Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Voda z Domaše sa bude vypúšťať podľa zimnej manipulácie

Správy / Ostatné / Voda z Domaše sa bude vypúšťať podľa zimnej manipulácie

 Voda z Domaše sa bude vypúšťať podľa zimnej manipulácie
Aké sú môžnosti reklamy?

Bude počas tohtoročného leta dosť vody v Domaši? Odpoveď na túto otázku hľadá samospráva, štátna správa, vodohospodári, podnikatelia, aj široká verejnosť. Pozitívnym výstupom z pracovného rokovania na pôde Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie je, že vypúšťanie vody z vodnej nádrže bude aj od 1. apríla podľa zimnej manipulácie. To znamená, že hodnota zaručeného odtoku ostáva na úrovni 3,5 m3/s.

Reakciou na súčasný stav bolo pracovné rokovanie na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie. Jeho záverom bolo odporúčanie správcovi vodnej stavby Domaša prehodnotiť manipulačný poriadok s ohľadom na dopady na životné prostredie a kvalitu vôd. „Správca vodnej stavby bude v mesiaci apríl na návrh Okresného úradu Prešov pokračovať v zimnou režime a teda so zníženým odtokom z vodnej stavby so zreteľom na možné dopady na kvalitu vody pod vodnou stavbou vzhľadom na blížiace sa teplejšie obdobie,“ informoval M. Bocák hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.

V prípade Domaše prebieha manipulácia podľa platného manipulačného poriadku, podľa ktorého je od 1. novembra 2018 hodnota zaručeného odtoku upravená na 3,5 m3/s. Ten sa udržiava do 31. marca. Pokiaľ by hladina do tohto termínu, vplyvom topenia snehu, stúpla na kótu 160,5 m. n.m. skôr, zaručený odtok by upravil na 4,9 m3/s. „S vodohospodármi sme našli zhodu v tom, že 3,5 m3/s budú vypúšťať až do konca apríla. Výšku hladiny budeme sledovať a ďalšie stretnutie zvoláme 25. apríla. Pokiaľ by bola situácia vážnejšia, stretli by sme sa opäť aj skôr. V tomto prípade sme závislí na zrážkach. Domaša nie je bazén, ktorý vieme kedykoľvek napustiť, no robíme všetko pre to, aby sa situácia zlepšila,“ reagoval vedúci Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov Miroslav Benko.

Marián Bocák vysvetlil, že vodná stavba Veľká Domaša má stanovený zásobný objem v rozsahu výškových kót 146,20 až 162,00 m n.m. Ako historické minimum uviedol 4. február 2004, kedy bola hladina na úrovni 149,97 m n.m. „Je potrebné zdôrazniť, že až do úrovne minimálnej prevádzkovej hladiny - 146,20 m n.m. je vodná stavba projektovaná na plnenie svojich základných účelov,“ pripomenul Marián Bocák a doplnil, že začiatkom marca bola situácia ešte horšia v roku 1987, 1993, 1996, 2003, 2004 a 2012, či v rokoch 2013 a 2014.

Vodohospodári sa na Domaši riadia aktuálnym znením manipulačného poriadku z roku 2015. Prijatý „manipulák“ vtedy reagoval na štúdiu po zistených zmenách v rámci prevádzky vodnej stavby po extrémne suchých rokoch 2002 - 2003 a následne v ďalšom období. „Naďalej vylučujeme možnosť vyschnutia VS Domaša. Konštrukčne je vodná stavba navrhnutá tak, že tzv. úplné vyschnutie technicky nemôže nastať. Postará sa o to stály objem nádrže o hodnote 17,05 mil. m3,“ zdôraznil M. Bocák.
 

Voda z Domaše sa bude vypúšťať podľa zimnej manipulácie

Správy / Ostatné / Voda z Domaše sa bude vypúšťať podľa zimnej manipulácie

 Voda z Domaše sa bude vypúšťať podľa zimnej manipulácie
Aké sú môžnosti reklamy?

Bude počas tohtoročného leta dosť vody v Domaši? Odpoveď na túto otázku hľadá samospráva, štátna správa, vodohospodári, podnikatelia, aj široká verejnosť. Pozitívnym výstupom z pracovného rokovania na pôde Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie je, že vypúšťanie vody z vodnej nádrže bude aj od 1. apríla podľa zimnej manipulácie. To znamená, že hodnota zaručeného odtoku ostáva na úrovni 3,5 m3/s.

Reakciou na súčasný stav bolo pracovné rokovanie na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie. Jeho záverom bolo odporúčanie správcovi vodnej stavby Domaša prehodnotiť manipulačný poriadok s ohľadom na dopady na životné prostredie a kvalitu vôd. „Správca vodnej stavby bude v mesiaci apríl na návrh Okresného úradu Prešov pokračovať v zimnou režime a teda so zníženým odtokom z vodnej stavby so zreteľom na možné dopady na kvalitu vody pod vodnou stavbou vzhľadom na blížiace sa teplejšie obdobie,“ informoval M. Bocák hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.

V prípade Domaše prebieha manipulácia podľa platného manipulačného poriadku, podľa ktorého je od 1. novembra 2018 hodnota zaručeného odtoku upravená na 3,5 m3/s. Ten sa udržiava do 31. marca. Pokiaľ by hladina do tohto termínu, vplyvom topenia snehu, stúpla na kótu 160,5 m. n.m. skôr, zaručený odtok by upravil na 4,9 m3/s. „S vodohospodármi sme našli zhodu v tom, že 3,5 m3/s budú vypúšťať až do konca apríla. Výšku hladiny budeme sledovať a ďalšie stretnutie zvoláme 25. apríla. Pokiaľ by bola situácia vážnejšia, stretli by sme sa opäť aj skôr. V tomto prípade sme závislí na zrážkach. Domaša nie je bazén, ktorý vieme kedykoľvek napustiť, no robíme všetko pre to, aby sa situácia zlepšila,“ reagoval vedúci Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov Miroslav Benko.

Marián Bocák vysvetlil, že vodná stavba Veľká Domaša má stanovený zásobný objem v rozsahu výškových kót 146,20 až 162,00 m n.m. Ako historické minimum uviedol 4. február 2004, kedy bola hladina na úrovni 149,97 m n.m. „Je potrebné zdôrazniť, že až do úrovne minimálnej prevádzkovej hladiny - 146,20 m n.m. je vodná stavba projektovaná na plnenie svojich základných účelov,“ pripomenul Marián Bocák a doplnil, že začiatkom marca bola situácia ešte horšia v roku 1987, 1993, 1996, 2003, 2004 a 2012, či v rokoch 2013 a 2014.

Vodohospodári sa na Domaši riadia aktuálnym znením manipulačného poriadku z roku 2015. Prijatý „manipulák“ vtedy reagoval na štúdiu po zistených zmenách v rámci prevádzky vodnej stavby po extrémne suchých rokoch 2002 - 2003 a následne v ďalšom období. „Naďalej vylučujeme možnosť vyschnutia VS Domaša. Konštrukčne je vodná stavba navrhnutá tak, že tzv. úplné vyschnutie technicky nemôže nastať. Postará sa o to stály objem nádrže o hodnote 17,05 mil. m3,“ zdôraznil M. Bocák.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok