Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Kto pripravil Vranovčanov o exkluzívnu cenu tepla?

Správy / Mesto Vranov / Kto pripravil Vranovčanov o exkluzívnu cenu tepla?

Kto pripravil Vranovčanov o exkluzívnu cenu tepla?
Aké sú môžnosti reklamy?

Vedenie mesta Vranov nad Topľou a poslancov mestského zastupiteľstva čaká rokovanie so spoločnosťou Team ENERGO SK, s.r.o. o budúcnosti tepelného hospodárstva. V tomto kontexte zaujalo vyhlásenie Skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING v informačnom periodiku – podnikových novinách Bukozácky spravodaj, v ktorom konštatuje, že dôvodom, prečo Vranovčania nemajú lacnejšie teplo, bol nezáujem vranovskej radnice.

Keď Bukóza Energo a.s. začala v roku 2010 prevádzkovať tepelné hospodárstvo vo Vranove nad Topľou, bolo to na základe zmluvného záväzku garancie bezkonkurenčnej ceny tepla. Know-how spočívalo v tom, že v Hencovciach dlhodobo produkujú ročne viac ako 3 mil. GJ tepla v priemernej a stabilnej cene 7 eur/GJ z odpadovej biomasy pri spracovaní dreva na výrobu celulózy a uhlia pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla. „V meste sme potrebovali vyrobiť 100 000 GJ tepla v priemernej cene 24 eur/GJ, pretože sme potrebovali spáliť viac ako 2,5 mil. m3 plynu na plynových kotloch,“ píše sa v Bukozáckom spravodaji.

Ponuka pre Vranov nad Topľou znela jasne – lacné odpadové a nepotrebné teplo v balíku s partnerskou spoluprácou pri výstavbe horúcovodu, ktorý bude majetkom mesta. Na otázku, kto zlyhal pri jeho (ne)budovaní, majú v Bukóze jasnú odpoveď – mesto Vranov nad Topľou. „Ponuka partnerskej spolupráce na stavbu horúcovodu nebola pre mesto priorita a ponuka nebola akceptovaná. Naopak Bukóza sa stala terčom neustálej kritiky, či mediálnej kampane, najmä v predvolebných obdobiach, a ohovárania hraničiaceho s poškodzovaním dobrého mena našej spoločnosti,“ konštatuje sa Spravodaji.

SÚVISIACE ČLÁNKY:
Poslanci žiadajú vyhodnotenie zmluvného vzťahu s Bukózou Energo a.s.
Jozef Mihalčin: Pôvodná zmluva je zdegradovaná

Mesto Vranov nad Topľou s konštatovaním, že projekt padol na nezáujme samosprávy, nesúhlasí. Naopak, tvrdí, že radnica mala záujem o výstavbu horúcovodu počas celého trvania nájomného vzťahu so spoločnosťou Bukóza Energo a.s. Ako uviedla hovorkyňa Eva Fedorňáková, dôkazom toho je ustanovenie komisie primátorom Jánom Raganom, ktorej hlavným cieľom bolo pokračovať v stavebnom konaní, ktoré bolo začaté v roku 1987, a to vydaným stavebným povolením. „Následne sa malo pokračovať so samotnou výstavbou, a to pomocou finančných prostriedkov získaných z fondov EÚ a majetko-právnym vysporiadaním pozemkov, cez ktoré mal viesť tento rozvod. Členmi komisie boli zástupcovia MsÚ, zástupcovia spoločnosti Bukóza Energo, a.s. a poslanci MsZ. V rámci stanovených úloh komisiou malo mesto zabezpečiť vydanie predĺženia stavebného povolenia. Toto predĺženie povolenia zabezpečilo,“ uviedla Eva Fedorňáková.

Hoci projekt horúcovodu sa nikdy nezrealizoval a mesto vo svojom stanovisku tvrdí, že svoju časť si splnilo, predsa len došlo k exkluzívnej úprave pôvodných zmluvných podmienok, z ktorých je najzásadnejšou fakt, kedy sa dodatkom zrušila garantovaná cena tepla z verejnej súťaže a jej výška je dnes schvaľovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. „Pôvodnú zmluvu ste zdegradovali tak, že z nej dnes nič neplatí. Dodatkami ste totiž zlikvidovali poistku, kedy mesto mohlo mať na cenu tepla vplyv,“ pripomenul nedávno na rokovaní mestského zastupiteľstva konateľ spoločnosti BYTERM Vranov n. T. s.r.o. Jozef Mihalčin, ktorý vyčítal aj zníženie výšky nájmu z „9 000 000 korún na 6 000 000 korún“.

V Bukozáckom spravodaji sa ďalej konštatuje, že Bukóza Energo a.s. zhodnotila majetok mesta o viac ako 1 mil. eur a na nájomnom zaplatila do mestskej kasy cca 2 mil. eur. „Neoprávnenosť kritiky potvrdzujú fakty. My sme dokázali od 1. 1. 2010 na viac ako 30-ročnej zastaranej technológii zabezpečiť stabilné a bezpečné dodávky tepla, bez zásadných prerušení a obmedzení v zmysle štandardov kvality bez porušení zákonov a pokút v cenách najnižších z okolitých miest,“ konštatuje sa v Bukozáckom spravodaji.

Napriek tomu poslanci v apríli minulého roka po kontrole kotolní konštatovali, že ich stav vzbudzuje obavy a smerom do budúcnosti bude modernizácia sústavy tepelného hospodárstva, vrátane nehnuteľností nevyhnutná. Na nevyužitú príležitosť rekonštruovať tepelné rozvody prostredníctvom eurofondovej výzvy určenej pre dodávateľov tepla upozornil v rámci predvolebnej kampane kandidát na primátora Pavol Molčan, ktorý v tomto smere ako príklad uviedol Bardejov. „Výzva bola, ale bola iba pre výrobcov tepla a mesto nie je výrobcom tepla. Uchádzať sa teda mohla iba Bukóza. Avizovali sme to, rokovali sme, ale Bukóza nemala záujem, Takže, ehm, nedalo sa,“ hodil žoviálne rukavicu na stranu Bukózy Energo a.s. počas predvolebnej diskusie s kandidátmi na primátora Ján Ragan. Pre korektnosť dodáme, že z Bukózy Energo a.s. nám odpísali, že o NFP nepožiadali, lebo mali spracovanú vlastnú Koncepciu rozvoja tepelného hospodárstva, ktorá rieši návrh komplexnej rekonštrukcie sekundárnych rozvodov a zdrojov tepla, ako aj výstavbu primárnych rozvodov v niekoľkých alternatívach.

Ako je známe, tepelné hospodárstvo vo Vranove nad Topľou prevzala k 30. januáru 2019 spoločnosť Team ENERGO SK, s.r.o. Vranovskí poslanci sa informatívnou správou o prechode práv a povinností zo Zmluvy o nájme nehnuteľností a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí z nájomcu Bukóza Energo, a.s. na Team ENERGO SK s.r.o. zaoberali na marcovom rokovaní. Odpovede na viaceré otázky, ktoré vzniesli, by mala dať právna analýza prevodu nájomnej zmluvy, ako aj pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti Team ENERGO SK s.r.o. „Náš nový partner avizuje, že je ochotný investovať a modernizovať tepelné hospodárstvo. S konateľom Team ENERGO SK s.r.o. pripravíme rokovanie, kde budú môcť klásť otázky a diskutovať aj poslanci. Ak to bude potrebné, môžeme sa baviť o ďalšom dodatku alebo možno padnú návrhy, ako dnes, na vypovedanie zmluvy. Nechcem však nič predbiehať. Určite však k tomu pristúpime zodpovedne,“ reagoval J. Ragan.

 

Kto pripravil Vranovčanov o exkluzívnu cenu tepla?

Správy / Mesto Vranov / Kto pripravil Vranovčanov o exkluzívnu cenu tepla?

Kto pripravil Vranovčanov o exkluzívnu cenu tepla?
Aké sú môžnosti reklamy?

Vedenie mesta Vranov nad Topľou a poslancov mestského zastupiteľstva čaká rokovanie so spoločnosťou Team ENERGO SK, s.r.o. o budúcnosti tepelného hospodárstva. V tomto kontexte zaujalo vyhlásenie Skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING v informačnom periodiku – podnikových novinách Bukozácky spravodaj, v ktorom konštatuje, že dôvodom, prečo Vranovčania nemajú lacnejšie teplo, bol nezáujem vranovskej radnice.

Keď Bukóza Energo a.s. začala v roku 2010 prevádzkovať tepelné hospodárstvo vo Vranove nad Topľou, bolo to na základe zmluvného záväzku garancie bezkonkurenčnej ceny tepla. Know-how spočívalo v tom, že v Hencovciach dlhodobo produkujú ročne viac ako 3 mil. GJ tepla v priemernej a stabilnej cene 7 eur/GJ z odpadovej biomasy pri spracovaní dreva na výrobu celulózy a uhlia pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla. „V meste sme potrebovali vyrobiť 100 000 GJ tepla v priemernej cene 24 eur/GJ, pretože sme potrebovali spáliť viac ako 2,5 mil. m3 plynu na plynových kotloch,“ píše sa v Bukozáckom spravodaji.

Ponuka pre Vranov nad Topľou znela jasne – lacné odpadové a nepotrebné teplo v balíku s partnerskou spoluprácou pri výstavbe horúcovodu, ktorý bude majetkom mesta. Na otázku, kto zlyhal pri jeho (ne)budovaní, majú v Bukóze jasnú odpoveď – mesto Vranov nad Topľou. „Ponuka partnerskej spolupráce na stavbu horúcovodu nebola pre mesto priorita a ponuka nebola akceptovaná. Naopak Bukóza sa stala terčom neustálej kritiky, či mediálnej kampane, najmä v predvolebných obdobiach, a ohovárania hraničiaceho s poškodzovaním dobrého mena našej spoločnosti,“ konštatuje sa Spravodaji.

SÚVISIACE ČLÁNKY:
Poslanci žiadajú vyhodnotenie zmluvného vzťahu s Bukózou Energo a.s.
Jozef Mihalčin: Pôvodná zmluva je zdegradovaná

Mesto Vranov nad Topľou s konštatovaním, že projekt padol na nezáujme samosprávy, nesúhlasí. Naopak, tvrdí, že radnica mala záujem o výstavbu horúcovodu počas celého trvania nájomného vzťahu so spoločnosťou Bukóza Energo a.s. Ako uviedla hovorkyňa Eva Fedorňáková, dôkazom toho je ustanovenie komisie primátorom Jánom Raganom, ktorej hlavným cieľom bolo pokračovať v stavebnom konaní, ktoré bolo začaté v roku 1987, a to vydaným stavebným povolením. „Následne sa malo pokračovať so samotnou výstavbou, a to pomocou finančných prostriedkov získaných z fondov EÚ a majetko-právnym vysporiadaním pozemkov, cez ktoré mal viesť tento rozvod. Členmi komisie boli zástupcovia MsÚ, zástupcovia spoločnosti Bukóza Energo, a.s. a poslanci MsZ. V rámci stanovených úloh komisiou malo mesto zabezpečiť vydanie predĺženia stavebného povolenia. Toto predĺženie povolenia zabezpečilo,“ uviedla Eva Fedorňáková.

Hoci projekt horúcovodu sa nikdy nezrealizoval a mesto vo svojom stanovisku tvrdí, že svoju časť si splnilo, predsa len došlo k exkluzívnej úprave pôvodných zmluvných podmienok, z ktorých je najzásadnejšou fakt, kedy sa dodatkom zrušila garantovaná cena tepla z verejnej súťaže a jej výška je dnes schvaľovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. „Pôvodnú zmluvu ste zdegradovali tak, že z nej dnes nič neplatí. Dodatkami ste totiž zlikvidovali poistku, kedy mesto mohlo mať na cenu tepla vplyv,“ pripomenul nedávno na rokovaní mestského zastupiteľstva konateľ spoločnosti BYTERM Vranov n. T. s.r.o. Jozef Mihalčin, ktorý vyčítal aj zníženie výšky nájmu z „9 000 000 korún na 6 000 000 korún“.

V Bukozáckom spravodaji sa ďalej konštatuje, že Bukóza Energo a.s. zhodnotila majetok mesta o viac ako 1 mil. eur a na nájomnom zaplatila do mestskej kasy cca 2 mil. eur. „Neoprávnenosť kritiky potvrdzujú fakty. My sme dokázali od 1. 1. 2010 na viac ako 30-ročnej zastaranej technológii zabezpečiť stabilné a bezpečné dodávky tepla, bez zásadných prerušení a obmedzení v zmysle štandardov kvality bez porušení zákonov a pokút v cenách najnižších z okolitých miest,“ konštatuje sa v Bukozáckom spravodaji.

Napriek tomu poslanci v apríli minulého roka po kontrole kotolní konštatovali, že ich stav vzbudzuje obavy a smerom do budúcnosti bude modernizácia sústavy tepelného hospodárstva, vrátane nehnuteľností nevyhnutná. Na nevyužitú príležitosť rekonštruovať tepelné rozvody prostredníctvom eurofondovej výzvy určenej pre dodávateľov tepla upozornil v rámci predvolebnej kampane kandidát na primátora Pavol Molčan, ktorý v tomto smere ako príklad uviedol Bardejov. „Výzva bola, ale bola iba pre výrobcov tepla a mesto nie je výrobcom tepla. Uchádzať sa teda mohla iba Bukóza. Avizovali sme to, rokovali sme, ale Bukóza nemala záujem, Takže, ehm, nedalo sa,“ hodil žoviálne rukavicu na stranu Bukózy Energo a.s. počas predvolebnej diskusie s kandidátmi na primátora Ján Ragan. Pre korektnosť dodáme, že z Bukózy Energo a.s. nám odpísali, že o NFP nepožiadali, lebo mali spracovanú vlastnú Koncepciu rozvoja tepelného hospodárstva, ktorá rieši návrh komplexnej rekonštrukcie sekundárnych rozvodov a zdrojov tepla, ako aj výstavbu primárnych rozvodov v niekoľkých alternatívach.

Ako je známe, tepelné hospodárstvo vo Vranove nad Topľou prevzala k 30. januáru 2019 spoločnosť Team ENERGO SK, s.r.o. Vranovskí poslanci sa informatívnou správou o prechode práv a povinností zo Zmluvy o nájme nehnuteľností a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí z nájomcu Bukóza Energo, a.s. na Team ENERGO SK s.r.o. zaoberali na marcovom rokovaní. Odpovede na viaceré otázky, ktoré vzniesli, by mala dať právna analýza prevodu nájomnej zmluvy, ako aj pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti Team ENERGO SK s.r.o. „Náš nový partner avizuje, že je ochotný investovať a modernizovať tepelné hospodárstvo. S konateľom Team ENERGO SK s.r.o. pripravíme rokovanie, kde budú môcť klásť otázky a diskutovať aj poslanci. Ak to bude potrebné, môžeme sa baviť o ďalšom dodatku alebo možno padnú návrhy, ako dnes, na vypovedanie zmluvy. Nechcem však nič predbiehať. Určite však k tomu pristúpime zodpovedne,“ reagoval J. Ragan.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok