Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vo Vranove otvoria 1. apríla klientske centrum pre občanov

Správy / Oznamy / Vo Vranove otvoria 1. apríla klientske centrum pre občanov

Vo Vranove otvoria 1. apríla klientske centrum pre občanov
Aké sú môžnosti reklamy?

V rámci reformy štátnej správy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vybudovalo na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou  v priestoroch AOC na 1. poschodí  klientske centrum, ktoré bude od 01. 04. 2019  slúžiť občanom na vybavenie všetkých  úradných  administratívnych  úkonov na jednom mieste .

V klientskom centre sa nachádza:

• Oddelenie dokladov (presťahované z Rázusovej ul.)
• Evidencia motorových vozidiel
• Katastrálny odbor (presťahovaný  z Kalinčiakovej ul.)
• Odbor živnostenského podnikania
• Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
• Odbor pozemkový a lesný ( presťahovaný z Kalinčiakovej ul.)
• Odbor starostlivosti o životné prostredie
• Podateľňa Okresného úradu Vranov nad Topľou

Úradné hodiny pre verejnosť:


Pondelok: od  8.00 h  -  15.00 h
Utorok:     od  8.00 h  -  15.00 h 
Streda:     od  8.00 h  -  17.00 h
Štvrtok:    od  8.00 h  -  15.00 h
Piatok:      od  8.00 h  -  14.00 h

Adresa:

Klientske centrum Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou
 

Vo Vranove otvoria 1. apríla klientske centrum pre občanov

Správy / Oznamy / Vo Vranove otvoria 1. apríla klientske centrum pre občanov

Vo Vranove otvoria 1. apríla klientske centrum pre občanov
Aké sú môžnosti reklamy?

V rámci reformy štátnej správy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vybudovalo na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou  v priestoroch AOC na 1. poschodí  klientske centrum, ktoré bude od 01. 04. 2019  slúžiť občanom na vybavenie všetkých  úradných  administratívnych  úkonov na jednom mieste .

V klientskom centre sa nachádza:

• Oddelenie dokladov (presťahované z Rázusovej ul.)
• Evidencia motorových vozidiel
• Katastrálny odbor (presťahovaný  z Kalinčiakovej ul.)
• Odbor živnostenského podnikania
• Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
• Odbor pozemkový a lesný ( presťahovaný z Kalinčiakovej ul.)
• Odbor starostlivosti o životné prostredie
• Podateľňa Okresného úradu Vranov nad Topľou

Úradné hodiny pre verejnosť:


Pondelok: od  8.00 h  -  15.00 h
Utorok:     od  8.00 h  -  15.00 h 
Streda:     od  8.00 h  -  17.00 h
Štvrtok:    od  8.00 h  -  15.00 h
Piatok:      od  8.00 h  -  14.00 h

Adresa:

Klientske centrum Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok