Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Chcete sa stať policajným kadetom? Máte skvelú príležitosť

Správy / Obce / Chcete sa stať policajným kadetom? Máte skvelú príležitosť

Chcete sa stať policajným kadetom? Máte skvelú príležitosť
Aké sú môžnosti reklamy?

Chcete sa stať policajným kadetom? Policajný zbor Slovenskej republiky dáva túto možnosť študentom všetkých maturitných ročníkov stredných odborných škôl a gymnázií aj v okrese Vranov nad Topľou.

Štátna služba kadeta je určená na získanie základného policajného vzdelania, pričom po úspešnom ukončení štúdia sa z kadeta stane plnohodnotný príslušník Policajného zboru.

Ako vysvetlil riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou Ľuboš Mičkanin, ide o nový druh štátnej služby určenej pre záujemcov vo veku od 18 do 20 rokov, kedy policajt bude kadetom počas štúdia na strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku alebo v Košiciach v trvaní 12 mesiacov. Po jeho úspešnom ukončení a zložení služobnej prísahy bude zaradený do výkonu služby priamo na policajnom útvare.

Kadetom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby. Zároveň musí byť bezúhonný, spoľahlivý a ovládať štátny jazyk. Podmienkou je stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Ku dňu prijatia do štátnej služby nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia, ani inak zárobkovo činný. „Kadetovi za túto službu patrí služobný plat vo výške minimálnej mzdy, ktorá je za rok 2019 určená vo výške 520,- €. Navyše kadet má nárok na 6 týždňov dovolenky. Ďalej počas štúdia, ktoré je bezodplatné, bude kadetovi poskytnuté bezplatné ubytovanie a stravovanie. Kadet dostane rovnakú výstroj ako príslušník Policajného zboru vo výkone a vlastnú uniformu s označením kadet. Za účelom zatraktívnenia tejto novej štátnej služby pripravuje Policajný zbor Slovenskej republiky aj vlastnú autoškolu, v ktorej kadet bude môcť získať oprávnenie na vedenie motorového vozidla,“ predstavil benefity tejto novej štátnej služby riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou Ľuboš Mičkanin.

Po úspešnom ukončení štúdia zloží kadet prísahu a stane sa riadnym príslušníkom Policajné­ho zboru. Vymenovaný bude do hodnosti strážmajster. Ako príslušník PZ bude následne zaradený do základných policajných útvarov, ako sú Obvodné oddelenia Policajného zboru, dopravná hliadka, pohotovostná motorizovaná jednotka alebo hraničná polícia. Nástupný služobný plat sa bude pohybovať vo výške okolo 1 022,- € brutto. „Ak vás táto ponuka zaujala, napíšte žiadosť o prijatie do služobného pomeru, ku ktorému pripojíte aj svoj životopis a spolu so žiadosťou zašlite na adresu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou, ul. Nemocničná 578/4, 093 02 Vranov nad Topľou,“ uviedol Ľ. Mičkanin.

Za účelom propagácie tejto novej formy štátnej služby medzi maturantmi bude Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou v mesiacoch apríl, máj a jún 2019 organizovať pre stredné odborné školy a gymnázia sídliace v našom okrese prezentácie spojené s ukážkami policajných činností, kde budú prezentované všetky podrobnosti prijatia do tejto štátnej služby.
 

Chcete sa stať policajným kadetom? Máte skvelú príležitosť

Správy / Obce / Chcete sa stať policajným kadetom? Máte skvelú príležitosť

Chcete sa stať policajným kadetom? Máte skvelú príležitosť
Aké sú môžnosti reklamy?

Chcete sa stať policajným kadetom? Policajný zbor Slovenskej republiky dáva túto možnosť študentom všetkých maturitných ročníkov stredných odborných škôl a gymnázií aj v okrese Vranov nad Topľou.

Štátna služba kadeta je určená na získanie základného policajného vzdelania, pričom po úspešnom ukončení štúdia sa z kadeta stane plnohodnotný príslušník Policajného zboru.

Ako vysvetlil riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou Ľuboš Mičkanin, ide o nový druh štátnej služby určenej pre záujemcov vo veku od 18 do 20 rokov, kedy policajt bude kadetom počas štúdia na strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku alebo v Košiciach v trvaní 12 mesiacov. Po jeho úspešnom ukončení a zložení služobnej prísahy bude zaradený do výkonu služby priamo na policajnom útvare.

Kadetom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby. Zároveň musí byť bezúhonný, spoľahlivý a ovládať štátny jazyk. Podmienkou je stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Ku dňu prijatia do štátnej služby nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia, ani inak zárobkovo činný. „Kadetovi za túto službu patrí služobný plat vo výške minimálnej mzdy, ktorá je za rok 2019 určená vo výške 520,- €. Navyše kadet má nárok na 6 týždňov dovolenky. Ďalej počas štúdia, ktoré je bezodplatné, bude kadetovi poskytnuté bezplatné ubytovanie a stravovanie. Kadet dostane rovnakú výstroj ako príslušník Policajného zboru vo výkone a vlastnú uniformu s označením kadet. Za účelom zatraktívnenia tejto novej štátnej služby pripravuje Policajný zbor Slovenskej republiky aj vlastnú autoškolu, v ktorej kadet bude môcť získať oprávnenie na vedenie motorového vozidla,“ predstavil benefity tejto novej štátnej služby riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou Ľuboš Mičkanin.

Po úspešnom ukončení štúdia zloží kadet prísahu a stane sa riadnym príslušníkom Policajné­ho zboru. Vymenovaný bude do hodnosti strážmajster. Ako príslušník PZ bude následne zaradený do základných policajných útvarov, ako sú Obvodné oddelenia Policajného zboru, dopravná hliadka, pohotovostná motorizovaná jednotka alebo hraničná polícia. Nástupný služobný plat sa bude pohybovať vo výške okolo 1 022,- € brutto. „Ak vás táto ponuka zaujala, napíšte žiadosť o prijatie do služobného pomeru, ku ktorému pripojíte aj svoj životopis a spolu so žiadosťou zašlite na adresu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou, ul. Nemocničná 578/4, 093 02 Vranov nad Topľou,“ uviedol Ľ. Mičkanin.

Za účelom propagácie tejto novej formy štátnej služby medzi maturantmi bude Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou v mesiacoch apríl, máj a jún 2019 organizovať pre stredné odborné školy a gymnázia sídliace v našom okrese prezentácie spojené s ukážkami policajných činností, kde budú prezentované všetky podrobnosti prijatia do tejto štátnej služby.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok