Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

PSK odporúča využiť trať Vranov – Trebišov ako turistickú atrakciu

Správy / Ostatné / PSK odporúča využiť trať Vranov – Trebišov ako turistickú atrakciu

PSK odporúča využiť trať Vranov – Trebišov ako turistickú atrakciu
Aké sú môžnosti reklamy?

Petičný výbor, ktorý sa angažuje za obnovenie osobnej vlakovej dopravy na trati Vranov nad Topľou – Trebišov, požiadal v tejto súvislosti Prešovský samosprávny kraj o zorganizovanie pracovného stretnutia. PSK navrhol využitie opustených železničných tratí na organizovanie letných historických turistických vlakov.

Osobná železničná doprava bola medzi Vranovom nad Topľou a Trebišovom zrušená vo februári 2003. Ako sa uvádza v stanovisku Prešovského samosprávneho kraja, dôvodom bol najmä príliš nízky dopyt verejnosti, či najnižšia rýchlosť zo všetkých druhov dopravy, ako aj neatraktívne polohy zastávok. „Autobusová doprava dokáže zabezpečiť dopravné spojenie rýchlejšie, a to pri výrazne vyššom počte zastávok, situovaných vo výrazne vhodnejších polohách z pohľadu osídlenia, škôl, či pracovísk. Odbor dopravy PSK nemá informáciu o tom, aby sa za posledné roky na ktoromkoľvek z týchto faktov čokoľvek zmenilo,“ konštatuje poverený vedením Odboru dopravy PSK Alexander Galajda.

SÚVISIACI ČLÁNOK:
Vráti si osobná vlaková doprava na trať Vranov - Trebišov?

Zároveň vysvetlil, že PSK nechal v záujme odborného a koncepčného riešenia problematiky verejnej osobnej dopravy vypracovať plán udržateľnej mobility. Tento strategický dokument by mal byť vyhotovený v septembri 2019. „Pre PSK je najpodstatnejšie to, že samosprávny kraj nemá v zmysle zákona absolútne žiadne kompetencie v oblasti železničnej dopravy. Naša krajská samospráva zabezpečuje a dotuje vo verejnom záujem autobusovú dopravu. Preto nie je vhodné, aby sa na pôde Úradu PSK konalo stretnutie podobného charakteru,“ reagoval A. Galajda.

Z pohľadu samosprávneho kraja vidí skôr príležitosť vo využívaní opustených železničných tratí v podobe turistickej atrakcie. Ako príklad ponúkol trať ŽSR 187 Spišské Vlachy – Spišské Podhradie, kde sú z miestnej iniciatívy prevádzkované pravidelné letné historické turistické vlaky. „Tento spôsob oživenia technického dedičstva sa veľmi osvedčil a teší sa výraznému záujmu verejnosti, čo v podobe rozvoja cestovného ruchu v konečnom dôsledku pomáha lokálnej ekonomike viac, než prípadná štandardná pravidelná vlaková doprava. Toto riešenie nájde primeranú podporu aj zo strany PSK,“ dodal A. Galajda.

Petičný výbor na odpoveď PSK zareagoval „Otvoreným listom predsedovi a vedúcemu odboru dopravy Prešovského samosprávneho kraja“, v ktorom poukazuje napr. na fakt, že petíciu podpísalo zatiaľ 4 000 ľudí. Zároveň jeho členovia argumentujú tým, že v minulosti nebolo nutné zrušiť všetky vlakové spojenia, ale len tie nerentabilné, ktoré sa kapacitne dostatočne nevyužívali. „Niektoré vlaky boli v určitých úsekoch trate využité aj na 110%, o čom svedčia sčítacie lístky z posledného sčítania cestujúcich pred zastavením osobnej dopravy. Za týchto okolností by osobná doprava nebola stratová viac, ako na ostatných neregionálnych tratiach alebo tratiach regionálnych, kde bola osobná doprava ponechaná alebo už obnovená,“ uvádza sa v otvorenom liste, v ktorom členovia petičného výboru nesúhlasia ani s tvrdením o nevyhovujúcej polohe zastávok a staníc.

Zásadným argumentom petičného výboru ostávajú benefity, ktoré ponúka ZSSK Slovensko – bezplatná preprava pre študentov a dôchodcov, či 50%-tná zľava pre pracujúcich. Rovnako prízvukujú, že vlaková doprava je efektívnejšia, komfortnejšia, rovnako rýchla, ako autobusová, a najmä dokáže odľahčiť dopravu na cestách. „Sme za obnovenie aspoň štyroch párov vlakov, ktoré by odviezli cestujúcich do práce a z práce a študentov do a zo základných a stredných škôl. Myslíme si, že táto myšlienka má veľa pozitív a zaslúžila by si podporu,“ píše sa v otvorenom liste predsedovi PSK Milanovi Majerskému a poverenému vedením Odboru dopravy PSK Alexandrovi Galajdovi.

 

PSK odporúča využiť trať Vranov – Trebišov ako turistickú atrakciu

Správy / Ostatné / PSK odporúča využiť trať Vranov – Trebišov ako turistickú atrakciu

PSK odporúča využiť trať Vranov – Trebišov ako turistickú atrakciu
Aké sú môžnosti reklamy?

Petičný výbor, ktorý sa angažuje za obnovenie osobnej vlakovej dopravy na trati Vranov nad Topľou – Trebišov, požiadal v tejto súvislosti Prešovský samosprávny kraj o zorganizovanie pracovného stretnutia. PSK navrhol využitie opustených železničných tratí na organizovanie letných historických turistických vlakov.

Osobná železničná doprava bola medzi Vranovom nad Topľou a Trebišovom zrušená vo februári 2003. Ako sa uvádza v stanovisku Prešovského samosprávneho kraja, dôvodom bol najmä príliš nízky dopyt verejnosti, či najnižšia rýchlosť zo všetkých druhov dopravy, ako aj neatraktívne polohy zastávok. „Autobusová doprava dokáže zabezpečiť dopravné spojenie rýchlejšie, a to pri výrazne vyššom počte zastávok, situovaných vo výrazne vhodnejších polohách z pohľadu osídlenia, škôl, či pracovísk. Odbor dopravy PSK nemá informáciu o tom, aby sa za posledné roky na ktoromkoľvek z týchto faktov čokoľvek zmenilo,“ konštatuje poverený vedením Odboru dopravy PSK Alexander Galajda.

SÚVISIACI ČLÁNOK:
Vráti si osobná vlaková doprava na trať Vranov - Trebišov?

Zároveň vysvetlil, že PSK nechal v záujme odborného a koncepčného riešenia problematiky verejnej osobnej dopravy vypracovať plán udržateľnej mobility. Tento strategický dokument by mal byť vyhotovený v septembri 2019. „Pre PSK je najpodstatnejšie to, že samosprávny kraj nemá v zmysle zákona absolútne žiadne kompetencie v oblasti železničnej dopravy. Naša krajská samospráva zabezpečuje a dotuje vo verejnom záujem autobusovú dopravu. Preto nie je vhodné, aby sa na pôde Úradu PSK konalo stretnutie podobného charakteru,“ reagoval A. Galajda.

Z pohľadu samosprávneho kraja vidí skôr príležitosť vo využívaní opustených železničných tratí v podobe turistickej atrakcie. Ako príklad ponúkol trať ŽSR 187 Spišské Vlachy – Spišské Podhradie, kde sú z miestnej iniciatívy prevádzkované pravidelné letné historické turistické vlaky. „Tento spôsob oživenia technického dedičstva sa veľmi osvedčil a teší sa výraznému záujmu verejnosti, čo v podobe rozvoja cestovného ruchu v konečnom dôsledku pomáha lokálnej ekonomike viac, než prípadná štandardná pravidelná vlaková doprava. Toto riešenie nájde primeranú podporu aj zo strany PSK,“ dodal A. Galajda.

Petičný výbor na odpoveď PSK zareagoval „Otvoreným listom predsedovi a vedúcemu odboru dopravy Prešovského samosprávneho kraja“, v ktorom poukazuje napr. na fakt, že petíciu podpísalo zatiaľ 4 000 ľudí. Zároveň jeho členovia argumentujú tým, že v minulosti nebolo nutné zrušiť všetky vlakové spojenia, ale len tie nerentabilné, ktoré sa kapacitne dostatočne nevyužívali. „Niektoré vlaky boli v určitých úsekoch trate využité aj na 110%, o čom svedčia sčítacie lístky z posledného sčítania cestujúcich pred zastavením osobnej dopravy. Za týchto okolností by osobná doprava nebola stratová viac, ako na ostatných neregionálnych tratiach alebo tratiach regionálnych, kde bola osobná doprava ponechaná alebo už obnovená,“ uvádza sa v otvorenom liste, v ktorom členovia petičného výboru nesúhlasia ani s tvrdením o nevyhovujúcej polohe zastávok a staníc.

Zásadným argumentom petičného výboru ostávajú benefity, ktoré ponúka ZSSK Slovensko – bezplatná preprava pre študentov a dôchodcov, či 50%-tná zľava pre pracujúcich. Rovnako prízvukujú, že vlaková doprava je efektívnejšia, komfortnejšia, rovnako rýchla, ako autobusová, a najmä dokáže odľahčiť dopravu na cestách. „Sme za obnovenie aspoň štyroch párov vlakov, ktoré by odviezli cestujúcich do práce a z práce a študentov do a zo základných a stredných škôl. Myslíme si, že táto myšlienka má veľa pozitív a zaslúžila by si podporu,“ píše sa v otvorenom liste predsedovi PSK Milanovi Majerskému a poverenému vedením Odboru dopravy PSK Alexandrovi Galajdovi.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok