Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poľovníci vyhodnocovali trofeje, aj výtvarné práce

Správy / Ostatné / Poľovníci vyhodnocovali trofeje, aj výtvarné práce

Poľovníci vyhodnocovali trofeje, aj výtvarné práce
Aké sú môžnosti reklamy?

Obvodná poľovnícka komora v spolupráci s Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu v priestoroch Centra voľného času zorganizovala chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí za poľovnícku sezónu 2018/2019.

Hlavnou úlohou prehliadky je poukázať ako sa hospodári so zverou v poľovných revíroch. Trofeje pochádzali z poľovných revírov z okresu Vranov nad Topľou, ktoré obhospodaruje 31 poľovníckych organizácií.

Obvodná hodnotiaca poľovnícka komisia posúdila spolu 548 trofejí raticovej zveri a šeliem. Bodovú medailovú hodnotu získalo 61 trofejí. Najlepšie trofeje: jeleň 213,56 bodov PS - Bobor Remeniny, strelec Rastislav Lukáč, srnec 127,25 bodov PS - Bobor Remeniny strelec Matúš Komenský, diviak 124,75 bodov PS - Ondava, strelec Ján Fedurco, daniel 182,90 bodov strelec Miroslav Jevočin PZ - Hubert Latorica, vlk 38,90 bodov PZ - Topľa Soľ, strelec Slavomír Keresteš, jazvec 23,03 bodov PZ - Kopov Merník strelec Maríán Beňo, líška 24,18 bodov PZ - Dubník Čičava strelec Jozef Vozňák. Chovateľská prehliadka sa tešila veľkému záujmu poľovníckej a nepoľovníckej verejnosti. Návštevníci okrem predložených trofejí, mohli aj tento rok obdivovať výtvarne práce detí z MŠ a ZŠ na tému Les očami detí. Najlepšie práce boli ocenené hodnotnými vecnými cenami.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Lesná zver očami detí“:

Kategória – materské školy:
1. cena Miriam Višňovská (MŠ Okulka), 2. cena Viktória Komárová (MŠ Juh) - „Super strom“, 3. cena Ninka Demčíková (MŠ Sídlisko 1. Mája) - „Strom“.

Kategória: ZŠ 1. - 2. ročník:
1. cena Blanka Čukatová (ZŠ II., II.C) – „V lese sa nám žije veselo“, 2. cena Lukáš Lacko (ZŠ Juskova Voľa, 1. roč.) - „Ježkovia“, 3. cena Janka Haňová (ZŠ Lúčna, I.B) - „Noc zvierat“

Kategória: ZŠ 3. - 4. ročník:
1. cena Silvia Šestáková (ZŠ Bernoláková, IV.B) - „Lesná pohoda“, 2. cena Alexandra Surmajová (ZŠ Soľ, III.A) – „Ručiaci jeleň“, 3. cena Miriam Gajdošová (ZŠ Kukučínova, III.roč.) - „Zvedavé medvede“.

Mimoriadna cena za výtvarnú techniku:
Michaela Kižiková (13 r., Centrum voľného času Strážske), Viktor Dávid (ZŠ Soľ, I.B) - „Zajac Dupík“.         

S. Keresteš

 

Poľovníci vyhodnocovali trofeje, aj výtvarné práce

Správy / Ostatné / Poľovníci vyhodnocovali trofeje, aj výtvarné práce

Poľovníci vyhodnocovali trofeje, aj výtvarné práce
Aké sú môžnosti reklamy?

Obvodná poľovnícka komora v spolupráci s Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu v priestoroch Centra voľného času zorganizovala chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí za poľovnícku sezónu 2018/2019.

Hlavnou úlohou prehliadky je poukázať ako sa hospodári so zverou v poľovných revíroch. Trofeje pochádzali z poľovných revírov z okresu Vranov nad Topľou, ktoré obhospodaruje 31 poľovníckych organizácií.

Obvodná hodnotiaca poľovnícka komisia posúdila spolu 548 trofejí raticovej zveri a šeliem. Bodovú medailovú hodnotu získalo 61 trofejí. Najlepšie trofeje: jeleň 213,56 bodov PS - Bobor Remeniny, strelec Rastislav Lukáč, srnec 127,25 bodov PS - Bobor Remeniny strelec Matúš Komenský, diviak 124,75 bodov PS - Ondava, strelec Ján Fedurco, daniel 182,90 bodov strelec Miroslav Jevočin PZ - Hubert Latorica, vlk 38,90 bodov PZ - Topľa Soľ, strelec Slavomír Keresteš, jazvec 23,03 bodov PZ - Kopov Merník strelec Maríán Beňo, líška 24,18 bodov PZ - Dubník Čičava strelec Jozef Vozňák. Chovateľská prehliadka sa tešila veľkému záujmu poľovníckej a nepoľovníckej verejnosti. Návštevníci okrem predložených trofejí, mohli aj tento rok obdivovať výtvarne práce detí z MŠ a ZŠ na tému Les očami detí. Najlepšie práce boli ocenené hodnotnými vecnými cenami.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Lesná zver očami detí“:

Kategória – materské školy:
1. cena Miriam Višňovská (MŠ Okulka), 2. cena Viktória Komárová (MŠ Juh) - „Super strom“, 3. cena Ninka Demčíková (MŠ Sídlisko 1. Mája) - „Strom“.

Kategória: ZŠ 1. - 2. ročník:
1. cena Blanka Čukatová (ZŠ II., II.C) – „V lese sa nám žije veselo“, 2. cena Lukáš Lacko (ZŠ Juskova Voľa, 1. roč.) - „Ježkovia“, 3. cena Janka Haňová (ZŠ Lúčna, I.B) - „Noc zvierat“

Kategória: ZŠ 3. - 4. ročník:
1. cena Silvia Šestáková (ZŠ Bernoláková, IV.B) - „Lesná pohoda“, 2. cena Alexandra Surmajová (ZŠ Soľ, III.A) – „Ručiaci jeleň“, 3. cena Miriam Gajdošová (ZŠ Kukučínova, III.roč.) - „Zvedavé medvede“.

Mimoriadna cena za výtvarnú techniku:
Michaela Kižiková (13 r., Centrum voľného času Strážske), Viktor Dávid (ZŠ Soľ, I.B) - „Zajac Dupík“.         

S. Keresteš

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok