Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Domaša vyvoláva otázniky - budú sa hľadať odpovede?

Správy / Ostatné / Domaša vyvoláva otázniky - budú sa hľadať odpovede?

 Domaša vyvoláva otázniky - budú sa hľadať odpovede?
Aké sú môžnosti reklamy?

Kto je zodpovedný za súčasný stav hladiny Domaše? Na aký účel by táto vodná nádrž mala slúžiť? Ako jej budúcnosť ovplyvnia klimatické zmeny? Mal by byť manipulačný poriadok pružnejší? Zelená perla východu vyvoláva veľa otázok.

Nízka hladina Domaše je nespochybniteľne nízka. Tento fakt nikto nepopiera. Starosta Kvakoviec hovorí o najnižšom stave od jej spustenia v roku 1967 a s tým súvisiacim rizikom ekologickej katastrofy. Hoci rešpektuje nedostatok zrážok ako objektívny faktor, rovnako je presvedčený o tom, že vodohospodári mohli v tomto prípade urobiť viac. „Ak by od októbra šetrili s vodou, ako v roku 2004, vtedy by sme mohli povedať, že na vine je počasie. Keďže s vodou nešetrili a dnes je najhorší stav od vzniku nádrže, nemôžu sa tváriť, že to tak má byť,“ vysvetľoval Radovan Kapraľ. Ako dodal v minulosti bola podobne nízka hladina, ale v čase pred topením snehu. Súčasný stav je z jeho pohľadu o to viac alarmujúcejší, že snehové zásoby sú tento rok mimo hry.

Zároveň tvrdí, že za súčasnú situáciu by mal niekto niesť zodpovednosť. Za legitímne považuje jej vyvodenie voči konkrétnej osobe alebo osobám. „Dostal som otázku, či sa vyhrážam. Ak je vyvodenie zodpovednosti vyhrážka, potom všetkým, ktorí vyvodili zodpovednosť, sa niekto vyhrážal? Keď spadlo lietadlo, minister obrany odstúpil... Keď spadol most, vyvodila sa zodpovednosť voči tomu, kto bol zodpovedný. Niekto za to berie plat, nech sú teda vyvodené konzekvencie a nevyhovárajme sa na počasie,“ uviedol starosta Kvakoviec.

Vodohospodári oponujú, že SVP ako odborná inštitúcia má dostatok skúseností, aby vedeli vyhodnotiť potenciálne riziká a predovšetkým negatívne dopady na širšie okolie. Hovorca Marián Bocák zdôraznil, že správca nádrže v žiadnom prípade situáciu nepodcenil. „Po zistených zmenách v rámci prevádzky vodnej stavby po extrémne suchých rokoch 2002 - 2003 a následne v ďalšom období, pristúpil SVP š.p. ku komplexnému prehodnoteniu zmien hydrologického režimu v povodí rieky Ondava nad vodnou stavbou Veľká Domaša. Výsledkom obsiahlej štúdie je aktuálne znenie manipulačného poriadku VS schváleného v roku 2015 v riadnom vodoprávnom konaní,“ vysvetľoval Marián Bocák.

Zároveň dementoval scenár o „ekologickej katastrofe“. Uviedol, že neodôvodnenou zmenou v minimálnom zostatkovom prietoku pod vodnou stavbou môže byť narušená ekologická stabilita pre dolnú Ondavu. „Rovnako je absolútne vylúčená predstava o vyschnutí Domaše. Konštrukčne je vodná stavba navrhnutá tak, že tzv. úplné vyschnutie technicky nemôže nastať. Postará sa o to stály objem nádrže o hodnote 17,05 mil. m3,“ vysvetlil M. Bocák.

SVP š.p. prijalo, podľa neho, všetky relevantné opatrenia umožňujúce plnenie základných funkcií nádrže bez negatívnych dopadov na ekológiu. Ostatné možnosti plynúce z platných legislatívnych predpisov budú navrhované v závislosti od aktuálneho vývoja hydrologického trendu. „Podľa aktuálnych podkladov sú zásoby vody v snehu nulové. Možný dotok je v budúcom období možný z povrchového odtoku v čase prívalových zrážok alebo postupným uvoľňovaním podzemných zásob. Kolobeh vody v prírode je treba vnímať komplexne. Nie je možné oddeľovať režim vôd povrchových od režimu vôd podzemných v konkrétnych hydraulicky previazaných vodných útvaroch,“ dodal M. Bocák.

Podľa vodohospodárov tiež nie je možné oddeľovať jednotlivé funkcie vodnej nádrže podľa ich základných priorít a nadraďovať funkcie terciálne funkciám prioritným. Dodáme, že Domaša je prioritne určená na akumuláciu vody, protipovodňovú ochranu, využitie pre priemysel, využívanie hydropotenciálu a rekreáciu. „Je potrebné zdôrazniť, že práve vysoká rozkolísanosť prietokov v rieke Ondava v minulosti viedla k vybudovaniu predmetnej vodnej stavby ako viacúčelovej akumulačnej nádrže, ktorá má tieto extrémy v čase vyrovnávať a tento účel si aj plní,“ dodal M. Bocák.

R. Kapraľ oponuje a tvrdí, že pomery sa za polstoročie zmenili. Dnes vidí postavenie využitie Domaše vo vzťahu k cestovnému ruchu v rebríčku priorít podstatne vyššie. „Aj prezidentský palác bol postavený ako biskupský palác. Tiež teda slúžil na iný účel, ako slúži dnes. Argumentovať, že Domaša neslúži na rekreáciu, lebo pred päťdesiatimi rokmi bola postavená pre iný účel, je nezmysel. Z eurofondov sa natlačili peniaze do hotelov, sú tu tisícky chát, všetko je postavené na cestovnom ruchu a my sa ideme tváriť, že neexistuje. Doba sa zmenila a my nemôžeme pred tým zatvárať oči,“ oponoval R. Kapraľ.
 

Domaša vyvoláva otázniky - budú sa hľadať odpovede?

Správy / Ostatné / Domaša vyvoláva otázniky - budú sa hľadať odpovede?

 Domaša vyvoláva otázniky - budú sa hľadať odpovede?
Aké sú môžnosti reklamy?

Kto je zodpovedný za súčasný stav hladiny Domaše? Na aký účel by táto vodná nádrž mala slúžiť? Ako jej budúcnosť ovplyvnia klimatické zmeny? Mal by byť manipulačný poriadok pružnejší? Zelená perla východu vyvoláva veľa otázok.

Nízka hladina Domaše je nespochybniteľne nízka. Tento fakt nikto nepopiera. Starosta Kvakoviec hovorí o najnižšom stave od jej spustenia v roku 1967 a s tým súvisiacim rizikom ekologickej katastrofy. Hoci rešpektuje nedostatok zrážok ako objektívny faktor, rovnako je presvedčený o tom, že vodohospodári mohli v tomto prípade urobiť viac. „Ak by od októbra šetrili s vodou, ako v roku 2004, vtedy by sme mohli povedať, že na vine je počasie. Keďže s vodou nešetrili a dnes je najhorší stav od vzniku nádrže, nemôžu sa tváriť, že to tak má byť,“ vysvetľoval Radovan Kapraľ. Ako dodal v minulosti bola podobne nízka hladina, ale v čase pred topením snehu. Súčasný stav je z jeho pohľadu o to viac alarmujúcejší, že snehové zásoby sú tento rok mimo hry.

Zároveň tvrdí, že za súčasnú situáciu by mal niekto niesť zodpovednosť. Za legitímne považuje jej vyvodenie voči konkrétnej osobe alebo osobám. „Dostal som otázku, či sa vyhrážam. Ak je vyvodenie zodpovednosti vyhrážka, potom všetkým, ktorí vyvodili zodpovednosť, sa niekto vyhrážal? Keď spadlo lietadlo, minister obrany odstúpil... Keď spadol most, vyvodila sa zodpovednosť voči tomu, kto bol zodpovedný. Niekto za to berie plat, nech sú teda vyvodené konzekvencie a nevyhovárajme sa na počasie,“ uviedol starosta Kvakoviec.

Vodohospodári oponujú, že SVP ako odborná inštitúcia má dostatok skúseností, aby vedeli vyhodnotiť potenciálne riziká a predovšetkým negatívne dopady na širšie okolie. Hovorca Marián Bocák zdôraznil, že správca nádrže v žiadnom prípade situáciu nepodcenil. „Po zistených zmenách v rámci prevádzky vodnej stavby po extrémne suchých rokoch 2002 - 2003 a následne v ďalšom období, pristúpil SVP š.p. ku komplexnému prehodnoteniu zmien hydrologického režimu v povodí rieky Ondava nad vodnou stavbou Veľká Domaša. Výsledkom obsiahlej štúdie je aktuálne znenie manipulačného poriadku VS schváleného v roku 2015 v riadnom vodoprávnom konaní,“ vysvetľoval Marián Bocák.

Zároveň dementoval scenár o „ekologickej katastrofe“. Uviedol, že neodôvodnenou zmenou v minimálnom zostatkovom prietoku pod vodnou stavbou môže byť narušená ekologická stabilita pre dolnú Ondavu. „Rovnako je absolútne vylúčená predstava o vyschnutí Domaše. Konštrukčne je vodná stavba navrhnutá tak, že tzv. úplné vyschnutie technicky nemôže nastať. Postará sa o to stály objem nádrže o hodnote 17,05 mil. m3,“ vysvetlil M. Bocák.

SVP š.p. prijalo, podľa neho, všetky relevantné opatrenia umožňujúce plnenie základných funkcií nádrže bez negatívnych dopadov na ekológiu. Ostatné možnosti plynúce z platných legislatívnych predpisov budú navrhované v závislosti od aktuálneho vývoja hydrologického trendu. „Podľa aktuálnych podkladov sú zásoby vody v snehu nulové. Možný dotok je v budúcom období možný z povrchového odtoku v čase prívalových zrážok alebo postupným uvoľňovaním podzemných zásob. Kolobeh vody v prírode je treba vnímať komplexne. Nie je možné oddeľovať režim vôd povrchových od režimu vôd podzemných v konkrétnych hydraulicky previazaných vodných útvaroch,“ dodal M. Bocák.

Podľa vodohospodárov tiež nie je možné oddeľovať jednotlivé funkcie vodnej nádrže podľa ich základných priorít a nadraďovať funkcie terciálne funkciám prioritným. Dodáme, že Domaša je prioritne určená na akumuláciu vody, protipovodňovú ochranu, využitie pre priemysel, využívanie hydropotenciálu a rekreáciu. „Je potrebné zdôrazniť, že práve vysoká rozkolísanosť prietokov v rieke Ondava v minulosti viedla k vybudovaniu predmetnej vodnej stavby ako viacúčelovej akumulačnej nádrže, ktorá má tieto extrémy v čase vyrovnávať a tento účel si aj plní,“ dodal M. Bocák.

R. Kapraľ oponuje a tvrdí, že pomery sa za polstoročie zmenili. Dnes vidí postavenie využitie Domaše vo vzťahu k cestovnému ruchu v rebríčku priorít podstatne vyššie. „Aj prezidentský palác bol postavený ako biskupský palác. Tiež teda slúžil na iný účel, ako slúži dnes. Argumentovať, že Domaša neslúži na rekreáciu, lebo pred päťdesiatimi rokmi bola postavená pre iný účel, je nezmysel. Z eurofondov sa natlačili peniaze do hotelov, sú tu tisícky chát, všetko je postavené na cestovnom ruchu a my sa ideme tváriť, že neexistuje. Doba sa zmenila a my nemôžeme pred tým zatvárať oči,“ oponoval R. Kapraľ.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok