Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

EMATECH s.r.o. plánuje spustiť stredisko vo Vranove v októbri

Správy / Mesto Vranov / EMATECH s.r.o. plánuje spustiť stredisko vo Vranove v októbri

EMATECH s.r.o. plánuje spustiť stredisko vo Vranove v októbri
Aké sú môžnosti reklamy?

Historicky prvým investorom v priemyselnom parku Ferovo je spoločnosť EMATECH s.r.o. Firma so sídlom v Radošine oznámila začatie výstavby obchodno-servisného strediska vo Vranove nad Topľou.

EMATECH s.r.o. pôsobí na trhu s poľnohospodárskou technikou 27 rokov. Popri predaji viacerých známych európskych značiek ponúka aj komplexný servis. Servisné strediská má, okrem Radošiny, vybudované na východe napr. v Hozelci pri Poprade a Sedliskách. Pre priemyselný park Ferovo sa vo firme rozhodli z dôvodu, že potrebujú rozšíriť servisné portfólio o nové kapacitné a priestorové možnosti. Pozitívnou referenciou pre Vranov nad Topľou bola jeho ideálna geografická poloha. Ako uviedol riaditeľ EMATECH s.r.o. Peter Matejovič, náklady na výstavbu haly predstavujú 480 tis. eur. „Keďže priestory v Sedliskách nám už kapacitne nepostačovali, rozhodli sme sa pre výstavbu vlastnej haly v priemyselnom parku Ferovo. Som pevne presvedčený, že v októbri sa tu opäť stretneme pri slávnostnom otváraní nového strediska. Predaj nami ponúkaných značiek na východnom Slovensku rastie a tým pádom stúpa aj dopyt po servise. Z toho dôvodu budeme mať pre našich zákazníkov obchodný argument, že techniku už dokážeme servisovať vo Vranove nad Topľou, čím sa skráti čas a odbúrajú náklady na prepravu do našich iných servisov,“ uviedol Peter Matejovič.

Okrem piatich zamestnancov zo Sedlísk pribudne vo Vranove nad Topľou minimálne ďalších desať nových pracovných miest, ktoré budú tvoriť servisní technici, obchodní zástupcovia a pracovníci v oblasti dodávok náhradných dielov a logistiky. „Budú to kvalifikované pracovné miesta, preto aj mzdové ohodnotenie bude vyššie, ako je priemer na úrovni niečo cez 1000 eur,“ dodal P. Matejovič.

Stredisko EMATECH-u s.r.o. vo Vranove nad Topľou bude slúžiť aj ako školiace centrum pre zamestnancov spoločnosti  a zároveň pre personál firiem, ktoré si tu poľnohospodársku techniku zakúpia. „Technika ide dopredu a poľnohospodárske stroje nie sú výnimkou. Ak nazriete do traktora, ktorý stojí za nami, uvidíte tam dva veľké displeje a množstvo elektroniky. Na druhej strane, aby sme si udržali vysoký štandard kladieme dôraz aj na vzdelávanie vlastných zamestnancov, či už v našich priestorov alebo chodia na stáže priamo do výrobných závodov,“ vysvetlil P. Matejovič.  

Primátor Ján Ragan: Myslím si, že je to dobrý začiatok

Priemyselný park Ferovo bol skolaudovaný v roku 2009. Napriek tomu, že záujem investovať v ňom prejavilo v minulosti viacero investorov, prvou firmou, ktorá začala s výstavbou, je EMATECH s.r.o. Ako pri tejto príležitosti uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan, otvorený je príchod ďalších investorov (Plasma Energy, Iron Recycling, Majstri zrubov) a priemyselnú halu z príspevku v rámci Akčného plánu plánuje postaviť aj samotné mesto.

Desaťročnú históriu priemyselného parku Ferovo ovplyvnilo, podľa primátora mesta Vranov nad Topľou Jána Ragana, viacero faktorov. Tým najzásadnejším bola z jeho pohľadu ekonomická kríza a momentálne vidí problém v nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Napriek tomu je víziou radnice získať nielen menšie firmy po vzore EMATECH-u s.r.o., ale aj väčších investorov. „Hoci sme sa v priebehu uplynulých desiatich rokov snažili uchádzať najmä o väčších investorov, nebol to jednoduchý proces. Stále však rokujeme so SARIO-om, aj Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou o prípadných väčších investíciách s vyšším počtom pracovných miest,“ uviedol Ján Ragan.
EMATECH s.r.o. plánuje vo Vranove nad Topľou zamestnať do 20 ľudí. Pridanou hodnotou by mali byť, ako to prisľúbil riaditeľ spoločnosti Peter Matejovič, mzdy nad tisíceurovým priemerom. „Napriek tomu, že ide o nižší počet pracovných miest, myslím si, že je to dobrý začiatok. Našou predstavou je, že v priestore, kde bude mať halu EMATECH, by sme umiestnili menších investorov a pri vstupe do priemyselného parku tých väčších, o ktorých máme, samozrejme, stále záujem,“ vysvetlil J. Ragan.

Hoci správa o prvom investorovi je pozitívna, stále ostáva doriešiť otázku nevysporiadaných pozemkov a distribúciu zemného plynu priamo v areáli priemyselného parku. „Pre výstavbu EMATECH-u sú všetky siete zabezpečené. Určitý problém je, čo sa týka plynu, ale verím, že sa to v priebehu roka dorieši,“ dodal J. Ragan.

 

EMATECH s.r.o. plánuje spustiť stredisko vo Vranove v októbri

Správy / Mesto Vranov / EMATECH s.r.o. plánuje spustiť stredisko vo Vranove v októbri

EMATECH s.r.o. plánuje spustiť stredisko vo Vranove v októbri
Aké sú môžnosti reklamy?

Historicky prvým investorom v priemyselnom parku Ferovo je spoločnosť EMATECH s.r.o. Firma so sídlom v Radošine oznámila začatie výstavby obchodno-servisného strediska vo Vranove nad Topľou.

EMATECH s.r.o. pôsobí na trhu s poľnohospodárskou technikou 27 rokov. Popri predaji viacerých známych európskych značiek ponúka aj komplexný servis. Servisné strediská má, okrem Radošiny, vybudované na východe napr. v Hozelci pri Poprade a Sedliskách. Pre priemyselný park Ferovo sa vo firme rozhodli z dôvodu, že potrebujú rozšíriť servisné portfólio o nové kapacitné a priestorové možnosti. Pozitívnou referenciou pre Vranov nad Topľou bola jeho ideálna geografická poloha. Ako uviedol riaditeľ EMATECH s.r.o. Peter Matejovič, náklady na výstavbu haly predstavujú 480 tis. eur. „Keďže priestory v Sedliskách nám už kapacitne nepostačovali, rozhodli sme sa pre výstavbu vlastnej haly v priemyselnom parku Ferovo. Som pevne presvedčený, že v októbri sa tu opäť stretneme pri slávnostnom otváraní nového strediska. Predaj nami ponúkaných značiek na východnom Slovensku rastie a tým pádom stúpa aj dopyt po servise. Z toho dôvodu budeme mať pre našich zákazníkov obchodný argument, že techniku už dokážeme servisovať vo Vranove nad Topľou, čím sa skráti čas a odbúrajú náklady na prepravu do našich iných servisov,“ uviedol Peter Matejovič.

Okrem piatich zamestnancov zo Sedlísk pribudne vo Vranove nad Topľou minimálne ďalších desať nových pracovných miest, ktoré budú tvoriť servisní technici, obchodní zástupcovia a pracovníci v oblasti dodávok náhradných dielov a logistiky. „Budú to kvalifikované pracovné miesta, preto aj mzdové ohodnotenie bude vyššie, ako je priemer na úrovni niečo cez 1000 eur,“ dodal P. Matejovič.

Stredisko EMATECH-u s.r.o. vo Vranove nad Topľou bude slúžiť aj ako školiace centrum pre zamestnancov spoločnosti  a zároveň pre personál firiem, ktoré si tu poľnohospodársku techniku zakúpia. „Technika ide dopredu a poľnohospodárske stroje nie sú výnimkou. Ak nazriete do traktora, ktorý stojí za nami, uvidíte tam dva veľké displeje a množstvo elektroniky. Na druhej strane, aby sme si udržali vysoký štandard kladieme dôraz aj na vzdelávanie vlastných zamestnancov, či už v našich priestorov alebo chodia na stáže priamo do výrobných závodov,“ vysvetlil P. Matejovič.  

Primátor Ján Ragan: Myslím si, že je to dobrý začiatok

Priemyselný park Ferovo bol skolaudovaný v roku 2009. Napriek tomu, že záujem investovať v ňom prejavilo v minulosti viacero investorov, prvou firmou, ktorá začala s výstavbou, je EMATECH s.r.o. Ako pri tejto príležitosti uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan, otvorený je príchod ďalších investorov (Plasma Energy, Iron Recycling, Majstri zrubov) a priemyselnú halu z príspevku v rámci Akčného plánu plánuje postaviť aj samotné mesto.

Desaťročnú históriu priemyselného parku Ferovo ovplyvnilo, podľa primátora mesta Vranov nad Topľou Jána Ragana, viacero faktorov. Tým najzásadnejším bola z jeho pohľadu ekonomická kríza a momentálne vidí problém v nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Napriek tomu je víziou radnice získať nielen menšie firmy po vzore EMATECH-u s.r.o., ale aj väčších investorov. „Hoci sme sa v priebehu uplynulých desiatich rokov snažili uchádzať najmä o väčších investorov, nebol to jednoduchý proces. Stále však rokujeme so SARIO-om, aj Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou o prípadných väčších investíciách s vyšším počtom pracovných miest,“ uviedol Ján Ragan.
EMATECH s.r.o. plánuje vo Vranove nad Topľou zamestnať do 20 ľudí. Pridanou hodnotou by mali byť, ako to prisľúbil riaditeľ spoločnosti Peter Matejovič, mzdy nad tisíceurovým priemerom. „Napriek tomu, že ide o nižší počet pracovných miest, myslím si, že je to dobrý začiatok. Našou predstavou je, že v priestore, kde bude mať halu EMATECH, by sme umiestnili menších investorov a pri vstupe do priemyselného parku tých väčších, o ktorých máme, samozrejme, stále záujem,“ vysvetlil J. Ragan.

Hoci správa o prvom investorovi je pozitívna, stále ostáva doriešiť otázku nevysporiadaných pozemkov a distribúciu zemného plynu priamo v areáli priemyselného parku. „Pre výstavbu EMATECH-u sú všetky siete zabezpečené. Určitý problém je, čo sa týka plynu, ale verím, že sa to v priebehu roka dorieši,“ dodal J. Ragan.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok