Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

N. Molitorisová z MŠ Hanušovce získala celoslovenské 2. miesto

Správy / Ostatné / N. Molitorisová z MŠ Hanušovce získala celoslovenské 2. miesto

  N. Molitorisová z MŠ Hanušovce získala celoslovenské 2. miesto
Aké sú môžnosti reklamy?

V priestoroch svadobnej siene Zámku Topoľčianky sa v európsky deň čísla tiesňového volania 112 – 11. februára 2019 uskutočnilo slávnostné a oficiálne vyhlásenie výsledkov 6. ročníka národného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ spojené s vernisážou ocenených výtvarných prác.

Do národného kola tejto súťaže boli za okres Vranov nad Topľou zaslané víťazné práce jednotlivých kategórií. Napokon na základe internetového hlasovania v kategórii „Materské školy“ získala, spomedzi všetkých okresov, druhé miesto Nikol Molitorisová z MŠ Hanušovce nad Topľou. K úspechu a oceneniu srdečne blahoželáme jednak samotnej Nikol, ako aj jej rodičom a pani učiteľke Kataríne Bindasovej.

V okresných kolách 6. ročníka výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany s vyhlásenou témou: „Veď aj ja som záchranár“ bolo celkovo vytvorených 8 065 výtvarných prác rôznych techník a formátov od detí a žiakov z 1 118 základných škôl a školských zariadení. 258 víťazných prác v štyroch kategóriách postúpilo do národného kola, v ktorom sa umiestnili na 1. - 3. mieste na základe výberu poroty alebo internetového hlasovania širokej verejnosti.

Oceňovania sa zúčastnil a ceny víťazom odovzdal generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, plk. Ing. Marián Dritomský, prednosta okresného úradu Zlaté Moravce, ďalší zástupcovia Ministerstva vnútra SR a záchranných zložiek. Na oceňovaní boli ďalej prítomní okrem samotných ocenených aj prednostovia okresných úradov, vedúci a zamestnanci odborov krízového riadenia okresných úradov a pedagógovia i rodičia ocenených súťažiacich.     

Martin Vasko,
samostatný radca OKR

N. Molitorisová z MŠ Hanušovce získala celoslovenské 2. miesto

Správy / Ostatné / N. Molitorisová z MŠ Hanušovce získala celoslovenské 2. miesto

  N. Molitorisová z MŠ Hanušovce získala celoslovenské 2. miesto
Aké sú môžnosti reklamy?

V priestoroch svadobnej siene Zámku Topoľčianky sa v európsky deň čísla tiesňového volania 112 – 11. februára 2019 uskutočnilo slávnostné a oficiálne vyhlásenie výsledkov 6. ročníka národného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ spojené s vernisážou ocenených výtvarných prác.

Do národného kola tejto súťaže boli za okres Vranov nad Topľou zaslané víťazné práce jednotlivých kategórií. Napokon na základe internetového hlasovania v kategórii „Materské školy“ získala, spomedzi všetkých okresov, druhé miesto Nikol Molitorisová z MŠ Hanušovce nad Topľou. K úspechu a oceneniu srdečne blahoželáme jednak samotnej Nikol, ako aj jej rodičom a pani učiteľke Kataríne Bindasovej.

V okresných kolách 6. ročníka výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany s vyhlásenou témou: „Veď aj ja som záchranár“ bolo celkovo vytvorených 8 065 výtvarných prác rôznych techník a formátov od detí a žiakov z 1 118 základných škôl a školských zariadení. 258 víťazných prác v štyroch kategóriách postúpilo do národného kola, v ktorom sa umiestnili na 1. - 3. mieste na základe výberu poroty alebo internetového hlasovania širokej verejnosti.

Oceňovania sa zúčastnil a ceny víťazom odovzdal generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, plk. Ing. Marián Dritomský, prednosta okresného úradu Zlaté Moravce, ďalší zástupcovia Ministerstva vnútra SR a záchranných zložiek. Na oceňovaní boli ďalej prítomní okrem samotných ocenených aj prednostovia okresných úradov, vedúci a zamestnanci odborov krízového riadenia okresných úradov a pedagógovia i rodičia ocenených súťažiacich.     

Martin Vasko,
samostatný radca OKR

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok