosti so situáciou v povodí Ondavy nad Domašou už M. Bocák kvalifikoval momentálny stav ako hydrologicky menej uspokojivý. „V prípade pretrvávajúceho charakteru počasia je možné očakávať, že nádrž sa nám naplniť nepodarí. V tomto prípade je potrebné upozorniť, že na dotknutej vodnej nádrži od 1.11.2018 prebieha tzv. zimná manipulácia, počas ktorej bol odtok znížený o 1,4 m3/s, čo prispelo k celkovej úspore 12,6 mil. m3 vody. Inak by bola aktuálna hydrologická situácia ešte vážnejšia,“ konštatoval M. Bocák. Pripomenul však vývoj počasia z minulého roku, kedy SHMÚ zaznamenal maximálne snehové zásoby k termínu 19. 2. 2018.

Podobný stav bol v súvislosti s Domašou napr. v roku 2012, kedy vodohospodári zaznamenali v januári nízke úrovne prítokov v priemere 2,82 m3/s. Tohtoročný január toto minimum prekonal, pretože prítoky boli na úrovni 2,29 m3/s priemerného mesačného prítoku. „Z tohto porovnania je potom možné konštatovať, že úroveň prítokov je z dlhodobého hľadiska aktuálne na podpriemernej úrovni,“ dodal M. Bocák.

Zvýšená hladina Ondavy nad vodnou nádržou neznamená každoročne iba očakávané doplnenie vody do priehrady, ale prináša so sebou aj negatívny fenomén splavovania komunálneho odpadu z čiernych skládok do Domaše. Na tento fakt upozorňuje samospráva, aj občianski aktivisti, no spoločenské povedomie ešte stále nie je na dostatočnej úrovni. „Riešenie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu je v kompetencii príslušného okresného úradu. Podľa našich informácií prednosta Okresného úradu Stropkov organizuje pravidelne pracovné porady so starostami obcí, kde sa rieši, okrem iného, i problematika nelegálnych skládok odpadu. Odbory starostlivosti o životné prostredie okresných úradov v rámci Dňa Zeme taktiež organizujú dobrovoľné akcie zamerané aj na čistenie niektorých lokalít od odpadu,“ pripomenul M. Benko.
 

Výška hladiny Domaše je kriticky nízka

Správy / Ostatné / Výška hladiny Domaše je kriticky nízka

Výška hladiny Domaše je kriticky nízka
Aké sú môžnosti reklamy?

Z troch vodných nádrží na východnom Slovensku evidujú vodohospodári najnižšiu hladinu v Domaši. Jej naplnenosť je na úrovni 36 percent, pričom Zemplínska Šírava má 65 percent a Starina 63 percent. Dodáme, že voľná kapacita zásobného priestoru v Domaši predstavuje 87,43 mil. m3.

Ako vysvetlil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Marián Bocák, podľa snehových zásob na základe hlásenia SHMU k 11. februáru 2019 by sa nad Domašou malo v snehu nachádzať 73 mil. m3 vody. Zároveň vychádzajúc z doterajších skúseností konštatoval, že z celkových snehových zásob v prípade bežného topenia snehu dotečie, pri oteplení počas dňa a mierne záporných teplôt v nočných hodinách, do vodných nádrží cca 20 až 25 % celkových zásob. „Zvyšok vodnej kapacity sa odparí a hlavne vsakuje do podzemných vôd. Avšak v prípade tekutých zrážok a pretrvávajúcich teplôt nad bodom mrazu počas celých 24 hodín sa môže tento pomer výrazne zmeniť a vodné zásoby sa realizujú povrchovým odtokom,“ vysvetlil hovorca SVP, š.p. Marián Bocák.

V prípade Domaše prebieha v súčasnosti manipulácia podľa platného manipulačného poriadku. To znamená, že od 1. novembra 2018 je hodnota zaručeného odtoku upravená na 3,5 m3/s, ktorý bude udržiavaný pri terajšej úrovni hladiny do 31.3.2019. Pokiaľ by hladina, vplyvom topenia snehu, stúpla skôr na kótu 160,5 m.n.m, zaručený odtok bude upravený opäť na 4,9 m3/s. „Iná manipulácia s vodnou hladinou podľa schváleného a platného manipulačného poriadku v súčasnosti nie je možná. Zaručený odtok z Domaše je stanovený na takej úrovni, aby zabezpečil všetky funkcie vodného toku Ondava pod Domašou, či už z kvalitatívneho resp. kvantitatívneho hľadiska,“ uviedol vedúci Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov Miroslav Benko.

Nízka hladina nie je počas aktuálnej zimy iba doménou Domaše, pretože aj na vodárenskej nádrži Starina bola 1. februára zaznamenaná historicky najnižšia úroveň hladiny od jej uvedenia do prevádzky v roku 1989. Kým tu sa problém s naplnenosťou neočakáva, v súvislosti so situáciou v povodí Ondavy nad Domašou už M. Bocák kvalifikoval momentálny stav ako hydrologicky menej uspokojivý. „V prípade pretrvávajúceho charakteru počasia je možné očakávať, že nádrž sa nám naplniť nepodarí. V tomto prípade je potrebné upozorniť, že na dotknutej vodnej nádrži od 1.11.2018 prebieha tzv. zimná manipulácia, počas ktorej bol odtok znížený o 1,4 m3/s, čo prispelo k celkovej úspore 12,6 mil. m3 vody. Inak by bola aktuálna hydrologická situácia ešte vážnejšia,“ konštatoval M. Bocák. Pripomenul však vývoj počasia z minulého roku, kedy SHMÚ zaznamenal maximálne snehové zásoby k termínu 19. 2. 2018.

Podobný stav bol v súvislosti s Domašou napr. v roku 2012, kedy vodohospodári zaznamenali v januári nízke úrovne prítokov v priemere 2,82 m3/s. Tohtoročný január toto minimum prekonal, pretože prítoky boli na úrovni 2,29 m3/s priemerného mesačného prítoku. „Z tohto porovnania je potom možné konštatovať, že úroveň prítokov je z dlhodobého hľadiska aktuálne na podpriemernej úrovni,“ dodal M. Bocák.

Zvýšená hladina Ondavy nad vodnou nádržou neznamená každoročne iba očakávané doplnenie vody do priehrady, ale prináša so sebou aj negatívny fenomén splavovania komunálneho odpadu z čiernych skládok do Domaše. Na tento fakt upozorňuje samospráva, aj občianski aktivisti, no spoločenské povedomie ešte stále nie je na dostatočnej úrovni. „Riešenie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu je v kompetencii príslušného okresného úradu. Podľa našich informácií prednosta Okresného úradu Stropkov organizuje pravidelne pracovné porady so starostami obcí, kde sa rieši, okrem iného, i problematika nelegálnych skládok odpadu. Odbory starostlivosti o životné prostredie okresných úradov v rámci Dňa Zeme taktiež organizujú dobrovoľné akcie zamerané aj na čistenie niektorých lokalít od odpadu,“ pripomenul M. Benko.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok